Підсумки конкурсів студентських наукових робіт на здобуття премій імені Ковальських у галузі українознавства

Переможці ХII конкурсу
студентських наукових робіт
на здобуття премії імені Ковальських у галузі українознавства

Переможці ХI конкурсу
студентських наукових робіт
на здобуття премії імені Ковальських у галузі українознавства

Підсумки IX конкурсу
студентських наукових робіт на здобуття премій
імені Ковальських у галузі українознавства


Спільна світлина переможців конкурсу

Диплом з історії I ступеня та грошова винагорода

СИДОРОВИЧ ЄГОР СЕРГІЙОВИЧ – студент V курсу Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Тема роботи: „ Внесок французьких емігрантів у економічний розвиток Херсонського краю (остання третина XVIII – перша половина XIX ст.)”

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Андрєєва Світлана Серафимівна.

Диплом з історії II ступеня та грошова винагорода

МАКСИМЕНКО ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – студентка V курсу історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Герботворення в радянській Україні на прикладі гербів міст Донецької області”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Отземко Олена Вікторівна.

Диплом з філології II ступеня та грошова винагорода

ПАСТУШИНА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ – студент IV курсу Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету.

Тема роботи: „ Пропаганда та ідеологічні аспекти газети «Сурма» (1927-1934 рр.)».

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Руснак Ірина Євгеніївна.

Диплом з історії III ступеня та грошова винагорода

ПАСЬКО ЯНА ВІКТОРІВНА – студентка III курсу історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету.

Тема роботи: „ Поховальна обрядовість на Полтавщині”.

Науковий керівник: старший викладач Шаповал Лариса Іванівна.

Диплом з філології III ступеня та грошова винагорода

ВЕШЕЛЕНІ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – студент магістратури Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету.

Тема роботи: „Психоізоляція та психоманіпуляція як прояви насилля соціуму над особистістю (на матеріалі творчості Миколи Хвильового та Кена Кізі)”.


Диплом з історії і заохочувальна премія

ШАЛИГІНА ДЯРЬЯ ЛЕОНІДІВНА – студентка III курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тема роботи: „Образ ворога в карикатурах сатиричних журналів «Перець» та «Крокодил» в 1941 – 1945 рр.”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук Куліков Володимир Олександрович.


Диплом з філології і заохочувальна премія

ЄЖОВА АНАСТАСІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА – студентка VI курсу філологічного факультету Запорізького національного університету.

Тема роботи: «Жанрова природа «Майже ніколи не навпаки» М. Матіос».

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Костецька Любов Олександрівна.

˜˜˜˜˜

Підсумки VIII конкурсу
студентських наукових робіт на здобуття премій
імені Ковальських у галузі українознавства


Спільна світлина переможців конкурсу

Диплом I ступеня та грошова винагорода

ЄРЕМЕЄВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ – студент II курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема роботи: „Старообрядці Харківщини в період становлення та утвердження Радянської влади (1917 – 1939 гг.)”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Журавльов Денис Володимирович.

Диплом II ступеня та грошова винагорода

ХАРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема роботи: „Купецька сім”я Харкова наприкінці XVIII – ХІХ ст.”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Посохова Людмила Юріївна.


Диплом II ступеня та грошова винагорода

МАЛІКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема роботи: „Звичайно-правові уявлення щодо найму сільськогосподарських робітників в Україні ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Журавльов Денис Володимирович.


Диплом III ступеня та грошова винагорода

ШЕВЧУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – студентка V курсу філологічного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Проблеми двомовності в Україні (політичний, культурно-психологічний, лінгвістичний аспекти)”.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Виноградова Ольга Володимирівна.


Диплом III ступеня та грошова винагорода

МАРМИЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – студентка магістратури історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Остарбайтери з Донбасу у гітлерівській Німеччині”.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Пірко В. О.


Диплом і заохочувальна премія

НАГОРНИЙ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Полтавського державного педагогічного університуту імені В. Г. Короленко.

Тема роботи: „Юридична природа українсько-московського договору: до історріографії проблеми”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Єрмак Олександр Петрович.

˜˜˜˜˜

Підсумки VII конкурсу
студентських наукових робіт на здобуття премій
імені Ковальських у галузі українознавства


Диплом I ступеня та грошова винагорода

БАЗИЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВА ІГОРІВНА – студентка-магістрантка Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Тема роботи: „ Порівняльний аналіз козацько-кримськотатарських воєнних союзницьких договорів 1624 року та 1648 року”.

Науковий керівник: Павленко Віктор Якович, кандидат історичних наук, доцент.

Диплом II ступеня та грошова винагорода

РАДЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ – студент IV курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тема роботи: „Остарбайтери – в’язні нацистських концтаборів (1941-1945)”.

Науковий керівник: Калініченко Володимир Вікторович, доктор історичних наук, професор.

Диплом II ступеня та грошова винагорода

КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – студентка III курсу філологічного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Василь Стефаник і Григорій Косинка: особливості стильової взаємодії”.

Науковий керівник: Давидова-Біла Ганна Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент.

Диплом III ступеня та грошова винагорода

ГОНЧАРОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ – студент IV курсу історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Усна історія як джерело”.

Науковий керівник: Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор.

Диплом III ступеня та грошова винагорода

САЗОНОВА ІННА ЮРІЇВНА – студентка IV курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Тема роботи: „Зміна демографічного становища Харкова внаслідок німецько-фашистської окупації за даними Державного архіву Харківської  області (1941-1943 рр.)”.

Науковий керівник: Богдашина Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент.

Диплом і заохочувальна премія

СКОРОХОД ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА – студентка-магістрантка Національного університету „Києво-Могилянська Академія”.

Тема роботи: „Реакція населення на зміни влади у Києві у червні 1917 – січні 1918 рр.”.

Науковий керівник: Верстюк Владислав Федорович, доктор історичних наук, професор.

˜˜˜˜˜

Підсумки VІ конкурсу студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських у

галузі українознавства в 2006 році


Дипломом першого ступеня і грошова винагорода

Реброва Ірина Євгенівна, студентка ІІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тема роботи: “Усні історії остарбайторів: репрезентації індивідуального досвіду”.

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Грінченко Гелінада Геннадіївна.


Диплом другого ступеня і грошова винагорода

Войцещук Вадим Валерійович, студент V курсу гуманітарного факультету Національного університету “Острозька академія”.

Тема роботи: “Висвітлення в українській пресі візиту Іоанна Павла ІІ в Україні”.

Науковий керівник: к. і. н., доцент кафедри історії Національного університету “Острозька академія” Атаманенко Віктор Борисович.


Диплом і заохочувальна премія з історії

Жигло Володимир Валентинович, студент V курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Тема роботи: “Архівні джерела з історії окупаційного режиму на Харківщині (1941-1943)”.

Науковий керівник: к. і. н.,  доцент кафедри історії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Богдашина Олена Миколаївна.


Диплом і заохочувальна премія з філології

Голобородько Євген Васильович, студент V курсу факультету української філології Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

Тема роботи: “Українсько-російський дискурс у соціолінгвістичному доробку мовознавця Анатолія Степановича Зеленька”.

Науковий керівник: д. філ. наук, професор Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка Зеленько Анатолій Степанович.

˜˜˜˜˜

Підсумки V конкурсу студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських

у галузі українознавства в 2004 році


Дипломом першого ступеня і грошова винагорода

Добржанський Сергій Олександрович, студент п’ятого курсу історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Тема роботи: “Румунська меншина в незалежній Україні (1991 – 2003 рр.)”.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Ботушанський Василь Федорович.

Диплом другого ступеня і грошова винагорода

Кухарчук Оксана Володимирівна, студентка п’ятого курсу інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

Тема роботи: “Граматична експлікація різночасності дій в сучасній українській мові”.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Слободинська Тамара Степанівна.


Диплом і заохочувальна премія

Шандра Ірина Олександрівна, студентка п’ятого курсу а тепер аспірантка історичного факультету Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

Тема роботи: “Розвиток залізничного транспорту в Донбасі в пореформений період та роль буржуазії в будівництві залізничних доріг”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Климов Анатолій Олексійович.

˜˜˜˜˜

Підсумки ІV конкурсу студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських

у галузі українознавства в 2003 році

До конкурсу було допущено 19 студентських наукових робіт, які надійшли з Донецька (4 роботи), Харкова (4), Дніпропетровська (3), Чернівців (3), Вінниці (2), Луганська (1), Івано-Франківська (1), Херсона (1).

11 з 19 учасників конкурсу – студенти У курсу різних вищих навчальних закладів.

Оргкомітет конкурсу вирішив у цьому році І премію нікому не присуджувати.

Переможцями ІУ конкурсу студентських наукових робіт з врученням дипломів ІІ ступеня  визнано :

Портнову Тетяну Володимирівну – студентку V курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету.

Тема роботи: “Формування типу “модерного городянина” як наукова проблема”.

Науковий керівник – доктор істор. наук  Журба Олег Іванович.

Струченкова Олександра Вікторовича – студента V курсу історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: “Відносини України з військовим урядом Дону в 1917 – 1918 роках”.

Науковий керівник – канд. істор. наук Лихачова Лариса Борисівна.

Вітаємо переможців і їхніх наукових керівників.

˜˜˜˜˜

Підсумки ІІІ конкурсу студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських

у галузі українознавства в 2002 році

Підведено підсумки ІІІ конкурсу студентських наукових робіт на здобуття премій  імені Ковальських у галузі українознавства.

Організатори “Конкурсу – 2002” вирішили надати йому тематичний характер і спрямувати молодих науковців до вивчення українсько-російських взаємин, маючи на увазі потребу розвитку професійної української русистики. Результати конкурсу відобразили ті проблеми сучасної української гуманітаристики, котрі, очевидно, треба пояснювати певною історичною традицією.

Українська філологія та історіографія надто довго перебували під тиском націотворчих завдань, щоб мати можливість вивчати російську проблематику з позицій академічної value-free. Оскільки стан справ у цій сфері суспільно-політичного та культурного життя держави залишається незмінним, потреба розвитку української русистики не усвідомлюється як нагальна. Вірніше буде сказати, питань тут не виникає, оскільки відповіді на них вважаються наперед відомими. Немає питань – немає й проблем. Не зайвим буде нагадати, що становище з російською україністикою таке ж саме.

Відтак, географія конкурсу імені Ковальських у 2002 р. виявилася вужчою, а кількість учасників меншою, ніж у попередніх роках. Важко не помітити традиційну вже  відсутність серед переможців студентів харківських вищих навчальних закладів і, навпаки, постійне представництво серед них початкуючих науковців з Дніпропетровська та Запоріжжя. Пояснити цей факт мені важко.

Конкурсна комісія визнала переможцями:

Січкар Оксану Миколаївну

студентку ІV курсу філологічного факультету Запорізького державного університету.

Тема роботи: “Порівняльний аналіз пророчих романів В.Винниченка “Сонячна машина” та Дж. Орвелла “1984”.

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Костецька Л.А.

Січкар О. М. одержала диплом першого ступеня в галузі філології і грошову премію.

Проценко Ольга Олегівна – магістр філологічного факультету Запорізького державного університету.

Тема роботи: “Динаміка афіксальної деривації назв приміщень в українській мові ХІХ – ХХ ст.”

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Білоусенко П.І.

Проценко О. О. одержала диплом першого ступеня в галузі філології і грошову премію.

Балясна Олександра Валеріївна

студентка І курсу факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

Тема роботи: “Григорій Галаган – один із видатних  меценатів Києва”.

Науковий керівник – старший викладач кафедрі культурології  Нікішенко Ю.І.

Балясна О. В. одержала заохочувальну премію.

˜˜˜˜˜

IІ конкурс студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських

Листопад 2001 р.

˜˜˜˜˜

І конкурс студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських

Грудень 2000 р.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s