Періодичні видання українською, російською, білоруською (кирилиця)

Бібліотека Східного інституту українознавства імені Ковальських

Періодичні видання українською, російською, білоруською (кирилиця)

Аb Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве.
2005. – №2.
2006. – №3.
2006. – № 4:  Буква закона: институализация принадлежности к политии
2007. – № 1. Историческая дисциплина и имперское наказание.
2007. – №2
2007. – № 3: Суд и история.
2008. – № 1: Механизмы и дискурсы имперской исключительности.
2008. – № 2: Взращивая имперского субъекта: интимное и коллективное в пространстве империи.
2008. – № 3: Безчинствуя  в «садах империи»: множественность проявлений насилия в имперском пространстве.
2008. – № 4: Естество и культивирование: экология имперских садов

Агора.
2005. – Вип. 2: Україна – 15 років незалежності. – 4 екз.
2006. – Вип. 3: Україна – регіональний вимір.

Антропологический форум. Современные тенденции в антропологических исследованиях.
2004. – № 1.
Архіви України.
1993. – № 4-6 (липень-грудень)
Бандура/ Bandura. Музично-літеpaтурний журнал.
1985. – № 13-14.
1988. – № 23-24.
1989. – № 27-30.
1990. – № 31-34.
1991. – № 35-38.
1992. – № 41-42.
1993. – № 43-44.
1994. – № 47-50.
1995. – № 51-54.
1997. – № 59-60.
1998. – № 63-66.
1999. – № 69-70.
2000. – № 71-74.
2001. – №75-76.
Беларускі гістарычны агляд.
1999. – Т. 6. – 396 с.
2001. – Т. 8. – 384 с.
2002. – Т.9. – 336 с.
2006. – Т. 13. – Сшытак 1. – 112 с.
2006. – Т. 13. – Сшытак 2. – С. 113-538.
Благовісник Блаженнійшого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського / Litterate-Nuntiae.
1985. – Рік XXI. – Кн. 1-4.
Богословія / Bohoslovia.
1970. – Т. XXXIV. Книга 1-4.
1971. – Т. XXXV. Книга 1-4.
1978. – Т. XLII. Книга 1-4.
1990. – Т. 54. Книга 1-4.
1992. – Т. 56. Книга 1-4.
1993. – Т. 57. Книга 1-4.
1994. – Т. 58. Книга 1-4.
1995. – Т. 59. Книга 1-4.
Бурсацкий спуск. Мир человека: космос, жизнь, литература.
1992. – № 1. – 2 экз.
Бюлетень Канадського Інституту українських студій.
2004 – весна (2 прим.)
2004. – осінь. КІУС. 1976-2006. 30 років успіхів / KIUS. 1976-2006. 30 years of excellence.
2005. – весна
2007. – 15 шт.
Верховина. Літературна мозаїка.
2001. – Число 8. – 55 с.
Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник.
1952. – Кн.2, 6-7, 9, 11-12.
1953. – Кн.1-2, 7.
1954. – Кн. 4, 6-10.
1955. – Кн.1, 9.
1960. – Кн. 8-9.
1961. – Кн. 3-12.
1962. – Кн.1-9, 11-12.
1963. – Кн. 2-3, 5, 9.
1964. – Кн.1-8, 10-12.
1965. – Кн.1-8.
1966. – Кн.2,10.
1967. – Кн. 4, 11-12.
1968. – Кн.11-12.
1969. – Кн. 5, 6, 9 -12.
1970. – Кн.1-10.
1971. – Кн.1, 3-6, 9.
1972. – Кн.1, 5.
1975. – Кн. 7-8, 12.
1983. – Кн.10.
1987. – Кн.1-12.
1988. – Кн.1-12.
1989. – Кн.1-12.
1990. – Кн.1-12.
1991. – Кн.1-12.
1993. – Кн.1-12.
1994. – Кн.1-12.
1995. – Кн.1-12.
1996. – Кн.1-12.
1997. – Кн.1-12.
1998. – Кн.1-12.
1999. – Кн.1-12.
2000. – Кн.1-12.
2001. – Кн.1-12.
2002. – Кн.1-12.
2003. – Кн.1-2, 4-12.
2004. – Кн.1-10.

Вільна Україна.
1954. – Ч. 1-3.
1955. – Ч. 4-5, 7.
1956. – Ч. 9-12.
1957. – Ч. 13-16.
1958. – Ч. 17-20.
1959. – Ч.22-24.
1960. – Ч. 35-28.
1961. – Ч. 29-30.
1962. – Ч. 33, 34.
1963. – Ч. 37-40.
1964. – Ч. 41-44.
1965. – Ч. 45-48.
1966. – Ч.49-52.
1967. – Ч. 53-56.
1968. – Ч. 57-58.
1969. – Ч. 59-61.
1970. – Ч. 62-63.
1971. – Ч. 64.
1971-1972. – Ч. 65-66.
1972. – Ч. 67.

Віра і розум. Богословсько-філософський журнал.
2002. – № 3.

Вісті із Сарселю. Неперіодичний орган Акції.
Вересень 1967. – Ч. 8.
Червень 1968. – Ч. 9.
Грудень 1968. – Ч. 10.
Грудень 1969. – Ч. 11.
Квітень 1970. – Ч. 12.
Квітень 1970 – березень 1971. – Ч. 13. Додаток до «Вісті із Сарселю». – Ч. 13.
Квітень – травень 1972. – Ч. 14.
Червень 1973. – Ч. 15.
Листопад 1974. – Ч. 16.
Листопад 1975. – Ч. 17.
Листопад 1976. – Ч. 18.
Вересень 1977. – Ч. 19.
Листопад 1978. – Ч. 20.
Листопад 1979. – Ч. 21.
Грудень 1980. – Ч. 22.
Січень 1981. – Ч. 23.
Жовтень 1982. – Ч. 24.
1983 – 1984. – Ч. 25.
Жовтень 1984. – Ч. 26.
Вересень 1985. – Ч. 27.
Липень 1986. – Ч. 28.
Серпень 1987. – Ч. 29-30.
Вересень 1988. – Ч. 31-32.

Вісник держкомнацміграції України. Щоквартaльний інформаційний журнал.
2002. – №3
2002. – №4.
Вісті УВАН. – Ч. 2 / Ред. Олександер Домбровський. – Нью-Йорк: УВАН, 2000. – 360 с.
Весник Воронежского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки.
2002. – № 2.
Вестник Харьковского университета. Вісник Харківського державного університету. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна.
1981. – Вып. 214: История СССР и зарубежных стран.
1983. – Вып. 238: История и культура досоциалистических формаций.
1991. – Вып. 357: Историческая наука в Харьковском университете (к 185-летию ХГУ).
1999. – № 442. Сер.: Історія України. – Вип. 3.
2001. – № 504. Сер.: Історія України. – Вип. 4 (2 екз).
2002. – № 556. Сер.: Історія України. – Вип. 5.
2003. – № 603. Сер.: Історія України. – Вип. 6.
2004. – № 641. Сер.: Історія України. – Вип. 7.
2007. – № 767. Сер.: Історія України. – Вип. 9.
2008. – №822. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.10.
2008. – №835. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.11.
Вісник Львівського університету.
Серія історична. – 1998. – Вип. 33.
Вісник національного університету внутрішніх справ.
Вип. 23. – Х., 2005.
Вісник Харківської державної академії культури: Зб. Наук. праць. / Відп. ред. Н. М. Кушнаренко.
2000. – Вип. 3.
Віче.
1992. – № 5 (серпень).
1993. – № 1 (10) (січень).
1993. – № 4 (13) (квітень).
1993. – № 8 (17) (серпень).
Вопросы образования. Ежекевартальный научно-образовательный журнал.
2006. – № 4.
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі.
2007. – № 1 (2).
2008. – № 2 (4).
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.
2003. – т. 3: Хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія.
2003. – т. 4: Філософія, історія, мова та література.
Дніпропетровський історико-археографічний збірник.
1997. – Вип. 1. – 2 екз.
2001. – Вип. 2.
Дух і літера.
2002. – № 9-10.
Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник.
1994. – 2 экз.
Дрогобицький краєзнавчий збірник.
2004. – Вип. VIII.
Історичний архів.
2008. – Вип. 1
2008. – Вип. 2.
Европейский университет в Санкт-Петербурге. Информационный листок.
Вып. 12. – Декабрь 2004.
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки.
2006. – Вип. 2.
Західньоканадський збірник.
1999. – № 3.
2000. – № 4.
Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
1990. – Том ССХХІ: праці філологічної секції.
2000. – Том ССХL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
2001. – Том ССХLII: Праці Секції етнографії і фольклористики.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Збірник наукових праць. – Серія історія та етнографія.
1998. – Вип. 2.
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія.
1993. – Т. 1.
1994. – Т. 2.
2002. – Т. 9. – 3 екз.
2004. – Т. 10.
2005. – Т. 11. – 2 екз.
Знак. Вісник українського геральдичного товариства.
2000. – № 20.
2000. – № 22.
Індо-Європа: Етносфера. Історіософія. Культура. – Кн. 1: Атлантида – Україна. Науковий, публіцистичний і художній часопис. – 1992. – 128 с.

Історія української культури.
ІV зшиток. – січень 1937. Побут.
ІІІ зшиток. – листопад 1936: Побут
І зшиток. – жовтень 1936: Побут
XV зшиток. – грудень 1937: Театр, музика
XVI зшиток. – листопад 1937: Мистецтво
XIII зшиток. – жовт. 1937: Мистецтво
XII зшиток. – вересень 1937: Мистецтво
XI зшиток. – серпень 1937: Мистецтво
Х зшиток. – липень 1937. Письменництво, мистецтво.
ІХ зшиток. – черв. 1937: Письменництво
VIIІ зшиток. – травень 1937: Письменництво
VII зшиток. – квітень 1937: Письменництво
VI зшиток. – березень 1937: Письменництво
V зшиток. – лютий 1937: Письменництво
Історіографічні дослідження в Україні.
2007. – Вип. 17.
2008.  – Вип. 19.

Історичні науки. Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка.
2007. – 192 с.
2006. – 200 с.
Київська академія / Національний університет «Києво-Могилянська академія».
2006. – Вип. 2-3.
2008. – Вип. 5.
2008 – Вип. 6.
Києво-Могилянська академія. Наукові записки Історичні науки.
2007. – Т. 65.
Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал.
1996. – № 4/5 (313) (вересень-жовтень).
1996. – № 6.
Ковчег. Збірник статей з церковної історії.
1993. – Число 1.
Козацька спадщина. Альманах нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.
2004. – Вип. 1.
2001. – Число 3.
Край – Kraj: (Polonica – Albaruthenica – Lithuanica).
2001. – № 1-2 (2-3).

Критика.
2006. – вересень. – Рік Х. – 9(107).
2006. – жовтеньь. – Рік Х. – 10(108
2006. – листопад. – Рік Х. – 11(109).).
2006. – грудень. – Рік Х. – 12(110).
2007. – січень-лютий. – Рік ХІ. – 1-2(111-121).
2007. – березень. – Рік ХІ. – 3(113).
2007. – квітень. – Рік ХІ. – 4 (114).
2007. – жовтень. – Рік ХІ. – 10(120).
2007. – листопад. – Рік ХІ. – 4.11(121).

Краківські Українознавчі Зошити. / Pod redakcija Ryszarda Luznego i Wlodzimierza Mokrego.
1992-1993. – Т. І-ІІ.
1994-1995. – Т. ІІІ-IV.
2000. – Т. IX-X.

Листи до приятелів / Letters to friends.
1967. – Ч. 174-175-176. – Книжка 10,11, 12. – 72 с.
1967. – Ч. 171-172-173. – Книжка 7-8-9. – 72 с.
1967. – Ч. 168-169-170. – Книжка 4-5-6. – 72 с.
1966. – Ч. 163-164. – Книжка 11-12. – 64 с.
1966. – Ч. 160-161-162. – Книжка 8-9. – 64 с.
1966. – Ч. 157-158-159. – Книжка 5-6-7. – 80 с.
1966. – Ч. 155-156. – Книжка 3-4. – 64 с.
1966. – Ч. 153-154. – Книжка 1-2. – 64 с.
1965. – Ч. 150-151-152. – Книжка 8-9-10. – 80 с.
1965. – Ч. 147-148-149. – Книжка 5-6-7. – 80 с.
1965. – Ч. 145-146. – Книжка 3-4. – 64 с.
1965. – Ч. 143-144. – Книжка 1-2. – 64 с.
1964. – Ч. 141-142. – Книжка 11-12. – 64 с.
1964. – Ч. 139-140. – Книжка 9-10. – 64 с.
1964. – Ч. 137-138. – Книжка 7-8. – 64 с.
1964. – Ч. 135-136. – Книжка 5-6. – 64 с.
1964. – Ч. 133-134. – Книжка 3-4. – 64 с.
1964. – Ч. 131-132. – Книжка 1-2. – 64 с.
1963. – Ч. 129-130. – Книжка 11-12. – 64 с.
1963. – Ч. 127-128. – Книжка 9-10. – 64 с.
1963. – Ч. 125-126. – Книжка 7-8. – 64 с.
1963. – Ч. 123-124. – Книжка 5-6. – 64 с.
1963. – Ч. 121-122. – Книжка 3-4. – 64 с.
1963. – Ч. 119-120. – Книжка 1-2. – 64 с.
1962. – Ч. 107-108. – Книжка 1-2. – 64 с.
1962. – Ч. 109-110. – Книжка 3-4. – 64 с.
1962. – Ч. 117-118. – Книжка 11-12. – 64 с.
1962. – Ч. 115-116. – Книжка 9-10. – 64 с.
1962. – Ч. 113-114. – Книжка 7-8. – 64 с.
1962. – Ч.111-112. – Книжка 5-6. – 64 с.
1961. – Ч. 105-106. – Книжка 11-12. – 64 с.
1961. – Ч. 103-104. – Книжка 19-10. – 64 с.
1961. – Ч. 101-102. – Книжка 7-8. – 64 с.
1961. – Ч. 99-100. – Книжка 5-6. – 64 с.
1961. – Ч. 97-98. – Книжка 3-4. – 64 с.
1961. – Ч. 95-96. – Книжка 1-2. – 64 с.
1960. – Ч. 12. – Книжка 94. – 32 с.
1960. – Ч. 11. – Книжка 93. – 32 с.
1960. – Ч. 10. – Книжка 92
1960. – Ч. 7-8. – Книжка 89-90.
1960. – Ч. 6. – Книжка 88.
1960. – Ч. 5. – Книжка 87.
1960. – Ч. 4. – Книжка 86.
1960. – Ч. 3. – Книжка 85.
1960. – Ч. 2. – Книжка 84.
1960. – Ч. 1. – Книжка 83..
1959. – Ч. 12. – Книжка 82.
1959. – Ч. 11. – Книжка 81.
1959. – Ч. 10. – Книжка 80.
1959. – Ч. 9. – Книжка 79.
1959. – Ч. 7-8. – Книжка 77-78..
1959. – Ч. 6. – Книжка 76.
1959. – Ч. 5. – Книжка 75.
1959. – Ч. 4. – Книжка 74..
1959. – Ч. 3. – Книжка 73..
1959. – Ч. 2. – Книжка 72.
1959. – Ч. 1. – Книжка 71.
1958. – Ч. 12. – Книжка 70.
1958. – Ч. 11. – Книжка 69.
1958. – Ч. 9. – Книжка 67.
1958. – Ч. 10. – Книжка 68.
1958. – Ч. 5. – Книжка 63.
1958. – Ч. 4. – Книжка 62.
1958. – Ч. 3. – Книжка 61.
1958. – Ч. 2. – Книжка 60.
1958. – Ч. 1. – Книжка 59.
1958. – Ч. 8. – Книжка 66.
1958. – Ч. 7. – Книжка 65.
1958. – Ч. 6. – Книжка 64..
1957. – Ч. 12. – Книжка 58.
1957. – Ч. 11. – Книжка 57.
1957. – Ч. 10. – Книжка 56.
1957. – Ч. 8. – Книжка 54.
1957. – Ч. 7. – Книжка 53.
1957. – Ч. 6. – Книжка 52.
1957. – Ч. 5. – Книжка 51.
1957. – Ч. 4. – Книжка 50.
1957. – Ч. 3. – Книжка 49.
1957. – Ч. 2. – Книжка 48.
1957. – Ч. 1. – Книжка 47.
1956. – Ч. 12. – Книжка 46.
1956. – Ч. 11. – Книжка 45.
1956. – Ч. 10. – Книжка 44.
1956. – Ч. 9. – Книжка 43.
1956. – Ч. 7. – Книжка 41.
1956. – Ч. 6. – Книжка 40.
1956. – Ч. 5. – Книжка 39..
1956. – Ч. 4. – Книжка 38.
1956. – Ч. 3. – Книжка 37.
1956. – Ч. 2. – Книжка 36.
1956. – Ч. 1. – Книжка 35.
1956. – Ч. 1. – Книжка 23.
1956. – Ч. 12. – Книжка 34.
1956. – Ч. 11. – Книжка 33.
1956. – Ч. 10. – Книжка 32.
1956. – Ч. 9. – Книжка 31.
1956. – Ч. 8. – Книжка 30.
1956. – Ч. 7. – Книжка 29.
1956. – Ч. 6. – Книжка 28.
1956. – Ч. 5. – Книжка 27.
1956. – Ч. 4. – Книжка 26.
1954. – Ч. 3. – Книжка 25..
1954. – Ч. 2. – Книжка 24.
1954. – Ч. 12. – Книжка 22.
1954. – Ч. 11. – Книжка 21.
1954. – Ч. 10. – Книжка 20.
1954. – Ч. 9. – Книжка 19.
1954. – Ч. 8. – Книжка 18.
1954. – Ч. 7. – Книжка 17.
1954. – Ч. 6. – Книжка 16.
1954. – Ч. 5. – Книжка 15.
1954. – Ч. 4. – Книжка 14.
1954. – Ч. 3. – Книжка 13.
1954. – Ч. 2. – Книжка 12.
1954. – Ч. 1. – Книжка 11.
1953. – Ч. 10.
1953. – Ч. 9.
1953. – Ч. 8.
1953. – Ч. 7.
1953. – Ч. 6
1953. – Ч. 5
1953. – Ч. 4.
1953. – Ч. 3
1953. – Ч. 2
1953. – Ч. 1.

Магістеріум. Історичні студії.
2007. – Вип. 28.
Medievalia Ucrainica: ментальність та історія ідей.
1995. – Т. IV.
Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць.
1999. – Вип. 8.
2000. – Вип. 9.
2002. – Вип. 11.

Народна творчість та етнографія.
1993. – № 3 (травень – червень).
1993. – № 4 (липень – серпень).

Народознавчі зошити (The Ethnology Notebooks). Двомісячник.
1999. – Зошит 4 (28) липень – серпень).
2000. – Зошит 1 (31) (січень – лютий).
2000. – Зошит 2 (32) (січень – лютий). – 2 екз.
2000. – Зошит 3 (33) (травень – червень).
2000. – Зошит 5 (35) (вересень – жовтень).
2001. – Зошит 1 (37) (січень – лютий).
2001. – Зошит 3 (39) (травень-червень).
2003. – Зошит 1 – 2 (4 – 50) (січень – лютий).
2003. – Зошит 3 – 4 (51 – 52) (травень – серпень).
2004. – Зошит 5 – 6 (59 – 60) (вересень – грудень).
Наука і культура. Україна: Щорічник.
1988. – Вип. 22. – н
1989. – Вип. 23. – н
Наукові записки. Острозька академія.
1997. – Т. 1.
Наукові записки. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
2006. – Вип. 31. Сер. Політологія і етнологія. – 161 с.
Наукові записки. Національний університет „Києво-Могилянська академія”.
1999. – Т. 14: Історія.
2000. – Т. 18: Історичні науки.
2003. – Т. 21: Історичні науки.

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Національна Академія наук України.
1997. – Т. 2.
1999. – Т. 3.

Наукові записки кафедри українознавства Харківського університету.
1994. – Вип. 1.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.
1998. – Вип. V.
1999. – Вип. V.
1999. – Вип. VІІ.
1999. – Вип. VІІІ.

Нові дні/ Nowi dni.
Рік I. – 1950. – Ч. 1-3, 6, 11.
Рік II. – 1951. – Ч. 14, 21-22.
Рік III. – 1952. – Ч. 34-35.
Рік IV. – 1953. – Ч. 36-39, 41-47.
Рік V. – 1954. – Ч. 48-59.
Рік VI. – 1955. – Ч. 60-71.
Рік VII. – 1956. – Ч. 72-83.
Рік VIII. – 1957. – Ч. 84-95.
Рік IX. – 1958. – Ч. 96-104.
Рік IX. – 1958. – Ч. 100-105, 107.
Рік X. – 1959. – Ч. 108-119.
Рік XI. – 1960. – Ч. 120-121, 123-131.
Рік XIII. – 1961. – Ч. 132-143.
Рік XIII. – 1962. – Ч. 144-155.
Рік XIV. – 1963. – Ч. 156-167.
Рік XV. – 1964. – Ч. 168-171, 177-178.
Рік XVI. – 1965. – Ч. 185-191.
Рік XVII. – 1966. – Ч. 192- 203.
Рік XVIII. – 1967. – Ч. 204-215.
Рік XIX. – 1968. – Ч. 216-227.
Рік XX. – 1969. – Ч. 228-239.
Рік XXI. – 1970. – Ч. 240-251.
Рік XXII. – 1971. – Ч. 252-263.
Рік XXIII. – 1972. – Ч. 264-275.
Рік XXIV. – 1973. – Ч. 276-287.
Рік XXV. – 1974. – Ч. 288-299.
Рік XXVI. – 1975. – Ч. 300-311.
Рік XXVII. – 1976. – Ч. 312-315.
Новий обрій. Альманах. Література. Мистецтво. Культурне життя.
1999. – Ч. 11 (2 прим.)
Обіжний листок Фонду катедр українознавства.
осінь 2003. – Ч. 171
зима 2003. – Ч. 172
зима 2004. – Ч. 173
весна 2001. – Ч. 165.

Овид/Horizon.
Рік VIII. – 1957. – Ч.1-8, 12.
Рік IX. – 1958. – Ч.1-6, 8-9.
Рік X. – 1959. – Ч.1-4, 6-7.
Рік XI. – 1960. – ч. 1-6.
Рік XII. – 1961. – ч.1-8.
1962. – Vol. XIII. – №s 1-4.
1963. – Vol. XIV. – №s 1-4.
1964. – Vol. XV. – №s 1-4.
1965. – Vol. XVI. – №s 1-4.
1966. – Vol. XVII. – №s 1-4.
1967. – Vol. XVIII. – №s 1-4.
1968. – Vol. XIX. – №s 1-4.
1969. – Vol. XX. – №s 1-4.
1970. – Vol. XXI. – №s 1-4.
1971. – Vol. XXII. – №s 1-4.
1972. – Vol. XXIII. – №s 1, 3-4.
1973. – Vol. XXIV. – №s 1-4.
1974. – Vol. XXV. – №s 1-4.
1975. – Vol. XXVI. – № 1.

Пам’ятки України. Науково-популярний ілюстрований журнал.
1992. – № 1.

Пам’ять століть. Історичний науковий та популярний журнал.
2001. – № 2.
2002. – № 3.

Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья / Crossroads Digest. The Journal for the Studies of Eastern European Borderland.
2004. – № 1-2.
2006. – № 1-2.
2007. – № 1-2, 3-4  (2 прим.).
2008. – №3.
2008. – № 2-4.

Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету.
1998. – Вип. 3.
1999. – Вип. 4 (5).

Проблеми слов’янознавства.
1995. – Вип. 47. – 2 екз.
1996. – Вип. 48.
1996. – Вип. 49.
1999. – Вип. 50.

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Збірник наукових праць.
2003. – Вип. 2. – 2 екз.
2005. – Вип. 3. – 2 екз.

Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури.
1997. – Вип. 1.
1998. – Вип. 2.
1999. – Вип. 3.
2000. – Вип. 4.

Рукописка та книжкова спадщина України.
1993. – Вип. 1. – 2 екз.

Самостійна Україна / Independent Ukraine.
Рік I. – 1948. – Ч. 8-9.
Рік II. – 1949. – Ч. 2, 7-8, 10, 12.
Рік III. – 1950. – Ч. 1-12.
Рік IV. – 1951. – Ч. 1-2, 4-12.
Рік V. – 1952. – Ч. 1-8.
Рік VI. – 1953. – Ч. 1- 4.
Рік VI. – 1953. – Ч. 5-6.
Рік VII. – 1954. – Ч. 1-2, 5, 7-8.
Рік VIII. – 1955. – Ч. 5-8.
Рік VIII. – 1956. – Ч. 10-11.
Рік IX. – 1956. – Ч. 5-9.
Рік X. – 1957. – Ч. 3-12.
Рік XI. – 1958. – Ч. 13-17, 6-7, 9.
Рік XII. – 1959. – Ч. 1, 4.
Рік XIII. – 1960. – Ч. 4.
Рік IV. – 1961. – Ч. 3-6, 9, 11.
Рік VII. – 1962. – Ч. 1-12.
Рік XVI. – 1963. – Ч. 5-12.
Рік XVI. – 1963. – Ч. 1-4.
Рік XVII. – 1964. – Ч. 1-12; грудень: пропам’ятне число, присвячене пам’яті А. Мельника.
Рік IV. – 1965. – Ч. 1-6, 8-12.
Рік XIX. – 1966. – Ч. 1-12.
Рік XII. – 1967. – Ч. 1-12.
Рік XII. – 1968. – Ч. 1-11.
Рік XXIII. – 1971. – Ч. 1-5.
Рік XXIV. – 1972. – Ч. 4-8.
Рік XXV. – 1973. – Ч. 3-12.
Рік XXVI. – 1974. – Ч. 1-6, 9-10.
Рік XXVI. – 1974. – Ч.7-8.
Рік XXVII. – 1975. – Ч.3-8, 11-12.
Рік XXXI. – 1979. – Ч.3-4, 11-12.
Рік XXXII. – 1980. – Ч.1-2.
Рік XXXVI. – 1984. – Ч.1, 3.
Рік XXXVIII. – 1986. – Ч. 1, 3-4.
Рік XXXIX. –1987. – Ч. 1-4.
Рік XLVII. – 1995. – Ч. 1-3.
Рік XLVIII. – 1996. – Ч. 3-4.
Рік XLIX. – 1997. – Ч. 1-3.
Рік LI. – 1999. – Ч. 1-2, 4.
Рік LII. – 2000. – Ч. 1-4.
Рік LIV. – 2002. – Ч. 1-4.
Рік LV. – 2003. – Ч. 1-4.
Рік LVI. – 2004. – Ч. 1, 4.
Рік LVII. – 2005. – Ч. 1-4.

Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал.
1996. – № 1.
1997. – № 4 – 2 екз,
1997. – №№ 5, 6.
1998. – № 1. – 2 екз.,
1998. – №№ 2, 4, 5.
1999. – №№ 1-6.
2000. – №№ 1-6 – по 2 екз.
2001. – № 1.

Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики.
1999. – Число 3.

Соціальна політика і соціальна робота. Український науковий і громадсько-політичний часопис.
2005. – № 2 (30).

Страна и мир.
1985. – №s 4-12.
1986. – №s 1-3, 6-10, 12.
1987. – №s 1-6.
1988. – №s 1-6.
1989. – №s 1-6.
1990. – №s 1-6.
1991. – №s 1-6.
1992. – №s 1-3.

Сумська старовина. Видання Сумського державного університету. Науковий журнал з історії та культури України.
2006. – ХХ.
2007. – ХХІ-ХХІІ.

Сучасність. Література, мистецтво, суспільне життя.
1961. – №№ 1-12.
1962. – №№ 1 – 12.
1963. – №№ 1 – 12.
1964. – №№ 1 – 12.
1965. – №№ 1 – 12.
1966. – №№ 1 – 12.
1967. – №№ 1 – 12.
1968. – №№ 1 – 12.
1969. – №№ 1 – 12.
1970. – №№ 1 – 12.
1971. – №№ 1 – 12.
1972. – №№ 1 – 12.
1973. – №№ 1 – 12.
1974. – №№ 1 – 12.
1975. – №№ 1 – 12.
1976. – №№ 1 – 12.
1977. – №№ 1 – 12.
1978. – №№ 1 – 12.
1979. – №№ 1 – 12.
1980. – №№ 1 – 12.
1981. – №№ 1 – 12.
1982. – № 1 – 2 (253 – 254) – по 2 екз., №№ 1 – 8.
1983. – №№ 1 – 12.
1984. – №№ 1 – 12.
1985. – №№ 1-3, №. 4 (288). – Квітень – 2 екз., №№ 5 – 12.
1992. – № 5 (373). Травень.
1992. – № (377). Вересень.

Схід (East). Аналітично-інформаційний журнал. Економіка, історія, філософія, соціологія.
1998. – № 4 (21). – Травень – червень.
2003. – № 6 (56). – Спецвипуск. – Серпень.
2004. – Спеціальний культурологічний випуск.
2006. – № 3 (75). – Травень – червень. – 2 екз.
2006. – № 4 (76). – Липень – серпень. – 2 екз.
2006. – № 5 (77). – Вересень – жовтень. – 2 екз.

Схід – Захід: історико-культурологічний збірник / Упор. В. В. Кравченко.
1998. – Вип. 1. (2 прим.)
1999. – Вип. 2. (2 прим.)
2001. – Вип. 3.
2001. – Вип. 4. Спец. видання. Rossia et Britania: Імперії та нації на окраїнах Європи.
2002. – Вип. 5.
2004. – Вип. 6.
2005. – Вип. 7. Спец. видання: Університети та нації в Російській імперії.
2006. – Вип. 8. Порубіжжя.
2008. – Вип. 9-10. Patria
2008. – Вип. 11-12. Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень.

Україна. Українознавство і французьке культурне життя.
1949. – Ч. 1, 2
1950. – Ч. 3, 4.
1951. – Ч. 5, 6.
1952. – Ч. 7, 8.

Україна в минулому. – Київ – Львів.
1992. – Вип. 1.

Україна модерна / За ред. В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка, В. Кравченка, М. Крикуна.
1996. – Ч. 1.
2002. – Ч. 7.
2003. – Ч. 8.
2007. – Ч. 12: Стандарти науки і академічне середовище.

Українська бібліотека імені С. Петлюри в Парижі. Інформаційний бюлетень.
1970. – Рік ХІІ. – травень– Ч. 24.
1971. – Рік ХІІІ. – січень– Ч. 25.
1972. – Рік ХІV. – січень. – Ч. 27.
1973. – Рік XV. – січень. – Ч. 29.
1973. – Рік XV. – травень. – Ч. 30.
1999. – Ч. 62.

Українське Відродження.
Рік 9. – Літо – осінь 1991. – Ч. 32-33.

Український археографічний щорічник. Нова серія.
1992. – Вип. 1.
1993. – Вип. 2. – Т. 5.
2002. – Вип. 7. – Т. 10.

Український гуманітарний огляд.
1999. – Вип. 1.
2000. – Вип. 3. – 2 екз.
2001. – Вип. 5, Вип. 6 – н.
2002. – Вип. 7, Вип. 8. – 2 екз.
2003. – Вип. 9.
2008. – Вип. 13.

Український журнал.
2007. – № 1.

Український історик.
Журнал українського історичного товариства. Том ХХХVІІ: Олександр Мезько-Оглоблин: діяльність і творча спадщина / Під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк – Львів – Торонто – Париж, 2000. – 320 с.
Український історичний журнал.
1991. – №№ 3-12.
1992. – №№ 2-8, 10-11.
2008. – №1.

Український світ.
2005. – Число 4-6. – 6 екз.

Українські проблеми. Журнал України та діяспори.
1998. – № 2 (17). – 2 екз.

Украс. Українсько-сербський збірник. Історія. Культура. Мистецтво.
2006. – Вип.1;
2007. – Вип. 2(2).

Уроки голокосту.
2008. – № 5 (17).

Харківський історіографічний збірник.
2003. – Вип. 6.
2004. – Вип. 7.

Universitates. Научно-популярный альманах.
1999. – Вып. 1, 2.
2004. – № 4.
2005. – №№ 1, 2.

Чумацький шлях. Світ людини: космос, життя, література.
1992. – № 1. – 3 екз.

Юнак.
Рік II. – 1964. – Ч.1-12.
Рік III. – 1965. – Ч.1-12.
Рік IV. – 1966. – Ч.1-12.
Рік V. – 1967. – Ч.1-12.
Рік VI. – 1968. – Ч.1-12.
Рік VII. – 1969. – Ч.1-12.
Рік VIII. – 1970. – Ч.1-12.
Рік IX. – 1971. – Ч.1-5, 8-12.
Рік XII. – 1974. – Ч.1-5.
Рік XXVIII. – 1990. – Ч. 2-3.

Я. Информационно-просветительское издание.
2004. – № 3(7)
2004. – № 4(8).

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s