П’яті Гуржіївські історичні читання (23-24.09.2011; deadline 20.05.2011)

Запрошуємо Вас до участі у Пятих Гуржіївських історичних читаннях, які відбудуться 23-24 вересня 2011 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81).

Планується робота за такими напрямками:

v     Маловідомі факти про життя та діяльність Івана Олександровича Гуржія;

v     Джерельна база наукових досліджень Івана Олександровича Гуржія;

v     Наукова спадщина Івана Олександровича Гуржія, її оцінка у вітчизняній та зарубіжній історіографії;

v     Історіографія, джерелознавство та методологія історичних досліджень;

v     Етносоціальні та антропологічні аспекти історії України;

v     Актуальні проблеми історії України середніх віків, нового та новітнього часу;

v     Історія України в контексті загальноєвропейського розвитку;

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць “Гуржіївські історичні читання” (затверджений ВАК України як фахове видання з історії) до її початку. Організаційний внесок учасника конференції становить 120 грн. (сплачується учасником під час реєстрації на конференції). Витрати на проїзд, проживання, харчування – за власний рахунок учасника конференції.

Статті (обсягом 6-8 стор., вартість однієї повної/неповної сторінки – 20 грн.) надсилаються в електронному (на будь-якому носієві або e-mail) та в роздрукованому (обов’язково) варіантах, а також кошти поштовим переказом, квитанцію про оплату та підтвердження Вашої участі в роботі просимо надсилати до 20 травня 2011 р. на:

поштову адресу:

Івангородському К.В.,

бульв. Шевченка, 81, к. 520,

Черкаський національний університет

м. Черкаси, 18031

електронну адресу: guchi5@ukr.net

Телефон для довідок: 067-938-17-76 – відповідальний секретар збірника наукових праць “Гуржіївські історичні читання” – Івангородський Костянтин Васильович.

Участь у читаннях потрібно обов’язково підтвердити до 9 вересня 2011 р.!

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:

 

1. Структура публікації

Згідно з Постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

2. Електронне оформлення статті (дивись на звороті/наступній сторінці):

Обсяг статті не повинен перевищувати 6-8 сторінок друкованого тексту за такими параметрами: формат аркуша – А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; береги/поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см; нумерація сторінок (обов’язково) в правому верхньому куті з 2 сторінки; стаття подається або на дискеті 3,5″ або на компакт-диску CD-R, CD-RW у текстовому редакторі Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення *.*rtf); дискета/диск мають бути перевірені на відсутність вірусів і пошкоджень (!); назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на електронному носієві, що надходить до редакції, не було зайвих файлів; публікація розпочинається з ініціалів і прізвища автора (саме у такому порядку), які друкуються прописними жирними літерами у правому верхньому куті (функція Ctrl+R); через інтервал жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ КАПІТЕЛЯМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Лише через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті, котрий форматується винятково по ширині (функція Ctrl+J); абзацний відступ – 10 мм (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати табуляцію [клавіша «Tab»] і ручні переноси слів; клавішу «Enter» натискати лише в кінці абзацу); посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ  (наприклад [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак; в дужках не можна ставити скорочення «с.», «арк.» і т. ін., а також виділяти цифри жирним шрифтом; перелік цитованої в статті літератури подається наприкінці тексту публікації виключно в порядку появи посилань. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ за іншим номером повторно посилатися на  джерело, яке вже згадувалося, а також позначати посилання в переліку літератури словами «там само», «там же». Перелік повинен подаватися обов’язково у вигляді електронного нумерованого списку (вікно «Формат»→ «Список»→ «Нумерований»); звертайте особливу увагу на правильність оформлення списку використаної літератури (напр., посилання на статті мають такий вигляд: 1. Автор І. Назва статті (в кінці ніяких крапок за виключенням скорочень) // Дві скісні риски через інтервали. – 2004. – № 8.; вимоги посилань на архівні справи (перше згадування архівної установи прописується обов’язково повністю із позначенням у дужках як далі (якщо мають місце інші посилання до цієї установи) виглядатиме скорочення назви цієї архівної установи; кожна нова за переліком архівна установа позначається за такою ж схемою: 2. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 3.); відповідальність за достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних даних посилань лежить на авторах.

ТАБЛИЦІ (!!!), подані в тексті статті, мають бути обов’язково зроблені окремими файлами (кожна окремо!!!) у форматі Microsoft Excele й розміщені на тому ж електронному носієві.

До публікації автор додає короткі відомості про себе (роздруковані на окремому аркуші, а також подані окремим файлом на носії [назва файлу має містити прізвище автора і тип матеріалу, напр.: Iwanow_Author]); у відомостях про себе автор подає: прізвище, ім’я, по-батькові (все повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, робоча та домашня адреси, контактні телефони, e-mail; відповідальність за подання, повноту і правильність інформації про себе несе безпосередньо автор статті; редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані, неохайно оформлені, не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть. Цілковите дотримання вимог до публікацій, з огляду на досить значну кількість дописувачів, лише прискорить видання матеріалів.

 

Оргкомітет

Advertisements

2 thoughts on “П’яті Гуржіївські історичні читання (23-24.09.2011; deadline 20.05.2011)

  1. прочитала уважно вимоги до публікації, хоч конференція й зовсім не за моєю темою.
    Скажіть, чому у вас стільки разів НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ??? перечитайте-но, знаєте, хотіла б – не поїхала на таку конференцію. як можна вихлюпувати стільки негативу????

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s