Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 9-10: Patria / За редакції Володимира Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

Зміст

Від редактора ………………………………………………………………….. 5

Quot homines tot sententiae

Зенон-Євген Когут. Від Яфета до Москви: створення і перетворення біблійного родоводу слов’ян у польській, українській та російській історіографії (XVI—XVIII ст.) ……………… 6

Ярослав Дашкевич. Переяслав 1654: дискусійні проблеми …………………………………… 23

Кшиштоф Петкевич. Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці………………………………………………………………….32

Віктор Брехуненко. Переяславська Рада 1654 р. в російській історіографії …………………….. 52

Тетяна Таїрова (Яковлева). Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі…………… 63

Анатолій Бойко. «Переяславська метафора» у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX ст. …………………………….. 68

Fuimus Troes, fuit Ilium

Софія Дяк. Творення образу Львова як регіонального центру Західної України: радянський проект та його урбаністичне втілення ……………………………………………… 75

Тетяна Єрескова. Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір ……………………………………………………………… 87

Родіон Комаров. Герой та пам’ятник герою як фактори ідентичності: приклад Донецька ……. 91

Людмила Малес. Національні та ґендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей: конкуренції та домінації………………………………………….. 100

Оксана Міхеєва. Регіональна ідентичність і політичний вибір (на прикладі Донецька) …………108

Олексій Мусієздов. Феномен міської ідентичності у контексті соціологічного аналізу …………. 115

Мілана Ніколко. «БЕЗобразИЕ» Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста ……………. 127

Ad fontes!

Йоган-Христіан Енгель. Історія України та українських козаків (продовження) ………………. 135

Богдан Галь. Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії середини 30-х рр. ХІХ ст. (за рапортами генерал-губернатора В. В. Левашова) …………………….. 177

Додатки

Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова від 20 квітня 1836 р. …………………………………………….. 184

Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова недатований …………………………………………….. 191

Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора
В. В. Левашова від 24 травня 1836 р. …………………………………………………………………………. 199

Володимир Кравченко. Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962–1982 рр.) ………………………… 208

Додатки

Роман Шпорлюк — Іван Лисяк-Рудницький: листування 1964–1982 рр. ………. 214

Роман Шпорлюк — Юрій Шевельов: листування 1962–1979 рр. …………….. 281

Федір Турченко. Собор ілюзій ……………………………………………….. 295

Додатки

Пленарне засідання Собору слов’янських народів ……………………………….. 298

Звернення-протест громадських і партійних організацій Запорізької області від 4 травня 2004 р. ……. 299

Recensio

Степан Величенко. Від Богдана до Руслани, або 1654 рік у 2004 році
[Переяславська Рада 1654 року/Заг. ред. П. Сохань. — К., 2003; Петро Шелест. Справжній суд історії ще попереду/Ред. Ю. Шаповал. — К., 2003; Володимир Щербицький. Спогади сучасників/Ред. В. Ф. Возианов та ін. — К., 2003; Gil А. Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350 rocznicy Kozackiej Rady Perejaslawskiej 1654 r., і jego znaczenie dla wewnetrznej і zewnetrznej sytuacji Ukrainy. — Lublin, 2003; Рафальський О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: ретроспективний аналіз. — К., 2004. — 294 с.; Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Russian—Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. — Тоrоnто, Buffalo and London, 2004] ……………………………………………………………………302

Марія Паньків. Поляки в Російській імперії. Огляд сучасної польської історіографії …….. 319

Сергій Сорочан, Андрій Домановський. Барвисті брязкальця української візантиністики: «варварські» наслідування в очікуванні на варварів?
[Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. — Чернівці, 2006. — 606 с., іл., карти] …………………………335

Володимир Кравченко. Дволикий Гоголь-Яновський
[Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England, 2007. — 448 p.] ……………………………… 372

Володимир Петровський. Манівці споконвічного сусідства
[Molchanov M. A. Politiсal culture and National Identity in Russiаn—Ukrainian Relations. —
College Station, 2002. — IX + 350 pp.]……………………………………….. 383

Гелінада Грінченко. Теорія усної історії: сучасний стан і перспективи досліджень
[Handbook of Oral History / Edited by Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, and Rebecca Sharpless; with the assistance of Leslie Roy Ballard. — Lanham, MD, 2006. — 625 p.] …………………. 386

Віта Лахно. [Невигадане. Усні історії остарбайтерів /Авт.-упорядн.,ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. — Харків, 2004. — 236 с.] …………………………………………….398

Володимир Склокін. [Гоголева А. А. Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII — начале XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж, 2005. — 241 с.] ………………………………………………………………… 403

Володимир Склокін. [Титар О. В. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності. — Харків, 2006. — 240 с.] …………………………………………………….. 408

Acta diurna

Гелінада Грінченко. Міжнародна конференція «Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень» та створення Української асоціації усної історії …………………………….. 413

Володимир Кравченко. Гоголівські читання в Парижі………………………………. 416

Сергій Страшнюк. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова ……… 418

Міжнародна асоціація гуманітаріїв ………………………………………………… 423

Відомості про авторів ……………………………………………………………………………… 425

Електронний архів «Сходу/Заходу» …………………………………………………. 427

Оголошення про наступний випуск: «Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи» …………………………………………….. 428

Відомості про авторів

Бойко Анатолій — доктор історичних наук, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету

Брехуненко Віктор — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу теорії джерелознавства Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ)

Величенко Степан — PhD, науковий співробітник Центру європейських, російських й євразійських студій і кафедри українських студій Торонтського університету (Канада)

Галь Богдан — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ)

Грінченко Гелінада — кандидат історичних наук, докторант, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Дашкевич Ярослав — доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Домановський Андрій — кандидат історичних наук, викладач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дяк Софія — докторант Школи суспільних наук Інситуту філософії і соціології (Польська Академія Наук, Варшава), співробітниця Центру міської історії Центрально-Східної Європи, аспірантка кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка

Єрескова Тетяна — старший викладач кафедри соціології управління Донецького державного університету управління

Когут Зенон-Євген — PhD, директор Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада)

Комаров Родіон — журналіст, заступник головного редактора сайту «1+1»: http://www.1plus1.net/ (Київ), аспірант Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кравченко Володимир — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Лахно Віта — асистент кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Малес Людмила — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та теорії соціології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка

Міхеєва Оксана — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління

Мусієздов Олексій — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ніколко Мілана — кандидат філософських наук, асистент кафедри політичних наук і соціології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь)

Паньків Марія — аспірантка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків)

Петкевич Кшиштоф — доктор історії, професор, директор Східного інституту Познаньского університету (Познань, Польща)

Петровський Володимир — доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Реброва Ірина — магістрантка історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Склокін Володимир — викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту кадрів управління (Харків)

Сорочан Сергій — доктор історичних наук, професор кафедри історії давнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків)

Страшнюк Сергій — кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків)

Таїрова (Яковлева) Тетяна — доктор історичних наук, директор Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету (Санкт-Петербург)

Турченко Федір — доктор історичних наук, професор, проректор Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Чорний Дмитро — доктор історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків)

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s