Довідкові видання

Бібліотека Східного інституту українознавства ім. Ковальських

Довідкові видання

 • Александр Сергеевич Мыльников (к 60-летию со дня рождения и 40-летию научной деятельности). Библиографический указатель / Секция книги и графики Ленинградской организации добровольного общества любителей книги РСФСР. – Ленинград, 1991. – 63 с.
 • Англо-український словник. Близько 65 000 слів / Склали М. Л. Подвезько, І. Балла. – К.: Радянська школа, 1974. – 663 с.
 • Англо-український словник. Близько 65 000 слів. – Едмонтон: Вид-во КІУС, 1988. – 664 с.
 • Бердута М. З. Визначні етнологи України: Інформ.-довід. посіб. з етнології України для студ. гуманіт. ф-тів / М. З. Бердута, Л. А. Бортник. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 80 с.
 • Віднянський, Степан Васильович, та ін. Програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.02. – «Всесвітня історія» / НАНУ, Ін-т історії України. – К.: НАНУ, 1999. – 75 с.
 • Высшее образование в Польше / Мин. Ин. Дел, Отдел промоции. – Polska. – 24 s. – 2 items.
 • Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник / Верстюк В., Осташко Т. – К.: Б. в., – 253 с.
 • Дипломатический словарь / Под ред. А. А. Громыко. – Т. 1 (А – И). – М.: Наука, 1984. – 421 с.
 • Дипломатический словарь / Под ред. А. А. Громыко. – Т. 1 (С – Я). – М.: Наука, 1984. – 750 с.
 • Дипломатический словарь / Под ред. А. А. Громыко. – Т. 2 (К – Р). – М.: Наука, 1984. – 499 с.
 • Довідник Львівської міської телефонної мережі (квартині телефони). В 2-х книгах. – Кн. 1: А–К. – Л.: Міністерство зв’язку УРСР, 1991. – 496 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петебурге. Факультет истории. Информация для абитуриентов. – СПб: Изд-во Европ. ун-та в С.- Петербурге, – 22 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петебурге. Факультет истории искусств. Информация для абитуриентов. – СПб: Изд-во Европ. ун-та в с.- Петербурге, – 23 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петебурге. Факультет политических наук и социологии. Информация для абитуриентов. – СПб: Изд-во Европ. ун-та в с.-Петербурге, – 19 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петебурге. Факультет экономики. Информация для абитуриентов. – СПб: Изд-во Европ. ун-та в с.- Петербурге, – 19 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петебурге. Факультет этнологии. Информация для абитуриентов. – СПб: Изд-во Европ. ун-та в С.- Петербурге, – 35 с.
 • Енциклопедія українознавства у 2-х тт. – Т. 1 / Під ред. Проф. д-ра Володимира Кубійовча і проф. д-ра Зенона Куделі. – Мюнхен; Нью-Йорк: НТШ, 1949. – 368 с.
 • Енциклопедія українознавства у 2-х тт. – Т. 1. – ІІ / Під ред. Проф. д-ра Володимира Кубійовча і проф. д-ра Зенона Куделі. – Мюнхен; Нью-Йорк: НТШ, 1949. – С. 369 – 800.
 • Енциклопедія українознавства у 2-х тт. – Т. 1. – ІІІ / Під ред. Проф. д-ра Володимира Кубійовча і проф. д-ра Зенона Куделі. – Мюнхен; Нью-Йорк: НТШ, 1949. – С. 801- 1230.
 • Енциклопедія українознавства. – Т. 2. – К.: Молоде життя, 1994. – 800 с.
 • Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1995. – 800 с. – н
 • Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1995. – 1230 с.
 • Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1994. – 400 с.
 • Інститут Кеннана. Київський офіс (буклет) / Woodrow Wilson International Center for scholars/ Kennan Institute – 3 item.
 • Канадський Інститут українських студій. 1976 – 2006. 30 років успіхів / CIUS. 1976 – 2006. 30 years of excellence ( 2 прим).
 • Короткий довідник з історії України / І.Ф. Курас, М.О. Багмет, І.І. Федьков та ін. – К.: Вища школа, 1994. – 225 с. – н
 • Краткий психологический словарь / Сост. Л.Я. Карпенко. – М.: Политиздат, 1985ю – 431 с.
 • Крилаті латинські вислови. – К.: Вища школа, 1976.
 • Мала гірнича енциклопедія. – Т. 1. / За ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2004. – 640 с.
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра; Генеза, 1996. – 942 с. – н
 • Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. Т. 1. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.
 • Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. Т. 2. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.
 • Зубков М.Г., Калашник В.С. Новий російсько-український словник. – Харків: Торсінг, 1999. – 672 с.
 • Зварич В.В. Нумизматический словарь. – Львов, 1975.
 • Половникова С.  Немеркнучий світ давнини. Старожитності Василя Тарновського у Чернігівському історичному музеї (буклет).
 • Програма Міжнародної наукової конфеенції «Творчість І. Багряного як культурний феномен. До 100-річчя від дня народження». 27 – 28 вересня 2006 року / Міністерство освіти та науки України; ХНУ ім. В.Н. Каразіна; Фундація ім. Івана Багряного. – Х., 2006. – 12 с.
 • Програма Міжнародної наукової конференції «Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: Теорія і практика досліджень». – Харків, 27 -28 жовтня 2006 року / СІУ ім. Ковальських, Науково-дослідний Центр українських студій імені Д.І. Багалія, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 4 с. – 5 екз.
 • Програма 54-ї наукової конференції молодих вчених «Українська історична наука до десятої річниці незалежності» (Каразінські читання) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна, СНО, Міжнародна Асоціація студентів-істориків; ХДАМГ. – Харків, 2002.
 • Радянська енциклопедія історії України. – Т. 1: Абазин – державець. – Київ: АН УРСР, 1969. – 548 с.
 • Радянська енциклопедія історії України. – Т. 2: Державін – Лестригони. – Київ: АН УРСР, 1970. – 582 с.
 • Радянська енциклопедія історії України. – Т. 3: Летичів – розкопки. – Київ: АН УРСР, 1971. – 573 с.
 • Радянська енциклопедія історії України. – Т. 4. – Київ, 1972. – 575 с.
 • Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. та історична доля болгарського народу. Програма V Дриновських читань, присвячених 130-річчю визволення Болгарії з-під османського гніту (25-27 жовтня 2007 року) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна; Центр болгаристик та балканських досліджень ім. Марина Дринова; Болгаська Академія Наук; Асоціація ьолгар України; Харківське міське товариство болгарської культури ім. Марина Дринова; Російське національно-культурне товариство Харківської області. – Харків, 2007. – 12 с.
 • Рудницький Яр. Бібліотека товариства „Просвіта” в Форт Вілліямі, Онтаріо. – Вінніпег, 1957. – 30 с.
 • Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.
 • Верстюк, Владислав Федорович, Дзюба, Олена Миколаївна, Репринцев, Володимир Федорович. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.
 • Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 1. – К.: АН УРСР, 1966. – 854 с.
 • Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 2. – К.: АН УРСР, 1967. – 854 с.
 • Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 3. – К.: АН УРСР, 1968. – 854 с.
 • Українсько-англійський словник. – Частина 2: А–О. – Нюрнберг – Байройт: Час; Кооперативи «Праця» і «Пласт», 1947. – 208 с.
 • Українсько-англійський словник. – Частина 2: П–Я. – Нюрнберг – Байройт: Час; Кооперативи «Праця» і «Пласт», 1947. – с. 209 – 464.
 • Українсько-німецький словник / Склали Зенон Кузеля і Ярослав Рудницький при співпраці Карла Г. Маєра. – Ляйпціг: Отто Геррассовіц, 1943. – 1494 с. (2 екз.).
 • Фундатори Енциклопедії українознавства. 1954 – 1971 (відбитка з 6 т. ЕУ2) / НТШ. – Молоде життя, 1973. – 96 с.
 • Що? Як? Чому? Популярна дитяча енциклопедія. Світ міфології. – Х.: Сінтекс, 2005. – 176 с.
 • Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 912 с.
 • The American Heritage Dictionary of the English Language / Peter Davies, ed. – New York: Dell Publishing Co., Inc., 1973. – 820 p.
 • Canadian institute of Ukrainian studies – 25 years (1976 – 2001). – Edmonton: CIUS Press, 2001. – 51 p. КІУС. Канадський Інститут українських студій – 25 років. 1976 – 2001. – Едмонтон: КІУС, 2001. – 54 с.
 • Cmentarz ofiar totalitaryzmu. Charków – Piatichatki / Pod kierunkiem Andrzeja Zawistowskiego. – Charków: Wokrug Cwieta, 2006. – 3 items.
 • Dom Polonii. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Oddział w Krakowie (буклет).
 • Dysponenda publikacji. Wydawnictwa naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stan na 10 marca 2008. – Poznan, 2008. – 66 s.

  East-Central European School in the humanities: New approaches to the methodology of research and and teaching. – Warszawa: OBTA UW: “DiG”, 2004. – 254 p.

 • Europe and the European Union. New books and selected backlist. – 2005.
 • European studies. Catalog of Praeger and Greenwood Publishing Group, 2006.
 • European Studies. New titles and selected backlist 2006.
 • Eurospan. New & forthcoming titles: European Studies (now incorporating Russia and Eastern Europe). – 2005. – Spring-Summer.
 • Families devided by history (The Polish History Museum Project) (буклет).
 • Graduates of the Collegium of the interdepartmental individual studies in the humanities at Warszaw University. A short report. – Warszaw: OBTA; Wydawnictwo DiG, 2004. – 2004. – 32 p.
 • Harvard Summer School-2006. Faculty Handbook. – Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003. – 42 p.
 • Harvard Summer school 2006. Official Register of Harvard University.
 • Harvard Ukrainian Research Institute. Publications Catalog. 2004. – Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 2004. – 18 p.

  Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. A bis Chrodegang. – Erster band (1). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1965. – 752 p.

 • Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. Chrom bis Ginsberg. Zweiter band (2). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1966. – 720 p.
 • Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. Ginseng bis Kolosseum. Dritter band (3). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1967. – 716 p.
 • Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. Kolostomie bis Orion. Vierter band (4). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1967. – 716 p.
 • Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. Orissa bis Setzlatte. Fünfter band (5). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1968. – 728 p.

  Der Neue Herder. Neu in sechs Bänden mit einen Groβatlas. Setzling bis Zz. Sechster band (6). – Basel; Vien: Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau, 1968. – 748 p.

 • The Oxford dictionary of Byzantium / Alexander P. Kazhdan and others. – Vol. 1: Aaro – Eski. – New York; Oxford: Oxford University press, 1991. – pp. 728.
 • The Oxford dictionary of Byzantium / Alexander P. Kazhdan and others. – Vol. 2: Esot – Nika. – New York; Oxford: Oxford University press, 1991. – pp. 729-1472.
 • The Oxford dictionary of Byzantium / Alexander P. Kazhdan and others. – Vol. 3: Nike – Zygo – New York; Oxford: Oxford University press, 1991. – pp. 1473-2232.
 • European Studies. Praeger Publisher: Greenwood Publishing Group. – 2005.
 • Ukraine’s Genocide Famine 1932 – 1933 (буклет).
 • Ukrainian National Museum of Chicago (буклет).
 • Uniwersytet Warszawski. Filologia nowogrecka obta UW. Informator dla kandydatów na studia. – Warszawa, 2005.
 • Uniwersytet Warszawski. Studia śródziemnomorskie obta UW. Informator dla kandydatów na studia. – Warszawa, 2005.
 • Unveiling of the Shevchenko monument. Program of Events. Friday, June 26, 1964 and Saturday, June 27, 1964. – Washington, D.C. / Shevchenko Memorial Commettee of America, Inc. – 19 p.
Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s