Гуманітарні науки і демократизація на пострадянському просторі: що зроблено, що не зроблено і що робити далі? А також: громадянське суспільство в гуманітарній спільноті

Оголошення про семінар (Київ, Україна, 4-6 квітня, 2014 р.)

             Після розпаду Радянського Союзу вища освіта й гуманітарні дослідження пережили грандіозні зміни, включаючи зростання індивідуальних ініціатив. Нові інституції та нові медії відкрили нові можливості для самореалізації, особливо для молодих учених. Інноваційні ідеї, аналітичні підходи й практики лавиною потекли з Заходу до Білорусі, Росії та України.

            Сьогодні ми можемо підсумувати наслідки змін, які розпочалися у 1991 році. Які нові інституції, медійні та інтелектуальні течії найбільше вплинули на вищу освіту й гуманітарні дослідження? Чи був цей вплив позитивним, чи негативним? Які нові журнали, асоціації, інформаційні групи й тематичні центри залишаються впливовими і сьогодні? Який статус міжнародної комунікації між науковими спільнотами Білорусі, Росії та України? Які точки перетину між громадянським суспільством гуманітаріїв та публічною сферою НДО та медій? Яким чином повинні взаємно впливати ці дві громадські сфери? Як оцінюють молоді учені сьогоднішні можливості неформальних асоціацій? Чи є вони дійсно «новими ініціативами»?

Незалежні ініціативи у сфері гуманітарних досліджень є одним з основних напрямків діяльності Міжнародної асоціації гуманітаріїв (www.mag-iah.com/) та електронного журналу «The Bridge-МОСТ» (http://thebridge-moct.org/).

Міжнародна асоціація гуманітаріїв була створена експертами незалежної програми дослідницьких грантів (The ACLS Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine). Електронний журнал «The Bridge/MOCT» є інформаційним горизонтальним форумом, який забезпечує спілкування, незважаючи на кордони, дисципліни та наукові покоління.

МАГ та «The Bridge/MOCT» оголошують проведення відкритого семінару у Києві 4-6 квітня для обговорення «громадянського суспільства в спільноті гуманітаріїв». Матеріали семінару будуть опубліковані у електронному журналі «The Bridge/MOCT».

 

Оголошення про есеї та участь у семінарі

            До участі в семінарі запрошуються члени МАГ, читачі «The Bridge/MOCT», а також усі зацікавлені в тематиці семінару. Для подання заявки на участь необхідно надіслати есей (п’ять сторінок), яке стосується однієї з тем семінару.

Заявки повинні бути надіслані в електронній формі до 10 грудня 2013 року на адреси: iahumanities@gmail.com. та obukhina@acls.org

Автори есеїв, відібрані оргкомітетом, отримають приз у розмірі $200 та право безкоштовного проїзду в межах регіону для участі у семінарі. Особлива підтримка гарантується молодим ученим.

 

Теми семінару

  1. Нові ініціативи та нові медіа. Опишіть, яку роль відіграють нові ініціативи в пострадянській науковій спільноті, зокрема, нові інституції, університетські програми, неформальні асоціації, журнали, бюлетені тощо? Яким чином вони були сформовані? Які їхні завдання, яка в них цільова аудиторія? Чи залишився їхній вплив локальним, чи вони спровокували зміни за межами спільноти, де виникли? Як вони змінюються з часом? Які їх перспективи? Чи пов’язані нові ініціативи з реформою Академії наук?

Ініціатива може бути локальною та нерегулярною, наприклад, методологічний семінар, організований аспірантами, чи постійною, як, наприклад, Асоціація усної історії. Єдиним критерієм є те, що це структура, створена знизу, як альтернатива вертикально-ієрархічній інституційній структурі.

Нові методології та нові виклики. Опишіть, як вплинули на якість та характер досліджень у гуманітарних науках нові методології та напрями, як, наприклад, усна історія, гендерні, жіночі та релігійні дослідження, постмодернізм, постколоніальні студії та інші альтернативні напрями? Чи був цей влив продуктивним, чи ні? Чи вплинули вони на трансформацію академічних підходів, чи стали інтелектуальною модою? Чи посприяло це встановленню співробітництва між ученими та публічною сферою – НДО, медіа тощо?

 

Гуманитарные науки и демократизация на постсоветском пространстве:

что сделано, что не сделано и что делать дальше?

А также: гражданское общество в гуманитарном сообществе

 

Объявление о международном междисциплинарном семинаре

(Киев, Украина, апрель 4-6, 2014 г.)

 

После распада Советского Союза высшее образование и гуманитарные исследования пережили грандиозные изменения, включая рост индивидуальных инициатив. Новые институции и новые медиа открыли новые возможности самореализации, особенно для молодых ученых. Инновационные идеи, аналитические подходы и практики потоком полились с Запада в Беларусь, Россию и Украину.

Сегодня мы можем подытожить цену изменений, начавшихся в 1991 году. Какие новые институции, медийные и интеллектуальные течения оказали самое большее влияние на высшее образование и гуманитарные исследования? Было ли это влияние позитивным или негативным? Какие из новых журналов, ассоциаций, информационных групп и тематических центров являются влиятельными и сегодня? Каков статус международной коммуникации среди научных сообществ в Беларуси, России и Украине? Каковы точки пересечения между гражданским обществом гуманитариев и публичной сферой НГО и медиа? Каким образом должны взаимно влиять друг на друга эти две гражданские сферы? Как оценивают сегодняшние возможности неформальных ассоциаций молодые ученые? Являются ли они действительно «новыми инициативами»?

Независимые инициативы в сфере гуманитарных исследований являются одним из основных направлений Международной ассоциации гуманитариев (www.mag-iah.com/) и электронного журнала The Bridge-МОСТ (http://thebridge-moct.org/).

Международная ассоциация гуманитариев была создана экспертами (peer reviewers) независимой программы исследовательских грантов (ACLS Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine). Электронный журнал The Bridge/MOCT служит информационным горизонтальным форумом, обеспечивающим общение, невзирая на границы, дисциплины и научные поколения.

МАГ и The Bridge/MOCT объявляют о проведении открытого семинара в Киеве 4-6 апреля для обсуждения «гражданского общества в сообществе гуманитариев». Тезисы семинара будут опубликованы в электронном журнале The Bridge/MOCT.

 

Об эссе и участии в семинаре

К участию в семинаре приглашаются члены МАГ, читатели The Bridge/MOCT и все, кто заинтересованы в тематике семинара. Чтобы подать заявку на участие, необходимо прислать эссе (пять страниц), касающееся одной из тем семинара.

Заявки должны быть присланы в электронной форме до 10 декабря 2013 года по адресам iahumanities@gmail.com и obukhina@acls.org.

Авторы эссе, отобранные оргкомитетом, получат приз в сумме $200 и право бесплатного проезда в пределах региона для участия в семинаре. Особенная поддержка гарантируется молодым ученым.

 

Темы семинара

1.      Новые инициативы и новые медиа. Опишите, какова роль, которую сыграли новые инициативы в постсоветском научном сообществе, в частности, новые институции, университетские программы, неформальные ассоциации, журналы, бюллетени и пр.? Каким образом они были сформированы? Каковы их задачи и какова аудитория, которой они адресованы? Оставалось ли их влияние локальным, или они спровоцировали изменения вне сообщества, где возникли? Как они изменяются со временем? Каковы их перспективы? Связаны ли новые инициативы с реформой Академии наук?

Инициатива может быть локальной и нерегулярной, например, методологический семинар, организованный аспирантами, или же постоянной, как, например, Ассоциация исследователей устной истории. Единственным критерием является то, что это структура, организованная снизу, в качестве альтернативы вертикально-иерархической институциональной структуре.

2.      Новые методологии и новые вызовы. Опишите, как повлияли на качество и характер исследований в гуманитарных науках новые методологии и направления, как, например, устная история, гендерные, женские и религиозные исследования, постмодернизм, постколониальные исследования и другие альтернативные направления. Было это влияние продуктивным или нет? Повлияли ли они на трансформацию академических подходов или стали интеллектуальной модой? Привело ли это к сотрудничеству между учеными и публичной сферой – НГО, медиа и пр.?

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s