Колекція книг з полоністики, переданих до Східного інституту українознавства ім. Ковальських (Харків) з Центру польських студій Університету Індіани

Центр польських студій Університету Індіани (США) передав до Східного інституту українознавства ім. Ковальських колекцію книг із полоністики, а також дотичних до країн-сусідів Польщі. Книжки стосуються історії, мови, літератури, культури та мистецтва. Щиро дякуємо нашим колегам із Центру польських студій та запрошуємо користувачів нашої бібліотеки знайомитися із літературою.

Розташування: Центр українських студій ім. Д.І.Багалія, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, пл. Свободи, 6, к. 487, тел. 705-26-30, 0968715011 (Ірина).

12 trudnych miesięcy (od grudnia do grudnia). – Warszawa: Książka i wiedza, 1983. – 212 s,

Adamczyk, Maria. Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku. – Poznań: UAM, 1980. – 157 s.

Ajnenkiel, Andrzej. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926. – Warszawa: Książka i wiedza, 1972. – 448 s.

Ajzner, Seweryn. Polska a wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 376 s.

Anski S. The Enemy at His Pleasure. A Journey Through the Jewish Pale of Settlement During World War I/Ed. and transl. by J. Neugroschel. – New York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company. – 329 p.

Anusz, Anna, Anusz, Andrej. Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994). – Warszawa: ALFA, 1994. – 296 s.

Aparat biezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Część I. Lata 1945-1947/Opracowal A. Paczkowski. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1994. – 239 s. (Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 5). (2)

Armia krajowa w dokumentach 1939-1945. Tom I: wrzesień 1939 – czerwiec 1941. – Londyn:B.w., 1970. – 584 s. (Studium Polski podziemnej).

Arski, Stefan. My. Pierwsza brygada. – Warszawa: Czytelnik, 1962. – 484 s.

Ash, Timothy Garton. The Magic Lantern. The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. – New York: Vintage Books, 1993. – 167 s.

Ash, Timothy Garton. The Polish Revolution: Solidarity. – NY: Vintage Books, 1985. – 403 p.

Askenazy, Szymon. Książe Józef Poniatowski 1763-1813/Wstęp A. Zahorskiego; posłowie S. Herbsta. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 384 s.

August 1980. The Strikes in Poland. – Munich: Radio Free Europe Research, 1980. – 447 s.

Bałakier, Edward. Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku. – Warszawa: Wydawnictwo Literatury Religijnej, 1962. – 244 s.

Bańka, Józef. Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. – Warszawa: Ksążka i Wiedza, 1967. – 392 s.

Bartoszewski, Władysław. Los żydów Warszawy 1939-1943. – Londyn: Puls, 1983. – 72 s.

Bartyś, Julian. Rzeczpospolita Pawłowska na tle reform włościańskich w Polsce w XVIII wieku. – Warszawa: ISKRY, 1982. – 280 s.

Batowski, Henryk. Ostatni tydzień pokoju. – Poznań:Wydawnictwo Poznańskie, 1964. – 264 s.

De Beauplan, Guillaume Le Vasseur. A Description of Ukraine/Transl. and introduction by A.B. Pernal and D.F. Essar. – Cambridge, MA: HURI, 1993. – 245 p.

Bellman, Jonathan D. Chopin’s Polish Ballade. Op. 38 as Narrative of National Martyrdom. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 197 p.

Bereś, Stanisław. Rozmowy ze Stanisławem Lemem. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 403 s.

Bereza, Henryk. Związki naturalne. Szkice literackie. Wydanie II, zmienione i rozszerzone. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. – 384 s.

Berglund, Sten, and Aarebrot, Frank. The Political History of Eastern Europe in the 20th Century. The Struggle Between Democracy and Dictatorship. – Cheltenham, UK; Lyme, US: Edward Elgar, 1997. – 196 p.

Bibliografia historii polskiej/Zebrał i ułożył L.Finkel. Część II. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 1144 s.

Bibliografia historii polskiej/Zebrał i ułożył L.Finkel. Część II. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – s. 1139-2150.

Biegański, Witold. Szczurami Tobruku ich zwali. Z dziejów walk polskich formacji wojskowych w Afryce Północnej w latach 1941-1943. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. – 252 s.

Bierzanek, Remigiusz. Państwo polskie w politycznych Koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919. – Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1964. – 131 s.

The Black Book of Polish Censorship/Transl. and ed. by J.L. Curry. – NY: Vintage Books, 1984. – 452 s.

Błażyński, Zbigniew. Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940 – 1955 / Wspęp J. Nowak-Jeziorański. Wyd. III. – Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986. – 320 s.

Błoński, Jan. Gałczyński 1945-1953. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 88 s.

Bocheński, Aleksander. Rzecz o psychice narodu polskiego. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 96 s.

Bojarska, Barbara. Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu gdańskim (wrzesień – grudzień 1939). – Poznań: Instytut Zachodni, 1972. – 187 s. (Badania nad okupacją niemiecką w Polsce. Tom XII).

Bondarczuk, Mariusz. Piątego dnia. Rzecz o życiu i zagładzie żydów krasnosielskich. – Przsnysz: Wydawnictwo Mazowieckie, 1996. – 32 s.

Brandys, Marian. Moje przygody z historią. – London: Puls Publications, 1981. – 141 s.

Braun, Kazimierz. Druga reforma teatru? Szkice. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1979. – 255 s.

Braun, Kazimierz. Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie – idee – zdarzenia. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1984. – 416 s.

Brudnicki, Jan Z. Tadeusz Nowak. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 203 s.

Bukowska, Miłosława. Odmiany konwencji w teatrze współczesnym na przykładzie inscenizacji „Wyzwolenia” Stanislawa Wyspiańskiego. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981. – 288 s.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja i interpretacja. – Kraków: TAiWPN Universitas, 2001. – 543 s. (Horyzonty nowoczesności. Tom 15).

Burzyński, Roman. Polska ma więcej niż 1 000 lat/Przedmowę napisal J. Kostrzewski. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. – 204 s.

Buszko, Józef. Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967. – 272 s.

Buttler, Danuta, Kurkowska, Halina, Satkiewicz, Halina. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 480 s.

By nie odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet polskich w II wojnie światowej. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. – 496 s.

Casin, Paul. Książe biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801/Tłumaczył M. Mroziński, posłowie opracował i bibliografię dopełnił Z. Goliński. – Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze, 1986. – 468 s.

Centkowski, Jerzy, Syta, Andrzej. Opowiadania z dziejów Polski. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – 224 s.

Charewiczowa, Łucja. Historiografia i miłośnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami w tekście. – Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, 1938 (reprynt Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1990). – (Biblioteka Lwowska. Tom XXXVII).

Chlebowski, Bronisław. Od Kochanowskiego do Brzozowskiego/Wybór i słowo wstępne A. Biernacki. – Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 620 s. (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B – Literaturoznawstwo).

Chojnacki, Antoni. Parnicki w labiryncie historii. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 272 s.

Chojnowski, Andrzej. Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1986. – 296 s.

Chrzanowski, Ignacy. Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) (z wypisami). Wyd. XI/Słowem wstępnym poprzedził J.Z. Jakubowski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 872 s.

Chrzanowski, Ignacy. Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) (z wypisami). Wyd. XII. – Londyn: Wydawnictwo Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945. – 739 s.

Chrzanowski, Tadeusz. Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej. – Kraków: Znak, 1988. – 336 s.

Ciechanowski, Jan M. Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. – Londyn: Odnowa, 1971. – 400 s.

Cienciala, Anna M. Poland and the Western Powers, 1938-1939. A Study in the independence of Eastern and Westerns Europe. – London: Routledge and Kegan Paul; Toronto: University of Toronto Press, 1968. – 310 p.

Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Praca zbiorowa/Pod red. M. Marody. – Londyn: An Eks, 1991. – 269 s.

Communism in Eastern Europe. 2nd ed./Ed. by T. Rakowska-Harmstone. – Bloomington: Indiana University Press, 1984. – 391 s.

Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791/ Ed. by S. Fiszman. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997. – 562 p.

De Courtenay, Jan Niecisław Baudouin. Dzieła wybrane. Tom I. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 616 s.

De Courtenay, Jan Niecisław Baudouin. Dzieła wybrane. Tom II. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 231 s.

Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie/Wybrał i opracował J. Gintel. Tom I: Wiek X-XVII. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. – 392 s.

Cyprian, Tadeusz, Sawicki, Jerzy, Siewierski, Mieczysław. Głos ma prokurator… – Warszawa: Iskry, 1962. – 264 s.

Czarnowski, Stefan. Kultura. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 168 s.

Czarnowski, Stefan. Wybór pism socjologicznych/Wybór i wstęp J. Szumskiego. – Warszawa: Książka i wiedza, 1982. – 485 s.

Czekanowski, Jan. Wstęp do historii słowian. Perspektywy antropologiczne, etnograficzne, archeologiczne i językowe. Wyd. II. – Poznań: Instytut Zachodni, 1957. – 515 s.

Czernik, Stanisław. Sny i widma. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. – 212 s.

Czerwinska, Wanda. Polska żegluga morska w latach II Rzeczypospolitej. – Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – oddział w Gdansku, 1971. – 216 s.

Czyżowska, Zdzisława. Upowszechnienie kultury w Polsce Ludowej. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1971. – 240 s.

Datner, Szymon. Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945. – Warszawa: Książka i wiedza, 1966. – 452 s.

Davies, Norman. God’s Playground. A History of Poland. – Vol. 1: The Origins to 1795. – NY: Columbia University Press, 1982. – 605 p.

Davies, Norman. Heart of Europe. A Short History of Poland. – Oxfrod; New York: Oxford University Press, 1986. – 518 p.

Davies, Norman. Rising ’44. The Battle for Warsaw. – NY: Viking, 2003. – 752 s.

Dąbrowski, Jan. Kazimierz Wielki. Twórca korony Królewstwa Polskiego. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1964. – 128 s.

Degler, Janusz. Witkacy w teatrze międzywojennym. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. – 232 s.

Dejna, Karol. Dialekty polskie. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1973. – 283 s., mapy.

Demel, Juliusz. Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853-1866. – Wrocław; Krakow: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; 1958. – 732 s. (Biblioteka krakowska. Nr 112).

Demokracja i gospodarka. Praca zbiorowa/Pod red. W. Morawskiego. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, 1983. – 553 s.

Demokracja i wybory. Raport z badań „Opinie polaków – jesień ‘85”/Pod red. S. Gebethnera. – Warszawa, 1988. – 497 s.

Doroszewski, Witold. O kulturę słowa. Poradnik językowy. – Warszawa: Państwowy Instytut wydawniczy, 1964. – 892 s.

Dowiat, Jerzy. Metryka chrztu Mieszka i jej geneza. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 223 s.

Drozdowski, Marian. Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964. – 248 s.

Jana Długosza Roczniki, chyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga III i IV. – Warszawa, 1969. – 447 s.

Dłuska, Maria. Studia i rozprawy. Tom I. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 696 s. [Biblioteka studiów literackich].

Dłuska, Maria. Studia i rozprawy. Tom II. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 568 s. [Biblioteka studiów literackich].

Dmowski, Roman. Niemcy, Rosja i kwestia polska/Przedmową do obecnego wydania i komentarzem opatrzył T. Wituch. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Oax, 1991. – 288 s.

Dolny Śląsk w Polsce Ludewej. Praca zbiorowa / Pod red. W. Biełowicza. – Wrocław – Warszawa- Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1970. – 424 s.

Drakulić, Slavenka. How We Survived Communism and Even Laughed. – New York: Harper Perennial, 1993. – 199 s.

Drobner, Bolesław. Wspominki… – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. – 188 s.

Drozdowski, Marian Marek. Stefan Starzyński, prezydent Warszawy. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 384 s.

Drzeżdżon, Jan. Współczesna literatura kaszubska 1945-1980. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 344 s.

Dulczewski, Zygmunt. Społeczne aspekty migracji na ziemiach zachodnich. – Poznań: Instytut Zachodni, 1964. – 172 s.

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof. Obóz koncentracyjny Stutthof. – Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1970. – 307 s.

Dziechcińska, Hanna. O staropolskich dziennikach podróży. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991. – 123 s.

Dziecko polskie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 [W językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim]/Rada ochrony pomników walki i męczeństwa; Glówna komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1979.

Dzieduszycki, Jan. Trzy lata wykreślone z życiorysu. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989. – 188 s.

Dzieje Gniezna/Pod red. J. Topolskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 944 s.

Zientara, Benedykt, Mączak, Antoni, Ihnatowicz, Ireneusz, Landau, Zbigniew. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. – 540 s. (Biblioteka Wiedzy Historycznej).

Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór źródeł/Opracowali J. Kazimierski i R. Kołodziejczyk. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. –

Dzieje Polski/Pod red. J. Topolskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 936 s.

Dziejów Polski blaski i cienie. – Warszawa: Książka i wiedza, 1968. – 364 s.

Dziewulska, Małgorzata. Teatr zdradzonego przymierza. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 152 s.

Dzięgiel, Leszek. Paradise in a Concrete Cage. Daily Life in Communist Poland. An Ethnologist’s View. – Kraków: Arcana, 1998. – 308 s.

Eisenbach, Artur. Hitlerowska polityka zagłady żydów. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. – 704 s.

Eisenbach, Artur. Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 348 s.

Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej/Wybór źródeł i opracowanie E. Kozłowski, P. Matusak; Instytut Zachodni; PAN – Wydział I Nauk Społecznych; Główna Komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce; Wojskowy Instytut Historyczny. – Poznań: Instytut Zachodni, 1975. – 358 s. (Dokumenta occupationis. XII).

Eksterminacja żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów/Zebrali i opracowali T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski. – Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1957. – 379 s.

Engelking, Barbara. Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. – Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1994. – 318 s.

Estreicher, Karol. Teatra w Polsce. Wyd. II fotooffsetowe. Tom I. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 427 s.

Estreicher, Karol. Teatra w Polsce. Wyd. II fotooffsetowe. Tom II. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 718 s.

Estreicher, Karol. Teatra w Polsce. Wyd. II fotooffsetowe. Tom III. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 741 s.

Fiała, Edward. Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991. – 184 s.

Fik, Marta. Kultra polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Tom I. – Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991. – 516 s.

Fik, Marta. Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Tom II. – Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991. – s. 517-1039.

Flemming, George J. Polska mało znana. – Paryż: Instytut Literacki, 1966. – 163 s.

Flisowski, Zbigniew. Tu na Westerplatte. – Warszawa: Książka i wiedza, 1974. – 120 s.

Friszke, Andrzej. Polska Gierka. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 107 s.

Rok 1989. Bronisław Geremek opowiada, Jacek Żakowski pyta. – Warszawa: Plejada, 1990. – 384 s.

Gafny, Emunah Nachmany. Dividing Hearts. The Removal of Jewish Children from Gentile Families in Poland in the Immediate Post-Holocaust Years. – Jerusalem: Yad Vashem, 2009. – 389 p.

Galster, Bohdan. Mikołaj Gogol. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. – 396 s.

Gancewicz, Władysław. Człowiek nr 102078. – Przedświt, 1984. – 144 s.

Garlicki, Andrzej. Geneza legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. – 304 s.

Gerould, Daniel C. Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz/Przełożył I. Sieradzki. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 472 s.

Giertych, Jedrzej. Europa w niewoli. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1959. – 304 s.

Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom I: A – D/Ze wstępem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. – 317 s.

Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom II: D – K/Ze wstępem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. – 334 s.

Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom III: K – P/Ze wstępem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. – 350 s.

Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom IV: P – Ż/Ze wstępem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. – 530 s.

Głombiowska, Zofia. Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 236 s.

Głowiński, Michał. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – 276 s.

Głowiński, Michał, Okopień-Sławińska, Aleksandra, Sławiński, Janusz. Zarys teorii literatury.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, 1975. – 544 s.

Gołębiowski, Eugeniusz. Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów. – Warszawa: Czytelnik, 1962. – 432 s.

Gomulicki, Juliusz W. Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 342 s.

Gondek, Leszek. Działalność Abwehry na terenie Polski. 1933-1939. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971. – 380 s.

Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce. – Warszawa: Oficyna Naukowa, 1993.- 137 s.

Gosk, Hanna. Jesteś w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego. – Izabelin: Świat Literacki, 1998. – 188 s.

Górski, Konrad. Adam Mickiewicz. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 256 s.

Grabski, Andrzej Feliks. Myśl historyczna polskiego Oświecenia. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 487 s.

Grabski, Andrzej Feliks. Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 500 s.

Grabski, Andrzej Feliks. Polska w opiniach obcych X-XIII w. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 416 s.

Gradowski, Ryszard. Polska 1918-1939. Niektóre zagadnienia kapitalizmu monopolistycznego. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1959. – 263 s.

Gralewski, Wacław. Stalowa tęcza. Wspomnienia o Józefie Czechowiczu. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 300 s.

Gregorovius, Ferdynand. Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej/Przeł. F. Jeziołowicz, opracował i wstępem opatzył J. Jasiński. – Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1991. – 167 s.

Grodecki, Roman. Kongres Krakowski w roku 1364. – Kraków: Universotas, 1995. -108 s.

Grodecki, Roman. Polska Piastowska. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 786 s.

Groniowski, Krzysztof. Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja – skutki. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. – 364 s.

Gross, Jan Tomasz. Wokół „Sąsiadów”. Polemiki i wyjaśnienia. – Sejny: Pogranicze, 2003. – 122 s.

Groth, Alexander J. People’s Poland. Government and Politics. – San Francisco; Scranton; London; Toronto: Chandler Publishing Company; An Intext Publisher, 1972. – 155 p.

Grynberg, Henryk. Prawda nieartystyczna. – Berlin: Archipelag, 1984. – 146 s.

Grynberg, Michał. Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – 201 s.

Grzymała-Siedlecki, Adam. O twórczości Wyspiańskiego. I. Wyspiański. (Cechy i elementy jego twórczości). II. Szkice, Felietony, recenzje/Wybór, posłowie A. Łempickiej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 423 s. (Biblioteka studiów literackich).

Guzicki, Leszek, Żurawicki, Seweryn. Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1945. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. – 284 s.

Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie (1942-1944). Źródła/Wstęp i opracowanie Z. Mańkowski i J. Naumiuk. – Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. – 416 s.

Halicz, Emanuel. Geneza Księstwa Warszawskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 223 s.

Hass, Ludwik. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1982. – 572 s.

Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1958. – 522 s.

Heltman W., Janowski J.N. Demokracja Polska na emigracji/Przedmową I przypisami opatrzyła H. Rzadkowska. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. – 690 s.

Hensel, Witold. Archeologia o początkach miast słowiańskich. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1963. – 188 s.

Hensel, Witold. Najdawniejsze stolice Polski. Gniezno, Kuszwica, Poznań. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 231 s.

Hensel, Witold. Polska starożytna. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1973. – 556 s.

Hensel, Witold. Poznań w zaraniu dziejów od paleolitu do połowy XIII wieku n.e. – Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1958. – 197 s. (Popularnonaukowa biblioteka archeologiczna. Nr 2).

Hera, Janina. Henryk Tomaszewski i jego teatr. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 148 s.

Herling-Grudziński, Gustaw. Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice. – Paryż: Instytut Literacki, 1963. – 253 s.

Hernas, Czesław. Barok. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 668 s.

Hetherington, Peter. Unvanquished. Joseph Pilsudski, Resurrected Poland, and the Struggle for Eastern Europe. – Houston, Texas: Pingora Press, 2011. – 724 p.

Jerschina, Stanislaw, Libera, Zdzisław, Sawrymowicz, Eugeniusz. Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla kl. X. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 372 s.

Historia literatury polskiej w zarysie. Tom I. Wyd. IV, poszerzone. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 359 s.

Historia literatury polskiej w zarysie. Tom II. Wyd. IV, poszerzone. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 371 s.

Historia militaris polonica. – Warsaw: Ministry of National Defence Publishing House, 1974. – 363 p.

Historia Polski. Tom I: Do roku 1764. Część I: Do połowy XV w./Pod red. H. Łowmiańskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 585 s.

Historia Polski. Tom I: Do roku 1764. Część II: Od połowy XV w./Pod red. H. Łowmiańskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 855 s.

Historia Polski. Tom I: Do roku 1764. Część III: Chronologia, Bibliografia, Indeksy, Tablice genealogiczne, Mapy/Pod red. H. Łowmiańskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 220 s., mapy.

Historia Polski. Tom II: 1764-1864. Część I: 1764-1795/Pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 432 s.

Historia Polski. Tom II: 1764-1864. Część II: 1795-1831/Pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 503 s.

Historia Polski. Tom II: 1764-1864. Część III: 1831-1864/Pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 547 s.

Historia Polski. Tom II: 1764-1864. Część IV: Zestawienia monet i miar urzywanych na ziemiach polskich, bibliografia, indeksy, mapy/Pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 199 s., mapy.

Historia Polski. Tom III: 1850/1864 – 1918. Część I: 1850/1864 – 1900/Pod red. Ż. Kormanowej i I. Pietrak-Pawłowskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 1032 s.

Historical Atlas of Poland / Ed. by W. Czapliński and T. Ładogórski. – Warszawa, Wlocław: PPWK, 1981. – 56 s.

Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-1945. Zestawienie większych akcji represyjnych/Opracował Cz. Madajczyk przy współudziale S. Lewandowskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 172 s.

Holzer, Jerzy. „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia. – Paryż: Instytut Literacki, 1984. – 359 s.

Holzer, Jerzy, Molenda, Jan. Polska w Pierwszej wojnie światowej. Wydanie II, przejrzane i uzupełnione. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. – 432 s.

Homofobia po polsku/Pod red. Z.Sypniewskiego i B.Warkockiego. – Warszawa: Sic!, 2004. – 320 s.

Hrabar, Roman Zbigniew. Hitlerowski rabunek dzieci polskich. Uprowadzanie i germanizowanie dzieci polskich w latach 1939-1945. – Katowice: Śląsk, 1960. – 152 s.

Jabłoński, Henryk. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. – Warszawa: Towarzystwo Miłośników Historii z zasiłku Ministerstwa Oświaty, 1948. – 165 s.

Jagiełło, Jadwiga. Polska ballada ludowa. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975. – 157 s. (Poetyka. Zarys encykłopedyczny. Dział I: Gatunki literackie. Tom X: Literatura ludowa. Zeszyt 1).

Jakubowska, Jadwiga. Jerzy Szaniawski. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 404 s.

Janaszek-Ivaničková, Halina. O współczesnej komparatystyce literackiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 256 s.

Jaruzelski, Wojciech. Przemówienia 1981 – 1982. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. – 515 s.

Jasienica, Pawel. The Commonwealth of Both Nations: The Silver Age/Transl. by A. Jordan. – NY, Miami: Hippocrene Books, The Americal Institute of Polish Culture, 1987. – 338 p.

Jasienica, Pawel. Jagiellonian Poland. – Miami: The Americal Institute of Polish Culture, 1978. – 416 p.

Jasienica, Pawel. Piast Poland. – NY: Hippocrene Books; Miami: The Americal Institute of Polish Culture, 1985. – 266 p.

Jastruń, Mieczysław. Adam Mickiewicz. – Warsaw: Polonia Publishing House, 1955. – 86 s.

Jaworski, Marek. Janusz Korczak. – Warsaw: Interpress Publishers, 1978. – 223 p.

Jaworski, Marek. Tadeusz Kotarbiński. – Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1971. – 156 s.

Jedlicki, Witold. Klub Krzywego Kola. (Dokumenty). – Paryż: Instytut Literacki, 1963. – (Biblioteka „Kultury”. Tom LXXXIX).

Jedynek, stanisław. Etyka polska w latach 1863-1918. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. – 464 s.

Jonkajtys-Luba, Grażyna (Maria Januszkiewicz). „… was na to zdieś priwezli, sztob wy podochli”. Kazachstan 1940-1946/Wyd. II, poprawione i uzupełnione. – Lublin: Norbertinum, 2002. – 272 s.

Juda, Maria. Przywileje drukarskie w Polsce. – Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1992. – 163 s.

Pogonowski, Iwo Cyprian. Jews in Poland. A Documentary History. The Rise of Jews as a Nation. From Congressus Judaicus in Poland to the Knesset in Israel. – NY: Hippocrene Books, 1993. – 434 p.

Jędruch, Jacek. Constitutions, Elections and Legislatures of Poland, 1493-1993. A Guide to Their History. With a foreword by N. Davies. – NY: EJJ Books, 1998. – 487 p.

Kadliński, Romuald, Siwiński, Włodzimierz. Szkice o gospodarce światowej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 291 s.

Kajdański, Edward. Dzienniki syberyjskich podróży Kazimierza Grochowskiego 1910-1914. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. – 272 s.

Kaliszewski, Andrzej. Gry Pana Cogito. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – 244 s.

Kamieńska, Anna. Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie. – Warszawa: Iskry, 1974. – 296 s.

Kantor, Tadeusz. Wielopole, Wielopole. – Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984. – 147 s.

Karpiński, Andrzej. Polityka uprzemysłowienia Polski w latach 1958-1968. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. – 416 s.

Karpiński, Jakub. Mowa do ludu. Szkice o języku polityki. – London: Puls Publications, 1984. – 90 s.

Karpiński, Jakub. Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia. – Londyn: Polonia, 1989. – 197 s.

Karski, Jan. The Great Powers. Poland 1919-1945. From Versailles to Yalta. – Lanham, NY, London: University Press of America, 1985. – 697 p.

Kawalec, Stefan. Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia Czerwcowe i Rok Działalności Komitetu Obrony Robotników. – Nowy Jork: Głos, 1982. – 62 s.

Kawyn-Kurzowa, Zofia. Język filomatow i filaretów. Słowotwórstwo i slownictwo. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1963. – [Prace językoznawcze].184 s.

Kazik (Simha Rotem). Memoirs of a Warszaw Ghetto Fighter/Transl. from the Hebrew and ed. by B.Harshav. – New Haven and |London: Yale University Press, 1994. – 180 p.

Kemp-Welch A. Poland under Communism. A Cold War History. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 444 s.

Kersten, Adam. Sienkiewicz-„Potop”-Historia. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 304 s.

Kępiński, Andrzej, Kilar, Zbigniew. Kto jest kim w Polsce inaczej. – Warszawa: Czytelnik, 1985. – 424 s.

Kiedrzynska, Wanda. Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny. Wyd. II. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. – 492 s.

Kieniewicz, Stefan. Czyn Polski w dobie wiosny ludów. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948. – 175 s.

Kieniewicz, Stefan. The Emancipation of the Polish Peasantry. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969. – 285 p.

Kieniewicz, Stefan. Historia Polski 1795-1918. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 604 s.

Kieniewicz, Stefan. Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – 320 s.

Kieniewicz, Stefan. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1951. – 369 s.

Kieniewicz, Stefan. Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wyd. Nowe, uzupełnione. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 456 s.

Kieniewicz, Stefan. Sprawa włościańska w Powstaniu styczniowym. – Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich, 1953. – 410 s.

Kirchmayer, Jerzy. 1939 i 1944. Kilka zagadnień polskich. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1957. – 208 s.

Kiślak, Elżbieta. Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991. – 382 s. (Historia i teoria literatury. Studia. №47).

Klassen, Peter J. Mennonites in Early Modern Poland and Prussia. – Baltimore: The John Hopkins University Press, 2009. – 261 s.

Kleiner, Juliusz. Słowacki. Wyd. V. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolinskich, 1972. – 324 s.

Kleiner, Juliusz. Zarys dziejów literatury polskiej. Tom I: Od początków piśmienictwa do powstania listopadowego. Z 43 ilustracjami i 5 tabelami. Wyd. III. – Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1958. – 320 s.

Kleiner, Juliusz, Maciąg, Wlodzimierz. Zarys dziejów literatury polskiej. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1972. – 591 s.

Klerk heroiczny. Wspomnienia o Karolu Irzykowskim/Opracowała B. Winklowa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 471 s.

Klimowicz, Mieczysław. Literatura Oświecenia. – Warszawa: Państwowe Wydawnicto Naukowe, 1990. – 249 s.[Dzieje literatury polskiej].

Klimowicz, Mieczysław. Oświecenie. – Warszawa: Państwowe Wydawnicto Naukowe, 1980. – 548 s.[Historia literatury polskiej].

Kłak, Tadeusz. Czechowicz – mity i magia. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973. – 244 s.

Kloczowski, Jerzy, Müllerowa, Lidia, Skarbek, Jan. Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1986. – 472 s.

Kolarska-Bobińska, Lena, Rychard, Andrzej. Polityka i gospodarka w świadomości społecznej 1980-1990. – Warszawa, 1990. – 188 s.

Kołłątaj i wiek Oświecenia/Red. W. Jedlicka. – Warszawa: Czytelnik, 1951. – 294 s.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowszy stan prawny. – Katowice: Volumen, 1994. – 42 s.

Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrocie”. Facsimile. – Warszawa; Kraków: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 221 s.

Korniłowiczówna, Maria. Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 256 s.

Kosim, Jan. Przeciw świetemu przymierzu. Z dziejow współpracy demokratów polskich i niemieckich w latach trzydziestych XIX w. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 388 s.

Kosman, Marceli. Orzeł i pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w. – Warszawa: Ksążka i Wiedza, 1992. – 380 s.

Kostrowicki, Jerzy. Środowisko geograficzne Polski. Warunki przyrodnicze rozwoju gospodarki narodowej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 611 s.

Kostrzewski, Józef. Kultura prapolska. 261 rycin. – Poznań: Instytut Zachodni, 1947. – 605 s. (Prace Instytutu Zachodniego. Nr 11).

Koszutski, Stalinław. Wspomnienia z różnych pobojowisk/Z przedmową gen. S. Maczka. – Londyn: Wydawnictwo Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej, 1972. – 305 s.

Pisma Tadeusza Kościuszki/Wybrał, objasnił i wstępem poprzedził H. Moscicki. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. – 344 s.

Kott, Jan. Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze. – Gdańsk: Słowo/obraz /terytoria, 1997. – 66 s.

Kowalczykowa, Alina. Liryki Słonimskiego. 1918-1935. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 244 s.

Kowalsk, Aniela. Mochnacki i Lelewel – współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 380 s.

Kowalik, Stefan. Tak było. Wspomnienia jeńca wojennego. – Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1979. – 309 s.

Kraków i Małopolska przez dzieje. Studia i szkice profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego/Pod red. C. Bobińskiej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 440 s.

Krasiński, Edward. Warszawskie sceny 1918-1939. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 352 s.

Król-Kaczorowska, Barbara. Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 272 s.

Kromer, Marcin. Polska, chyli O polożeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie/Przekład S. Kazikowskiego, wstęp i opracowanie R. Marchwińskiego, 1977. – 225 s.

Krzyczkowski, Henryk. W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986. – 232 s.

Krztżanowski, Julian. Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX w. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 612 s.

Kula, Witold. Historia gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918. – Warszawa: Wiedza, 1947. – 160 s.

Kula, Witold. Problemy i metody historii gospodarczej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 788 s.

Kulturowy wymiar przemian społecznych/Pod red. A. Jawłowskiej, M. Kempnego, E. Tarkowskiej. – Warszawa: PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, 1993. – 336 s.

Kurkiewicz, Władysław, Tatomir, Adam, Żurawski, Wiesław. Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii i kultury/Pod red. A. Tatomira. Wyd. II, poprawione i uzupełnione. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. – 541 s.

Kuropieska, Józef. Nieprzewidziane przygody. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. – 391 s.

Kurski, Jarosław. Wódz. [O L. Walęsie]. – Warszawa: Pomost, 1991. – 127 s.

Kwiatkowski, Maciej Józef. Polskie radio w konspiracji 1939-1944. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. – 352 s.

Kürbisówna, Brygida. Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 304 p.

Labuda, Gerard. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 347 s.

Lam, Andrzej. Pamiętnik krytyczny. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 340 s.

Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy. Druga Rzeczpospolita: gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie (sporne problemy badań). – Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. – 431 s.

Lane, Thomas, and Wolański, Marian. Poland and European Integration. The Ideas and Movements of Polish Exiles in the West, 1939-1941. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – 311 p.

Langer, Tomasz. Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1967. – 244 s.

Lato, Stalisław. Ruch Ludowy a Centrolew. – Warszawa: Ludowa Współdzielnia Wydawnicza, 1965. – 287 s.

Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Praca zbiorowa/Pod red. A. Rycharda i A. Sułka; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, oddział warszawski; Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii. – Warszawa, 1988. – 319 s.

Legowicz, Jan. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej. – Warszawa: Państwowe Wydawnicto Naukowe, 1980. – 639 s.

Lehr-Spławiński, Tadeusz. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój. Wydanie 2. – Warszawa: Wydawnictwo S. Arcta, 1951. – 514 s.

Lehr-Spławiński, Tadeusz, Kuraszkiewicz, Wławysław, Sławski, Franciszek. Przegląd i charakterystyka języków słowianskich. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. – 167 s.

Lelevel, Joachim. Dzieła. Tom I: Materiały autobiograficzne/Opracowała H. Więckowska. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 451 s.

Lelevel, Joachim. Dzieła. Tom II (1): Pisma metodologiczne/Opracowała N. Assorodobraj. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 504 s.

Lelevel, Joachim. Dzieła. Tom II (2): Pisma metodologiczne/Opracowała N. Assorodobraj. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – s. 501-1004.

Lelevel, Joachim. Dzieła. Tom III: Wykłady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822-1824/Opracował M.H. Serejski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 800 s.

Lelevel, Joachim. Dzieła. Tom VII: Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane/Opracowała J. Bieniarzówna. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 415 s.

Lelevel, Joachim. Historia Polski nowożytnej [Polska odradzająca się; Paralela Hiszpanii z Polską; Panowanie Stanisława Augusta; Trzy Konstytucje; Nowosilcow w Wilnie; Porównanie dwu powstań narodu polskiego]/Opracowali J. Dutkiewicz, M.H. Serejski, H. Więckowska. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. – 691 s.

Lelevel, Joachim. Wybór pism politycznych. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1954. – 318 s.

Lencewicz, Stanisław, Kondracki, Jerzy. Geografia fizyczna Polski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 486 s.

Lenkiewicz, Antoni. Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli. – B.m.: b.w., 1989. – 193 s.

Libera, Zdzisław. „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. – Warszawa: Czytelnik, 1966. – 102 s.

Libera, Zdzisław. Oświecenie. Wyd. III poprawione. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 504 s.

Limanowski, Bolesław. Stalisław Worcell. Życiorys. – Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, 1948. – 470 s.

Lipski, Jan Józef. Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. – Londyn: An Eks, 1983. – 434 s.

Lipski, Jan Józef. Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 363 s. (Historia literatury. Tom 22).

Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej/Opracował A. Moszyński. – Londyn: Gryf Publications Ltd., 1949. – 317 s.

Literatura polska do początku XIX wieku. Podrecznik dla klasy I liceum ogolnokształcącego oraz techników i liceów zawodowych. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 404 s.

Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. – Waszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 835 s.

Literatura polska okresu romantyzmu. Popręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego oraz techników i liceów zawodowych. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Naukowe, 1977. – 456 s.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom I: A – M. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – 704 s.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom II: N-Ż. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 800 s.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Uzupełnienia do wydania I. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – S. 801-832.

Lorentz, Stanisław. Album wileńskie. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 238 s.

Ludzie XXX-lecia/Wybrał i opracował W. Witczak. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. – 328 s.

Łapiński, Zdzisław. Miedzy polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza. – Londyn: Adnowa, 1981. – 45 s.

Łepkowski, Tadeusz. Warszawa w powstaniu listopadowym. Wyd. II, przejrzane i uzupełnione. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. – 256 s.

Łoch, Eugenia. Miedzy autorem – narratorem – bohaterem a czytelnikiem. Studia o nowelistyce polskiej XIX i XX wieku. – Lublin:Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 1991. – 240 s.

Łojek, Jerzy. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. – 560 s.

Łojek, Jerzy. Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja. – Warszawa: Alfa, 1996. – 236 s.

Łossowski, Piotr. Litwa a sprawy Polskie 1939-1940. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 362 s.

Łowmiański, Henryk. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – 399 s.

Łubieniewska, Ewa. „Fantazy” Juliusza Słowackiego czyli komedia na opak wywrócona. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź: Zakład narodowy imienia Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1985. – 219 s.

Łysek, Paweł. Z Istebnej w Świat. Wspomnienia. – Londyn: B. Świderski, 1960. – 205 s.

Mach, Zdzisław. Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1998. – 163 s.

Mackiewicz, Józef, Toporska, Barbara. Droga Pani… – Londyn: Kontra, 1984. – 399 s.

Majdecki, Longin. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Wyd. drugie. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 943 s.

Makowski, Stanisław. Juliusz Słowacki. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 192 s.

Makowski, Stanisław. Litwini w Polsce 1920-1939. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 359 s.

Malanowski, Jan. Polscy robotnicy. – Warszawa: Książka i wiedza, 1981. – 216 s.

Maleczyński, Karol. Bolesław Krzywousty. Zarys panowania. – Kraków: Wydawnictwo księgarni Stefana Kamińskiego, ???. – 292 s.

Malinowski, Kazimierz. Żołnierze łączności walczącej Warszawy. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983. – 372 s.

Manteuffel, Tadeusz. Średniowiecze powszechne do schyłku XV wieku. Próba syntezy. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 467 s.

Maps. Reproduced with the permission of the Bibliothèque nationale, Paris; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk; National Maritime Museum, Greenwich, UK.

Map 1. A.1.c. Delineatio Generalis Carporum Desertorum 1648.

Map 2. A.1.e. Carte d’Ukrainie {1660}.

Map 3. A.1.k. Typus Generalis Ukrainae {1690s}.

Map 4. A.2.b.i. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Title} 1650.

Map 5. A.2.b.ii. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Top Sheet 1} 1650.

Map 6. A.2.b.iii. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Top Sheet 2}. 1650.

Map 7. A.2.b.iv. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Top Sheet 3} 1650.

Map 8. A.2.b.v. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Top Sheet 4}. 1650.

Map 9. A.2.b.vi. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Bottom Sheet 5}. 1650.

Map 10. A.2.b.vii. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Bottom Sheet 6}. 1650.

Map 11. A.2.b.viii. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Bottom Sheet 7}. 1650.

Map 12. A.2.b.ix. Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae {Bottom Sheet 8}. 1650.

Map 13. A.3.a. Nova Totius Regni Poloniae 1652.

Map 14. A.3.b. {Volhinia Utraque} {1652}.

Map 15. A.3.c. {Black Sea Area} {1652}.

Map 16. A.3.d. {Palatinate of Bratislav} {1652}.

Map 17. A.3.e. {Palatinatus Kiioviensis} {1652}.

Map 18. A.3.f. Palatinatus Podoliensis {1652}.

Map 19. A.3.g. {Pokutie} {1652}.

Map 20. A.3.b. Borysthenis Fluvij Pars à Fortalitio Kudak 1652.

Map 21. A.3.i. Borystenis Fluvii Pars Ultraliminaris 1652.

Map 22. A.3.j. Delineatio Provinciae Turcicae {…} Dziarcrimenda dictae {1652}.

Map 23. A.3.k. Delineatio Provinciae Turcicae. Budziak dictae {1652}.

Map 24. A.3.l. Delineatio Provinciae Tartarorum nunc Crim {…} dictae {1652}.

Map 25. A.4.a.i. Tractvs Borysthenis {…} à Kiovia usque ad Bouzin {1662}.

Map 26. A.4.a.ii. Tractvs Borysthenis {…} à Bovzin usque ad Chortyca Ostrow {1662}.

Map 27. A.4.a.iii. Tractvs Borysthenis {…} à Chortika Ostro ad Urbem Oczakow ubi in Pontvm Euxinum se exonerat {1662}.

Map 28. A.4.c. Tractvs Borysthenis {…} à Kiovia ad Urbum Oczakow ubi in Pontvm Euxinum se exonerat {1662}.

Map 29. Ukraine and the Black Sea Area in 1646.

Markiewicz, Henryk. Pozytywizm. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 626 s. (Historia literatury polskiej).

Mason, David S. Public Opinion and Political Change in Poland, 1980-1982. – Cambridge; London; NY; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1985. – 275 p.

Materski, Wojciech. Teheran, Jałta, San Francisco, Poczdam. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 288 s.

Matuszewski, Ryszard. Polska literatura współczesna. Podrecznik pomocniczy dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy V techników i liceów zawodowych. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 344 s.

Marczak-Oborski, Stanisław. Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 468 s.

Mark B. Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów. – Warszawa: Idisz Buch, 1963. – 399 s.

Mazur, Grzegorz. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987. – 484 s.

Mazurkiewicz, Anna. Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce w latach 1947 – 1989. – Warszawa: Instytut Instorii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2007. – 320 s.

Mączak, Antoni. Między Gdańskiem a sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 184 s.

McNamara, Paul. Sean Lester, Poland and the Nazi Takeover of Danzig. – Dublin; Portland, OR: Irish Academic Press, 2009. – 255 p.

Mérétik, Gabriel. Noc generała. W przekładzie M. Radgowskiego. – Warszawa: Wydawnictwa „Alfa”, 1989. – 270 s.

Metryka słowiańska. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Kopczyńskiej i L. Pszczołowskiej. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1971. – 300 s.

Michałek, Boleslaw, and Turaj, Frank. The Modern cinema of Poland. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1988. – 205 s.

Mikołajczyk, Stanisław. Polska Zgwałcona. – Chicago: WICI, 1981. – 293 s.

Mikoś, Michał Jacek. W pogoni za Sienkiewiczem. Z odnalezionych dziennikow Almy Curtin. – Warszawa: Constans, 1994. – 303 s.

Mikulski, Tadeusz. Temat Wrocław. Szkice Śląskie/Wybrał i wstępem opatrzył B.Zakrzewski. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1975. – 451 s.

Miłosz, Czesław. The History of Polish Literature. – London: The Macmillan Company, Collier-Macmillan LTD., 1969. – 570 p.

Miłosz, Czesław. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotklowościach naszego wieku. – Warszawa: Czytelnik, 1987. – 127 s.

Miłosz, Czesław. Widzenia nad zatoką San Francisco. – Paryż: Instytut Literacki, 1969. – 173 s. [Biblioteka „Kultury”. Tom 177].

Miłosz, Czesław. Zdobycie władzy. – Paryż: Instytut Literacki, 1955. – 159 s. [Biblioteka „Kultury”. Tom IX].

Mirowska, Halina. Lechu. Warszawa: Głos, 1982. – 119 s.

Misiorny, Michał. Współczesny teatr na świecie. Sylwetki pisarzy. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978. – 176 s.

Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje/Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. – 420 s.

Modzelewski, Karol. Chłopi w monarchii wczesnopiaspowskiej. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1987. – 295 s.

Moszczeńska, Wanda. Metodologii historii zarys krytyczny. Wyd. II, poprawione i rozszerzone, do druku przygotowałi wstępem poprzedził J. Maternicki. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 560 s.

Moszyński, Leszek. Wstęp do filologii słowiańskiej. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – 344 s.

Mrowcewicz, Krzysztof. Czemu wolnośćmamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1987. – 296 s. (Studia staropolskie. Tom LIII).

Murzynowska, Krystyna. Polskie wychodźtwo zarobkowe w zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1972. – 279 s.

Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939. Antologia/Wybór i wstęp: S. Marczak-Oborski, noty: L. Kuchtówna. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filowe, 1973. – 460 s.

Myślę, że jestem… O Stanisławie Jerzym Lecu. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 420 s. (Portrety wielokrotne).

Nagórski, Zygmunt. Ludzie mego czasu. Sylwetki. Trzynaście ilustracji. – Paryż : Księgarnia Polska w Paryżu, 1964. – 269 s.

Najder, Zdzisław. Ile jest dróg? – Paryż: Instytut Literacki, 1982. – 195 s.

Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiiujących prawo, nauki polityczne i historię. – Kraków: Wydawnictwo AUREUS, 1996. – 440 s.

Narojek, Winicjusz. Perspektywy pluralizmu w upaństwowanym społeczeństwie. Ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1994. – 128 s.

Nasza Ojczyzna. Szkolny atlas historyczny/Red. T. Smyl i inne. – Wrocław: PPWK, 1989. – 26 s.

Natanson, Wojciech. Stanisław Wyspiański. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 152 s.

Nations in Transit 1998. Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States/Ed. by A. Karatnycky, A. Motyl, and Ch. Graybow. – Freedom House, 1999. – 680 p.

Nazarewicz, Ryszard. Z problematyki politycznej powstania warszawskiego 1944. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. – 368 s.

Nofer-Ładyka, Alina. Literatura polska okresu pozytywizmu. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego oraz techników i liceów zawodowych. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 384 s.

Nowa księga przyslów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom I: A – J/W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 883 s.

Nowa księga przyslów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom II: K – P/W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 1167 s.

Nowa księga przyslów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom III: R – Ż/W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 996 s.

Nowa księga przyslów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom IV: Wstęp, bibliografia, słownik wyrazów staropolskich, gwarowych i obcych, indeks haseł pomocniczych/Opracował S. Świrko przy współudziale D. Świerczyńskiej i S. Świrko. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 632 s.

Nowak-Dłużewski, Juliusz. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie. – Warszawa: Instytut wydawniczy „Pax”, 1972. – 388 s.

Nowakowski, Stefan. Sylwetki polskich socjologów/Przedmowa J. Szczepańskiego; zebrała, do druku przugotowała i słowem wstępnym opatrzyła I. Nowakowska. – Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1992. – 277 s.

Nowakowski, Zygmunt. Wieczory pod dębem. Gawędy Historyczne/Opracowała L. Ciołkoszowa. – Londyn: GRYF, 1966. – 506 s.

Od trzynastego do trzynastego. Analizy, dokumenty, relacje/Opracował P. Spiski. – London: Polonia, 1983. – 331 s.

Okońska, Alicja, Grzybowski, Andrzej. Rozmowy z panią Miecią. – Białystok: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. – 447 s.

Olson, Lynne, Cloud, Stanley. A Question of Honor. The Kościuszko Squadron: Forgotten Heroes of World War II. – New York: Alfred A. Knopf, 2003. – 496 p.

Olszewski, Marian. Powstanie Wielkopolskie. 1918-1919. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968. – 144 s.

Orłowski, Leon. Maurycy August Beniowski. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961. – 288 s.

Osiński, Zbigniew. Grotowski i jego laboratorium. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 412 s.

Osmańczyk, Edmund Jan. Był rok 1945… – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 548 s.

Osmańczyk, Edmund Jan. Rzeczpospolita polaków. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 284 s.

Krawędź ciemności. Zapis rozmowy z pierwszym premierem Polski Ludowej Edwardem Osóbką-Morawskim. Rozmawiał i zapis wstepem opatrzył A. Góral. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; Polskie Towarzystwo Synergetyczne, 1989. – 77 s.

An Outline History of Polish Culture/Ed. by B. Klimaszewski. – Warsaw: Interpress Publishers, 1983. – 384 p.

Paczkowski, Andrzej. The Spring Will Be Ours. Poland and the Poles from Occupation to Freedom. – University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1995. – 583 s.

Paczkowski, Andrzej. Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm. – Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – 143 s.

Palmiry 1940-1941. – Warszawa: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Zarząd Glówny, b.r. – 31 s.

Palska, Hanna. Nowa inteligencja w Polsce Ludewej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości. – Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1994. – 232 s.

Pamiętniki emigrantów. Kariery zawodowe. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. – Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, 1995. – 378 s.

Pamiętniki emigrantów. Zesłańczym szlakiem. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. – Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, 1994. – 282 s.

Papierkowski, Stanisław K. Z badań nad językiem i literaturą. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1972. – 359 s.

Parvi, Jerzy. Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 308 s.

Passent, Daniel. Zdanie odrębne. Felietony VIII 1982 – VIII 1983. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. – 295 s.

Pastusiak, Longin. Roosevelt a sprava polska. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. – 444 s.

Pelc, Janusz. Jan kochanowski. Szczyt Renesansu w literaturze polskiej. – Warszawa: Pańswowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 584 s.

Pelc, Janusz. „Treny” Jana Kochanowskiego. – Warszawa: Czytelnik, 1972. – 360 s.

Pelc, Władysław. Bagulnik (z teki Heleny [1906-1920]). – Paryż: B.w., 1988. – 115 s.

Péteri, György. Academia and State Socialism. Essays on the Political History of Academic Life in Post-1945 Hungary and Eastern europe. – Highland Lakes, NJ: Atlantic Research and Publications, Inc., 1998. – 296 p.

Piechal, Marian. Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 340 s.

Piechal, Marian. Żywe źródła. Szkice literackie. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 335 s.

Pietrzak-Pawłowska, Irena. Królestwo Polskie e początkach imperializmu 1900-1905. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 491 s.

Pigoń, Stanisław. Zarys nowszej literatury ludowej. – Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1946. – 239 s.

Piszczkowski, Mieczysław. Wieś w literaturze polskiego Renesansu. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1959. – 161 s.

Piwarski, Kazimierz. Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych. – Gdańsk; Bydgoszcz: Instytut Bałtycki, 1946. – 384 s.

Podlaski, Kazimierz. Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Wyd. III. – Londyn: Puls Publications, 1985. – 112 s.

Podręczny słownik języka polskiego. Przedruk fotooffsetowy na podstawie wydania M. Arcta z 1939 r. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958. – 496 s.

Pogonowski, Iwo Cyprian. Poland. A Historical Atlas. Revised ed. – NY: Dorset Press, 1987. –

Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia/Pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1980. – 296 s. [Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Tom LVI].

Pokrzywniak, Józef Tomasz. Komedie Ignacego Krasickiego. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995.

Polacy, których poznać warto/Pod red. J. Michowicz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 372 s.

Poland/Ed. by O. Halecki. – NY: Frederick A.Praeger, 1957. – 601 p.

Poland Under Jaruzelski. A Comprehensive Sourcebook on Poland during and after Martial Law/Ed. by L. Labedz and the Staff of Survey Magazine. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1983. – 432 p.

Poland between the Wars: 1918-1939. A Collection of Papers and Discussions from the Conference „Poland between the Wars: 1918-1939” held in Bloomington, Indiana, February 21-23, 1985. – Bloomington: Indiana University Polish Studies Center, 1989. – 319 s.

Poland: Church Facing Socialism. – Rome: IDOC International, 1979. – 122 p. (Europe Dossier Number 7).

Poland. Genesis of a Revolution/Ed. by A. Brumberg. – New York: Vintage Books, A Division of Random House, 1983. – 324 p.

Poland Since 1956. Readings and Essays on Polish Government and Politics/Selected and edited by T.N. Cieplak. – New York: Twayne Publishers, 1972. – 482 s.

Poland’s international affairs 1919-1960. A Calendar of Triaties, Agreements, Conventions, and Other International Acts, with Annotations, References, and Selections from Documents and Texts and Treaties/Compiled by S. Horak. – Bloomington: Indiana University Press, 1964. – 248 s. (Indiana University Publications. Russian and East European Series. Vol. 31).

Poland’s Security Policy 1989-2000/Ed. by R. Kuźniar. – Warsaw: Scholar Publishing House, 2001. – 606 p.

Polin. Studies in Polish Jewry. – Vol. X: Jews in Early Modern Poland/Ed. by G.D. Hundert. – Oxford; Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 1997. – 457 p.

Polin. Studies in Polish Jewry. – Vol. XI: Focusing on Aspects and Experiences of Religion/Ed. by A. Polonsky. – Oxford; Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 1998. – 443 p.

Polin. Studies in Polish Jewry. – Vol. XII: Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians 1772-1918/Ed. by I. Bartal, A. Polonsky. – Oxford; Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 1999. – 396 p.

Polin. Studies in Polish Jewry. – Vol. XVI: Focusing on Jewish Popular Culture in Poland and Its Afterlife/Ed. by M.C. Steilauf, A. Polonsky. – Oxford; Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 2003. – 604 p.

Polish cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema/Ed. by M. Werner. – London; Warsaw: Adam Mickiewicz Institute, 2010. – 270 p.

The Polish Renaissance in Its European context/Ed. by S. Fiszman, foreword by Czesław Miłosz. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1988. – 478 p.

Polscy pisarze współczesni. Informator 1944-1974/Opracowal L.M. Bartelski. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. – 430 p.

Polska. Zarys encyklopedyczny. – Warszawa: PWN, 1974. – 824 s.

Polska 1946-1983. – Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1984. – 103 s.

Polska dziecięca. Studia/Pod red. B. Szackiej; Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii. – Warszawa, 1987. – 386 s., dodatki. [Grupa tematyczna II: „Społeczne i kulturne uwarunkowania patologii społecznej”, temat II.3: „Świadomość historyczna a proces tworzenia więzi społecznej”].

Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały. Tom I. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 468 s.

Polska Ludowa. IX Powszechny Zjazd historyków polskich w Warszawie 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja. – Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1964. – 458 s.

Polska Ludowa. Słownik encyklopedyczny. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. – 484 s.

Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologja/W opracowaniu M. Kridla, W. Malinowskiego, J. Wittlina. – 424 s.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom II/Pod red. Naukową B. Skargi. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. – 611 s.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom III/Pod red. Naukową B. Skargi. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. – 579 s.

Polska scena polityczna a wybory. Praca zbiorowa/Pod red. S. Gebetnera. – Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych „Polska w Europie”, 1993. – 295 s.

Polska starożytna i wczesnośredniowieczna. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. – 251 s.

Polska w Europie. Studia historyczne pod red. H. Zinsa. – Lublin: Lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1968. – 326 s.

Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, 1993. – 283 s.

Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, wrzesień 1939 – styczeń 1945. Zarys historii / Zakład historii partii przy KC PZPR. – Warzawa: Książka i Wiedza, 1964. – 608 s.

Polski sierpień 1980. Reedycja Almanachu Gdańskich Srodowisk Twórczych „Punkt” nr 12/80. – Nowy Jork: Biblioteka Pomostu, 1981. – 302 s.

Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Antologia/Pod red. E. Czaplejewicza i K. Rutkowskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. – 335 s.

Polskie programy socjalistyczne 1878-1918/Zebrał i opatrzył komentarzem historycznym F. Tych. – Książka i Wiedza, 1975. – 576 s.

Położenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy 1939-1945/Wybór źródeł i opracowanie Cz. Łuczak; Instytut Zachodni; PAN – Wydział I Nauk Społecznych; Główna Komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce; Wojskowy Instytut Historyczny. – Poznań: Instytut Zachodni, 1975. – 358 s. (Dokumenta occupationis. IX).

Pomian, Grażyna. Polska „Solidarności”. – Paryż: Instytut Literacki, 1982. – 461 s.

Popiel, Karol. Generał Sikorski w mojej pamięci. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1983. – 176 s.

Popiel, Karol. Wspomnienia polityczne. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1983. – 144 s.

Popiołek, Kazimierz. Śląskie dzieje. – Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 535 s.

Poslowie o Sejmie X kadencji/Pod red. J. Wasilewskiego i W. Wesołowskiego; East European Research Group [Working papers]. – Warszaw, 1991. – 112 s.

Pospieszalski, Karol Marian. Sprawa 58 000 „volksdeutschów”. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej. – – Poznań: Instytut Zachodni, 1959. – 220 s. (Dokumenta occupationis. VII).

Pośpiechowa, Leokadia. Twórczość literacka Włodzimierza Tetmajera. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; 1974. – 183 s.

Poterański, Wacław. Warszawskie getto. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. – 95 s.

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowanych i prywatnych/Pod red. L.Kolarskiej-Bobińskiej i K.Koseły; Centrum Badania Opinii Społecznej. – Warszawa, 1994. – 251 s.

Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji/Pod red. R. Rapackiego. – Warszawa, 1995. – 198 s.

Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria I/Pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego przy współdziale M. R. Pragłowskiej. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. – 546 s.

Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria II/Pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego przy współdziale M. R. Pragłowskiej. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 375 s.

Problemy literatury polskiej Okresu Oświecenia. Mapy do artykulu e. Aleksandrowskiej: Geografia środowiska pisarskiego (s. 217-338).

Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa/Pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 551 s.

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1964. – 312 s.

Przed 13 grudnia. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. – 104 s.

Ptaśnik, Jan. Kultura włoska wieków średnich w Polsce. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 334 s.

Ptaśnik, Jan. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Wydanie II. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1949. – 439 s.

Raina, Peter. Ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik za wiarę i Ojczyzne. Część perwsza: W służbie Kościoła. – Londyn: Oficyna Poetow i Malarzy, 1986. – 382 s.

Raina, Peter. Ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik za wiarę i Ojczyzne. Część druga: Proces Toruński. – Londyn: Oficyna Poetow i Malarzy, 1986. – 656 s.

Rajewski, Zdzisław. Biskupin. Osiedle obronne sprzed 2 500 lat. Przewodnik. Wyd. IV. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. – 48 s.

Ramet, Sabrina Petra. Social Currents in Eastern europe. The sources and Consequences of the Great Transformation. 2nd ed. – Durham; London: Duke University Press, 1995. – 600 p.

Raszewski, Zbigniew. Krótka historia teatru polskiego. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 280 s.

Raszewski, Zbigniew. Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. – Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich, 1955. – 276 s.

Ray, Taras. Poland, socialist state, rebellious nation. – Boulder and London: Westview Press, 1986. – 200 s.

Redlich, Shimon. Together and apart in Brzezany. Poles, Jews, and Ukrainians, 1919-1945. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2002. – 202 p.

Rensenbrink. John. Poland Challenges a Divided World. – Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1988. – 246 p.

Ringelblum, Emmanuel. Notes from the Warsaw Ghetto/Ed. and transl. by J. Sloan. – NY; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1958. – 396 p.

Rogalski, aleksander. Zbliżenia. Szkice z literatury i kultury. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1963. – 192 s.

Rokicki, Konrad. Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2011. – 592 s.

Rolicki, Janusz. Edward Gierek: Przerwana dekada. – Warszawa: Fakt, 1990. – 205 s.

Rorebowicz, Edward. Studia literackie/Z przedmową M. Brahmera. – Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1951. – 279 s.

Rothschild, Joseph, Wingfield, Nancy M. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. 4th ed. – New York; Oxford: Oxford University Press, 2008. – 274 p.

Rowny, Edward L. Tango z niedźwiedziem. Wspomnienia generała i ambasadora Stanów Zjednoczonych, Amerykanina polskiego pochodzenia / Przełożył D.M. Dastych. – Warszawa: Imbir, 2007. – 360 s.

Rozek, Edward J. Allied Wartime Diplomacy. A Pattern in Poland. – Boulder, San Francisco, and London: Westview Press, 1989. – 481 p.

Różanowski. Pisaże Waltera Benjamina. Studium myśli. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 268 s.

Różewicz, Tadeusz. Proza. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. – 647 s.

Różewicz, Tadeusz. Pułapka. – Warszawa: Czytelnik, 1982. – 92 s.

Różewicz, Tadeusz. Sztuki teatralne. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – 415 s.

Różewicz, Tadeusz. Teatr niekonsekwencji. – Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1979. – 512 s.

Ruane, Kevin. To Kill a Priest. The Murder of Father Popiełuszko and the Fall of Communism. – London: Gibson Square, 2004. – 385 p.

Ruch oporu w Polsce i w Niemczech w latach Drugiej wojny światowej. X Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 2 – 5.VI.1977, Łańcut/Red. A. Czubiński, Z. Kulak. – Poznań: Instytut Zachodni, 1987. – 216 s.

Rudnicki, Adolf. Krakowskie Przedmieście pełne deserów. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 300 s.

Rutkowski, Jan. Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.)/Z przedmową prof. Dra W. Kuli. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1953. – 568 s.

Rutkowski, Krzysztof. Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. – Bydgoszcz: Pomorze, 1987. – 268 s.

Rutowska, Maria, Serwański, Edward. Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945. Architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr. Problemy metodologiczne strat osobowych. – Poznań: Instytut Zachosni, 1987. – 146 s. (Prace Instytutu Zachodniego. Numer 49).

Rychard, Andrzej. Reforms, Adaptation, and Breakthrough. The Sources and Limits to Institutional Changes in Poland. – Warsaw: IfiS Publishers, 1993. – 176 p.

Rykowski, Zbysław, Władyka, Wiesław. Polska próba. Październik ’56. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 312 s.

Rzeczpospolita w dobie Jana III. Wprowadzenie do wystawy/Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa, 1983. – 24 s., ill.

Sawczuk, Janusz. Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939-1945. – Opole: Instytut Śląski, 1974. – 241 s.

Sawicka, Jadwiga. „Filozofia słowa” Juliana Tuwima. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. – 185 s. (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Tom XL).

Sebestyen, Victor. Revolution 1989. The Fall of the Soviet Empire. – New York: Pantheon Books, 2009. – 451 p.

Sektor pozazrądowy w zmieniającym się społeczeństwie. Dialog polsko-amerykański/Red. B. Synak i M. Ruzica. – Gdansk-Indianapolis, 1996. – 274 s.

Sensacje z dawnych lat/Wyszukał i skomentował R. Kaleta. Wyd. III udoskonalone i poszerzone. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 587 s.

Serejski, Marian Henryk. Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 431 s.

Shallcross, Bożena. The Holocaust Object in Polish and Polish-Jewish Culture. – Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2011. – 181 p.

Shore, Marci. Caviar and Ashes. A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968. – New Haven, London: Yale University Press, 2006. – 457 p.

Siebel-Achenbach, Sebastian. Lower Silesia from Nazi Germany to Communist Poland, 1942-1949. – New York: St. Martin’s Press, 1994. – 381 p.

Siedlecki, Julian. Losy polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Z przedmową Jego Ekselencji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. – Londyn: Gryf Publications Ltd., 1987. – 404 s.

Sikora, Adam. Towiański i rozterki romantyzmu. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969. – 228 s.

Sinielnikoff, Roxana. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – 144 s.

Skaff, Sheila. The Law of the Looking Glass. Cinema in Poland, 1896-1939. – Athens: Ohio University Press, 2008. – 245 s.

Skarbek, Fryderyk. Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej. Tom I./Opracował i wstępem opatrzył W. Szubert. – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 303 s.

Skarbek, Fryderyk. Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej. Tom II./Opracował i wstępem opatrzył W. Szubert. – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 532 s.

Skarżyński, Aleksander. Polityczne przyczyny powstania warszawskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 432 s.

Skidelski, Robert. The Road from Serfdom. The Economic and Political Consequences of the End of Communism. – New York: Penguin Books, 1995. – 214 s.

Skłodowska-Curoe, Maria. Autobiografia. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 80 s.

Skowronek, Jerzy. Książe Józef Poniatowski. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1986. – 189 s.

Skowroński, Andrzej. Polska a problem Niemiec 1945-1965. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. – 315 s.

Słabczyński, Wacław, Słabczyński, Tadeusz. Słownik podróżników polskich. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992. – 372 s.

Słonimski, Antoni. Alfabet wspomnień. – Chicago: Polonia, 1977. – 267 s. (Biblioteka „Nowa Droga”, Nr 6).

Słonimski, Antoni. Alfabet wspomnień. – Chicago: Polonia, 1977. – 267 s. (Biblioteka „Nowa droga”).

Słowacki, Juliusz. Utwory wybrane. Tom I: Wiesze; Poematy; Kordian Gorsztyński. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. – 456 s.

Słowacki, Juliusz. Utwory wybrane. Tom II: Balladyna; Lilla Wededa; Mazepa; Fantazy; Złota czaszka; Książe niezlomny; Sen srebrnej Salomei; Samuel Zborowski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 836 s.

Słowiński, Lech. Nauka języka polskiego w szkolach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. – Poznań: UAM, 256 s.

Słownik terminów literackich/M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, pod red. J. Sławińskiego. Wyd. Drugie poszerzone i poprawione. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1988. – 656 s.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Tom I: A – I/Pod red. E. Korzeniewskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 724 s.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Tom II: J – P/Pod red. E. Korzeniewskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 748 s.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Tom III: R – Ż/Pod red. E. Korzeniewskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 656 s.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Tom VI: Uzupełnienia, indeksy/Pod red. E. Korzeniewskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 548 s.

Smoleński, Władysław. Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII/Opracowali i wstępem poprzedzili M.H. Serejski i A. Wierzbicki. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 516 s.

Smoleński, Władysław. Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne. Wyd. III. – Poznań: Państwowy Instytut wydawniczy, 1949. – 388 s.

Solidarity. The Analysis of a Social Movement: Poland 1980-1981. – Cambridge; London; NY; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1983. – 203 s.

Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980-1981/Ed. by I. Goddeeris. – Lanham; Boulder; NY; Toronto; Plymuth, UK: Lexington Books, 2010. – 307 p.

Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. – Nowy Jork, 1982. – 33 s.

Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS. – Warszawa: CBOS, 1994. – 478 s.

Społeczenstwo w transformacji. Ekspertyzy i studia/Pod red. A.Rycharda I M. Federowicza. – Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1993. – 200 s.

Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycznym. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 807 s.

Społeczeństwo Warszawy wobec wyzwań gospodarki rynkowej/Pod red. W. Kozek i W. Morawskiego. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, 1991. – 245 s.

Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945/Red. M. Muszyński, P. Sypniewski, K. Rak. – Warszawa: Fundacja „Polsko-niemieckie pojednanie”, 2007. – 182 s. [Tekst w językach polskim, angielskim, niemieckim].

Sprusiński, Michał. Między prawdą a zmysłem. Szkice o nowszej prozie polskiej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. – 351 s.

Staff, Leopold. Wybór poezji. Wstęp Mieczysława Jastrna. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. – 129 s.

Staniszkis, Jadwiga. The Dynamics of the Breakthrough in Eastern Europe. The Polish Experience. – Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of Carolina Press, 1991. – 304 p.

Starski, Stanislaw. Class Struggle in Classless Poland. – Boston: South end Press, 1982. – 253 p.

Stary teatr, Kraków. 1970-1975/Opracowanie B. Jasińskiej, L. Kachela. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. – 320 s.

Staszic, Stanisław. Pisma filozoficzne i społeczne/Opracował i wstępem poprzedził B. Suchodolski. Tom II. – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. – 392 s.

Stawar, Andrzej. Szkice literackie. Wybór. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 671 s.

Stern, Anatol. Poezja zbuntowana. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 424 s.

Stokes, Gale. The Walls Came Tumbling Down. The Collapse of Communism in Eastern Europe. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1993. – 319 p.

Stradecki, Janusz. W kręgu Skamandra. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. –

Stryjkowski, Julian. Głosy w ciemności. – Warszawa: Czytelnik, 1963. – 496 s.

Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu/Pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. – 320 s. (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Tom XXX).

Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego/Pod red. K. Matwijowskiego. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984. – 281 s.

Stypułkowski, Zbigniew. W zawierusze dziejowej. Wspomnienia 1939-1945. – London: Gryf Publications, 1951. – 496 s.

Sugiera, Małgorzata. Dramaturgia Sławomira Mrożka. Wyd. II.– Kraków: Universitas, 1997. – 296 s.

Sugiera, Małgorzata. W cieniu Brechta. Niemieckojęzyczny dramat powojenny 1945-1995. – Kraków: UNIVERSITAS, 1999. – 455 s.

Szatyn, Bronisław. Na aryjskich papierach. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 344 s.

Szczepański, Jan Józef. Ikar. Wyspa. – Warszawa: Czytelnik, 1982. – 539 s.

Szczepański, Jan Józef. Polska jesień. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1955. – 311 s.

Szczepański, Jan. Socjologia. Rozwój problematyki i metod. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 419 s.

20. lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła / Pomysł, układ i komentarze M. Szczygieł. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2009. – 471 s.

Szczypiorski, Andrzej. Złowić cień. – Poznań: SAWW, 1976. – 174 s.

Szenic, Stalisław. Larum na traktach Warszawy. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. – 331 s.

Szubowa, Krystyna. Czas do namysłu. – Warszawa: Czytelnik, 1999. – 120 s.

Sziling, Jan. Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. Tzw. Okręgi rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka. – Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1970. – 308 s.

Szober, Stanisław. Słownik poprawnej polszczyzny. Wyd. IV, uzupełnione. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 860 s.

Szydłowski, Roman. Dramaturgia Leona Kruczkowskiego. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972. – 343 s.

Surdykowski, Jerzy. Notatki gdańskie. – Londyn: An Eks; Warszawa: Krąg, 1983. – 187 s.

Surowiecki, Wawrzyniec. Śledzenie początku narodów słowiańskich / Przedmową poprzedził W. Hensel. – Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1964. – 197 s.

Swoi i obcy/Pod red. E. Nowickiej. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut socjologii, 1990. – 267 s., dodatki. (Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych).

Ścibor-Rylski, Aleksander. Człowiek z marmuru. Człowiek z żelaza. – Londyn: An Eks, 1982. – 216 s.

Taras, Raymond. Consolidating Democracy in Poland. – Oxford: Westview Press, 1995. – 276 p.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filosofii. Tom I: Filozofia starożytna i średniowieczna. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 388 s.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filosofii. Tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 296 s.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filosofii. Tom II: Filozofia XIX wieku i współczesna. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 547 s.

Tazbir, Janusz. Historia Kościoła katolickiego w Polsce (1460-1795). – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966. – 212 s.

Tazbir, Janusz. Okrucieństwo w nowożytnej Europie. – Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1999. – 350 s.

Tekst i fabuła. Studia/Pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Sławińskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1979. – 234 s.

Teatry studenckie w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1968. – 296 s.

Teoria badań literackich za granicą. Antologia/Wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej. Tom II: Od przelomu antypozytywistycznego do roku 1945. Część II. Od fenomenologii do egzystencjalizmu. Estetyzm i New Criticism. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. – 656 s.

Teske, Armin. Marian Smoluchowski. Życie i twórczość. – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 280 s.

Todorova, Maria. Bałkany wyobrażone. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008. – 544 s.

Tokarz, Wacław. Rozprawy i szkice. Historia społeczna i polityczna. Tom I/Przejrzał i wstępem opatrzył S. Herbst. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 568 s.

Tokarz, Wacław. Rozprawy i szkice. Militaria. Tom II/Przejrzał i wstępem opatrzył S. Herbst. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 581 s.

Torańska, Teresa. My. Wyd. II z komentarzem autorki. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST, 1994. – 296 s.

Torańska, Teresa. „Them”. Stalin’s Polish Puppets. – New York; Cambridge, Philadelphia, San Francisco, Washington, London, Mexico City, Sao Paulo, Singapore, Sydney: Harper & Row Publishers, 1987. – 384 p.

Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą żydom 1939-1945/Opracowali W. Bartoszewski i Z. Lewinówna. Wyd. II. – Kraków: Znak, 1969. – 1110 s.

Terlecki, Władysław. Pismak. – Warszawa: Czytelnik, 1984. – 292 s.

Trziszka, Zygmunt. Leopold Buczkowski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – 178 s.

Turkowski, Leonard. Ziemia i niebo. Powieść o życiu i pracy Mikołaja Kopiernika. – Olsztyn: Pojezierze, 1971. – 332 s.

Turlejska, Maria. Prawdy i fikcje. Wrzeszeń 1939 – grudzień 1941. Wydanie II poprawione i rozszerzone. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. – 735 s.

Tymieniecki, Kazimierz. Polska w Średniowieczu. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 276 s.

Tyrowicz, Marian. Z dziejów polskich w XIX wieku. Studia – szkice – odczyty/Słowo wstępne Cz. Wycecha; bibliografia prac naukowych M. Tyrowicza 1925-1964 zebrana przez W. Bieńkowskiego. – Warszawa: Ludowa Współdzielnia Wydawnicza, 1965. – 255 s.

Urbańczyk, Stanisław. Szkice z dziejów języka polskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. –

Uziembło, Adam. Rytm i melodyka Beniowskiego. – Paryż: Nakładem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, 1961. – 318 s.

Vincenz, Stanisław. Listy z nieba. – Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974. – 597 s.

Vincenz, Stanisław. Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z wierchowiny huculskiej (W wyborze dokonanym przez autora). – Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawnictwo „Veritas”, 1956. – 298 s.

W dymach czarnych budzi się Łódź. Z dziejów łódzkiego ruchu robotniczego 1882-1948. – Łódź: Wydawnictwo Łódźkie, 1985. – 508 s.

Wałka o dobra kultury. Warszawa, 1939-1945. Tom I/Księga zbiorowa pod red. S. Lorentza. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 588 s.

Wałka o dobra kultury. Warszawa, 1939-1945. Tom II/Księga zbiorowa pod red. S. Lorentza. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 640 s.

Wańkowicz, Melchior. Droga do Urzędowa. – New York: Roy Publishers, 1955. – 512 s.

Wańkowicz, Melchior. Na tropach smętka. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. – 368 s.

Wańkowicz, Melchior. Wojna i pióro/Przy współpracy Aleksandra Horodyskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. – 580 s.

Wasilewski, Andrzej. Cywilizacja i literatura. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969. – 244 s.

Waszkiewicz, Zofia. Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 372 s.

Watowa, Ola. Wszystko co najważniejsze… – Warszawa: Czytelnik, 1990. – 183 s.

Watt, Richard. Bitter Glory. Poland and Its Fate 1918 to 1939. – New York: Simon and Schuster, 1982. – 511 s.

Ważyk, Adam. Wagon. Wiersze. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 40 s.

Wedel, Janine. The Private Poland. An Anthropologist’s Look at Everyday Life. – NY; Oxford: Facts on File Publications, 1986. – 230 p.

Weisel, Kalman. Jewish People, Yiddish Nation. Noah Prylucki and the Folkists in Poland. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2011. – 389 p.

Ziemia i chmóry. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska. – Sejny: Pogranicze, 2002. – 166 s.

Wiek, Zbigniew. Przywódcy powstania styczniowego. Sześć sylwetek. Wyd. II. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1863. – 308 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 1: A – Ble. – Warszawa: PWN, 1962. – 840 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 2: Bli – Deo. – Warszawa: PWN, 1963. – 888 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 3: Dep – Franc. – Warszawa: PWN, 1963. – 840 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 6: Kont – Mam. – Warszawa: PWN, 1965. – 840 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 8: Nomo – Polsc. – Warszawa: PWN, 1966. – 840 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 11: Ster – Urz. – Warszawa: PWN, 1968. – 888 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. – Tom 12: Usa – Ż. – Warszawa: PWN, 1969. – 848 s.

Wielka encyclopedia powszechna PWN. Suplement. – Warszawa: PWN, 1970. – 548 s.

Wierzbicka, Anna. System składniowo-stylistyczny prozy polskiego Renesansu. Górny, Wojciech. Składnia przytoczenia w języku polskim. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1966. – 412 s. (Historia i teoria literatury. Studia. Teoria literatury 5.)

Wierzewski, Wojciech. Modele kultury filmowej. W kręgu tradycji i współczesnych doświadczeń. – Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979. – 319 s.

Wierzyński, Kazimierz. Moja prywatna Ameryka. – Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1966. – 247 s.

Wierzyński, Kazimierz. Poezje zebrane. – Londyn: „Wiadomości”; NY: Polski Instytut Naukowy, 1968. – 192 s.

Wilder, Jan Antoni. Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce. – Warszawa: Arkady, 1959. – 254 s.

Windakiewicz, Stanisław. Jan Kochanowski. Wydanie II. – Warszawa: Czytelnik, 1947. – 204 s.

Winid, Bogusław. Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych 1993-1998. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośridek Studiów Amerykańskich, 1999. (Rozprawy i materiały Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Vol. 4).

Wiosna ludów na ziemiach polskich. Wydawnictwo zbiorowe pod red. N. Gąsiorowskiej. Tom I. – Łódź: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1948. – 421 s.

Wiosna ludów na ziemiach polskich. Wydawnictwo zbiorowe pod red. N. Gąsiorowskiej. Tom II. – Łódź: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1949. – 503 s.

Witkiewicz, Stalinław Ignacy. 622 upadki Bunga czyli Demonivzna kobieta/Wstępem poprzedziła i opracowała A. Micińska. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 548 s.

Witkiewicz, Stalinław Ignacy. O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia i inne prace filozoficzne/Zebrał, opracował i przypisami opatrzył B. Michalski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 575 s.

Władza lokalna a zaspokajanie potrzeb. Studium sześciu miast/Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii; PAN, Instytut Filozofii i Socjologii. – Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1981. – 242 s.

Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznychdla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię. – Kraków: Aureus, 1994. – 328 s.

Wnuk, Józef. Dzieci polskie askarżają. Wyd. II, zmienione i rozszerzone. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1975. – 380 s.

Wojaczek, Rafał. Którego nie było. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1972. – 53 s.

Wojciechowski, Jakub. Życiorys własny robotnika. – Olsztyn: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 568 s.

Wojciechowski, Konstanty. Wielcy pisarze polscy. Krótki zarys piśmiennictwa polskiego. – New York: The Polish Book Importing Co., 1943. – 212 s.

Wojciechowski, Konstanty. Dzieje literatury polskiej/Przygotowali R. Pollak i Z. Szweykowski. Wyd. VIII. – Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948. – 348 s.

Wojciechowski, Zygmunt. Zygmunt Stary (1506-1548). – Warszawa: Wydawnictwo S. Arcta, 1946. – 394 s.

Wojewódzki, Michał. W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944. Wspomnienia. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 416 s.

Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł/Zebrali i opracowali M. Cieplewicz, T. Jurga, W. Ryżewski, A. Rzepniewski, P. Stawecki, pod kierownictwem E.J. Kozłowskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1968. – 1256 s.

Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Praca zbiorowa/Pod red. A. Walickiego i R. Zimanda. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. – 424 s.

Wolikowska, Izabella. Roman Dmowski. Człowiek, polak, przyjaciel. – Chicago: Nakładem Komitetu Wydawniczego, 1961. – 304 s.

Wprowadzenie do nauki o teatrze. Tom I: Dramat – teatr/Wybór i opracowanie J. Degler. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Boliesława Bieruta, 1976. – 388 s.

Wroczyński, Ryszard. Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 300 s.

Wróbel, Piotr. Listopadowe dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988. – 188 s.

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia/Opracował H. Markiewicz. Tom I: Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 451 s. (Biblioteka studiów literackich).

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia/Opracował H. Markiewicz. Tom II: Strukturno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze w kręgu psychologii głębi i mitologii. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 396 s. (Biblioteka studiów literackich).

Wygodzki, Stanisław. Zatrzymany do wyjaśnienia. – Paryż: Instytut Literacki, 1968. – 207 s.

Wyka, Kazimierz. Pogranicze powieści. Wyd. drugie poszerzone. – Warszawa: Czytelnik, 1974. – 503 s.

Wyka, Kazimierz. Thanatos i Polska, czyli O Jacku Malczewskim. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. – 179 s.

Wyrwa, Józef. Chlopcy z lasu. – Londyn: Nakładem Zarządu Głównego A.K. i T. Wyrwy, 1973. – 338 s.

Wyrwa, Józef. Krystyna. Opowieść z dziejów Armii Krajowej. – Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977. – 207 s.

Wyrwa, Józef. Pamiętniki partyzanta. – Chicago: Ampol Book Co., 1951. – 288 s.

Wyrwa, Józef („Stary”). Pamiętniki partyzanta. Część III i IV. – Curitiba-Parana: Drukarnia „Ludu”, 1953. – 227 s.

Ks. Wyszyński, Stefan. Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy. – Lobdyn: Veritas, 1946. – 208 s.

Wyszyński, Stefan Cardinal. A Freedom Within. The Prison Notes/Transl. by B. Krzywicki-Herburt and Reverend W.J. Ziemba; foreword by John Cardinal Krol. – San Diego; NY; London: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1982. – 355 p.

Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na IV Mędzynarodowy Kongres slawistów w Moskwie 1958. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 306 s.

Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich. Materiały z Konferencji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola dla uczczenia trzydziestolecia PRL i trzydziestej rocznicy wyzwolenia Czechosłowacji. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1976. – 256 s.

Za czy przeciw ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja. Antologia/Opracowała A. Grześkowiak-Krwawicz. – Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1992. – 280 s.

Za naszą i waszą wolność [Żołnierzowi polskiemu walczącemu o honor i wolność Ojczyzny w hołdzie]. – New York: Polish Information Center, 1941. – 128 s.

Zajączkowski, Andrzej. Elity urodzenia. Szkic. – Warszawa: Semper, 1993. – 96 s.

Zaleski, Marek. Przygoda drugiej awangardy. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1984. – 311 s. (Problemy kultury literackiej. Tom II).

Załuski, Zbigniew. Czterdziesty czwarty. Wydarzenia, obserwacji, refleksje. – Warszawa: Czytelnik, 1968. – 539 s.

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej/Pod red. Cz. Madajczyka. Tom I. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 532 s.

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej/Pod red. Cz. Madajczyka. Tom II. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 563 s.

Zawodny, Janusz Kazimierz. Katyń/Przedmowa Z. Brzezińskiego. – Lublin – Paryż, 1989. – 327 s.

Zawodny J.K. The Story of the Katyn Forest Massacre. – NY: Hippocrene Books, 1988. – 235 p.

Zawodny J.K. Nothing but Honour. The Story of the Warsaw Uprising, 1944. – Stanford, Ca: Stanford University Press, Hoover Instituion Press, 1978. – 328 p.

Zieliński, Zygmunt. Polska dwudziestego wieku. Kościół – Naród – Mniejszości. – Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. – 197 s.

Ziomek, Jerzy. Renesans. – Warszawa: Państwowe Wydawnicto Naukowe, 1980. – 556 s. (Historia literatury polskiej).

Ziółkowska, Aleksandra. Blisko Wańkowicza. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 100 s.

Ziółkowski, Jan. Słońce idzie od Polski. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1979. – 471 s.

Zimand, Roman. „Wojna i spokój”. Szkice trzecie. – London: Polonia, 1984. – 207 s.

Zimorowiec, Szymon. Roksolanki/Opracował i wstępem poprzedził L. Kukulski. –Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 208 s.

Zmierzch socjalizmu poństwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Praca zbiorowa/Pod red. W. Morawskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 356 s.

Żbik-Kaniewski-Kołaciński, Władysław. Między młotem a swastyką. Konspiracja – Egzekutywa Partyzanska w Polsce 1940-1945. – Chicago: Polish Americal Book Company, 1961. – 283 s.

Żychowski, Marian. Ludwik Mieroslawski 1814-1878. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 706 s.

Życie polityczne w Polsce 1918-1939. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1985. – 343 s. (Najnowsze Osiągnięcia Nauki).

Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945/Praca zbiorowa pod red. ks. Z. Zielińskiego. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982. – 1016 s.

Żywirska, Maria. Ostatnie lata życia króla Stanisława Augusta. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 276 s.

Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польшею – Москва: Индрик, 1999. – 272 с.

Кені, Педрик. Карнавал революції. Центральна Європа 1989 року. – Київ: Критика, 2006. – 472 с.

Періодика:

Almanach sceny polskiej 1962/1963/Pod red. E. Csató. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. – 326 s.

Almanach sceny polskiej 1963/1964/Pod red. E. Csató. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. – 338 s.

Almanach sceny polskiej 1964/1965/Pod red. E. Csató. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. – 356 s.

Almanach sceny polskiej 1967/1968/Pod red. J. Koeniga. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. – 267 s.

Almanach sceny polskiej 1968/1969/Pod red. S. Marczak-Oborskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1970. – 299 s.

Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej.

1980. – Number 8, 10.

1984. – Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1985. – Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ()2, 10, 11, 12.

1986. – Number 1, 2, 3 (2), 4, 5-6 (2), 7, 8 (2), 9, 10, 11.

1987. – Number 1, 2, 3 (2), 4, 5 (2), 6(2), 7, 8(2), 9 (2), 10 (2), 11-12(2).

1988. – Number 1, 2, 3 (2), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12

1989. – Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11-12.

1990. – Number 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12.

1991. – Number 1, 2, 3, 4, 5-6, 7(2), 8, 9 (2), 10 (2), 11 (2), 12 (2).

1999. – Number 5, 6, 9.

The Polish Review. A Quarterly published by The Polish Institute of Arts and Sciences of America, Inc.

1970. – Vol. XV. – Number 4.

1971. – Vol. XVI. – Number 1, 2, 3, 4.

1972. – Vol. XVII. – Number 1: Germans and Poles, 1840-1940; number 2, 3, 4

1973. – Vol. XVIII. – Numbers 1-2: Witkiewicz Symposium; Number 3, 4.

1974. – Vol. XIX. – Number 2, 3-4.

1975. – Vol. XX. – Number 1, 2-3: Joseph Conrad: Commemorative essays.

1976. – Vol. XXI. – Numbers 1-2, 3: The Polish Americans; number 4.

1977. – Vol. XXII. – Number 1, 2, 3, 4.

1978. – Vol. XXIII. – Number 3, 4.

1979. – Vol. XXIV. – Number 1, 2: Gaude Mater Polonia – Special issue dedicated to KarolCardinal Wojtyła John Paul II Pontifex Maximus; Number 3, 4.

1981. – Vol. XXVI. – Number 1: Special issue dedicated to Ludwik Krzyżanowski; Number 2, 3.

1981. – Vol. XXVI. – Number 4: The Polish Review. Cumulative index. Vols 1-25: 1956-1980 (including all other Polisj Institute of Arts and Sciences of America, Inc. publications, 1942-1980)/Comp. by M.C. Jacobs, P.J. Best.

1982. – Vol. XXVII. – Numbers 1-2, 3-4.

1983. – Vol. XXVIII. – Number 2, 3, 4.

1984. – Vol. XXIX. – Number 1-2, 3,

1985. – Vol. XXX. – Number 1, 2, 3, 4.

1986. – Vol. XXXI. – Number 1, 4.

1987. – Vol. XXXII. – Number 1, 2, 3, 4: Special issue: Polish-Jewish cultural relations.

1988. – Vol. XXXIII. – Number 1: Honoring Prof. W.Weintraub; 2, 3, 4.

1989. – Vol. XXXIV. – Number 1, 2, 3, 4.

1990. – Vol. XXXV. – Number 1: 70th Anniversary of Independent Poland Commemoration; Number 2, 3-4.

1991. – Vol. XXXVI. – Number 1, 2, 3, 4.

1992. – Vol. XXXVII. – Number 2, 4, 3.

1993. – Vol. XXXVIII. – Number 1 (2), 3, 4.

1994. – Vol. XXXIX. – Number 1, 2, 3, 4.

1995. – Vol. XL. – Number 1, 2, 3, 4.

1996. – Vol. XLI. – Nr 1, 2, 3, 4.

1997. – Vol. XLII. – Nr 1, 2, 3, 4.

1998. – Vol. XLIII. – Nr 1, 2, 3.

1999. – Vol. XLIV. – Nr 1, 2, 3, 4.

2000. – Vol. XLV. – Nr 1, 2, 3, 4.

2001. – Vol. XLVI. – Nr 1, 2, 3, 4.

2002. – Vol. XLVII. – Nr 1, 2, 3, 4.

2003. – Vol. XLVIII. – Nr 1, 2, 3.

2004. – Vol. XLIX. – Nr 1, 2 (2), 3.

2005. – Vol. L. – Nr 1, 2, 3, 4.

2007. – Vol. LII. – Nr 1, 4.

2008. – Vol. LIII. – Number 1, 2, 3, 4.

2009. – Vol. LIV. – Nr 1, 2, 3, 4.

2010. – Vol. LV. Nr. 1, 2, 3, 4.

2011. – Vol. LVI. – Nr. 1, 3.

Przegląd rusycystyczny.

1981. – Rocznik IV. – Zeszyt 1(13), 2(14), 3 (15).

1982. – Rocznik V. – Zeszyt 1-4 (17-20).

1985. – Rocznik VIII. – Zeszyt 3(31), 4(32).

1986. – Rocznik IX. – Zeszyt 1-2(33-34), 3-4(35-36).

1987. – Rocznik X. – Zeszyt 1(37), 2(38), 3-4(39-40).

1988. – Rocznik XI. – Zeszyt 1(41), 2(42), 3-4 (43-44).

1989. – Rocznik XII. – Zeszyt 1(45).

1990. – Rocznik XIII. – Zeszyt 1-4(49-52).

1992. – Rocznik XV. – Zeszyt 3-4 (59-60).

Więż. – 1998. – Special issue: Under One Heaven. Poles and Jews.

Zeszyty Historyczne. – Paryż: Instytut Literacki.

1984. – Zeszyt 67, 68, 69, 70.

1985. – Zeszyt 71, 72, 73, 74.

1986. – Zeszyt 75, 76, 77, 78.

1989. – Zeszyt 88.

1990. – Zeszyt 91.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s