Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В. В. – Харків: Майдан, 1998. – 264 с.

ЗМІСТ

De profundis

А. В. Шмалько. Эфесский мятеж…………………………………………………… 5

“Колчан его — как открытый гроб…” (Древняя Украина на страницах Библии)……………………………… 12

С. П. Черняев. Поганські боги східних слов’ян у світлі протофілософського ведичного комплексу Індії………………………. 15

Ars Historica

Лидия Стародубцева. Анти-Лукиан, или как не следует писать историю……………………………………………. 22

Лукиан. Как следует писать историю…………………………………………….. 41

Slavica

А. С. Мыльников. О так называемой “Грамоте славянам” Александра Македонского: Вопросы источниковедения……………. 45

Легенда о Двурогом…………………………………………………………………… 60

Петер Хауптман. Петр Могила (1596 — 1646)………………………………….. 64

С. В. Евтушенко. Украинский художник в России XVII ст.…………………… 80

В. А . Бурбига. Македонія в оцінці європейських учених XIX сторіччя…….. 89

Ucrainica

В. В. Кравченко. “Словарь малорусской старины” 1808 р. та його автор…. 104

 С. О. Наумов. “Замах” на пам’ятник О. С. Пушкіну в Харкові (1904 p.)……. 118

Dr. Guido Hausmann. Politics and culture. Political hegemony in the university: The professoriate and the university council in Odessa, 1865—1917…………… 127

Э. Л. Лортикян. Развитие экономического и коммерческого образования в Украине в начале XX века …………………………………………………………………… 135

Meditatio

А. С. Ахиезер. Философствование и культуры в усложняющемся мире…. 150

Ad fоntes!

Н. М. Кушнаренко. Артефактні книжкові видання у фондах бібліотеки Харківської Академії культури…………………………………………………………………….165

О. М. Богдашина, І. В. Верба. Листи Н.Д.Полонської-Василенко до О.Д.Багалій-Татаринової…………………………………………………………… 171

В. В. Кравченко. М. І. Яворcький та Д. І. Багалій в світлі архівних документів……………………………………. 195

 Невідомі листи М. І. Яворського до Д. І. Багалія………………………………. 203

А. В. Скоробогатов. Україна на початку війни очима службовців вермахту……………………………………………………………………………… 208

Recensio

Ред. Україна XVII ст. між Сходом та Заходом Європи. Українсько-Італійський симпозіум. Матеріали (13-16/ІХ.1994 р.). – К., 1996. – 600 с. ……………….228

Яр. Одинець. Оглоблін О. П. До питання про автора “Истории Русов”. – К., 1998. – 149 с.

Перша публікація!

 Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків………………………… 241

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

Міжнародний науковий збірник “Схід-Захід” покликаний сприяти конструктивному діалогу представників різних країн, регіонів, культур, наукових шкіл, а також оновленню методологічного і тематичного потенціалу української науки гуманітарного спрямування. Віримо, що збірник допоможе об’єднати істориків, культурологів, літературознавців, соціологів, етнологів навколо ідей вічного пошуку, професійної гідності та академічної свободи. Ми не поділяємо думки, згідно з якою гасло “Ad fontes!” втратило свою актуальність для української історіографії. Тому археографічна проблематика займатиме в нашому виданні одне з чільних місць. У збірнику знайде продовження тематика, започаткована в “Наукових записках кафедри українознавства Харківського університету “, перший і останній випуск якого побачив світу 1994 р. Успіх чи провал започаткованого нами проекту також залежатиме, головним чином, від загальної ситуації в країні.

Відомості про авторів

Шмалько А. В. — канд. істор. наук, доцент Харківського державного університету, письменник.

Черняев С. П. — канд. філософ, наук, ст. викладач Харківського військового училища Національної гвардії.

Стародубцева Л. В. —канд. архітектури, докторант Харківської держав­ної Академії культури.

Мыльников О.С. — доктор істор. наук, директор Музею антропології та етнографії ім. Петра Великого (Кунсткамери) в Санкт-Петербурзі (Росія).

Євтушенко С. В. — канд. мистецтвознавства, доцент Харківської державної Академії культури.

Бурбига В. А. — канд. істор. наук, викладач Харківського інституту льотчиків.

Кравченко В. В. — доктор істор. наук, зав. кафедрою історії України та музеєзнавства Харківської державної Академії культури, професор кафедри історії України Харківського державного університету.

Наумов С. О. — канд. істор. наук, доцент кафедри історії України Харківського державного університету.

Лортікян Е. Л. — доктор економ, наук, зав. кафедрою економічної історії, теорії та менеджменту Харківської державної Академії культури.

Ахієзер А. С. — канд. філософ, наук, провідний наук, співробітник Інституту народногосподарчого прогнозування Російської Академії Наук.

Кушнаренко Н. М. — доктор педагогічних наук, декан факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної Академії культури.

Верба I. E. — канд. істор. наук, докторант Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Богдашина О. М. — канд. істор. наук, доцент кафедри історії України Харківського державного педагогічного університету.

Скоробогатов А. В. — канд. істор. наук, доцент кафедри історії України Харківського державного університету.

Гаусманн Ґ. — доктор філософії, співробітник наукового семінару з історії Східної Європи Кельнського університету (Німеччина).

Гауптман П. — доктор теології, професор церковної історії в Мюнстері (Німеччина).

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s