Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – 216 с.

region

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ І
РЕГІОНАЛІСТИКА ТА КРАЄЗНАВСТВО:
АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Туренко А. ХНАДУ як осередок технічної освіти сучасної Слобожанщини………………………………………………… 7

Чорний Д. Сучасна історіографія Слобідської України між регіональною історією та краєзнавством: пошуки концептуальних підходів …………………. 10

Рожкова Л. Сучасний краєзнавчий рух на Сумщині ………………………………. 13

Робак І., Демочко Г. Медичне краєзнавство: витоки, місце, перспективи …………………….. 17

Марциновский П. Современная отечественная историография сахарной промышленности в Украине…………………….. 19

Сичевський А. Польові дослідження общин старовірів-безпопівців як важлива складова краєзнавчих студій в Україні (з досвіду роботи на Житомирщині) ……………………………………………………. 22

Чаплигін О. Все ж таки історія – це наука чи періодично оновлювана міфологія? ……………………………………. 26

Прилуцька Л. Досвід боротьби з безробіттям: перекваліфікації робітників, неп, Харків………………………………………. 28

Домановський А. Дещо про умовність схем української історії та «позаісторичні» регіони (як вписатися у гранд-наратив?) ……………………….. 31

Остапенко Я., Остапенко Д. Регіональні особливості викладання дисциплін гуманітарного циклу в технічному ВНЗ…………………………….. 36

Чернова Л. Українська вишивка як основа народної культури: орнаментні мотиви, традиційні техніки, колорит……… 37

Калюжна Г. Вивчення історії рідного краю: Богодухів ………………………….. 41

СЕКЦІЯ ІІ
ІСТОРИЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ:
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ

Чорна Н. До питання про регіональні відмінності політичної культури України ……………………………………. 44

Вакуленко В. Просліди духовної культури індоєвропейців в українських героїчних казках ………………………………….. 47

Нарожний Є. Архаїчні вірування та космогонічні уявлення наших пращурів …………………… 49

Калайда Н. Образ землі у світогляді українців ……………………………………….. 52

Дудченко Д. Про давнє місто Тавриди – Херсонес ………………………………….. 55

Пархоменко М. К вопросу о качестве жизни византийских горожан: постановка проблемы (на примере Херсонеса / Херсона) ……………………….. 58

Вольф О. Особливості економічного розвитку східнослов’янських племен за часів Аварського каганату та Великої Булгарії………………………… 63

Зайончковский Ю. К вопросу о верхнем хронологическом пределе существования Золотой Орды………………………. 66

Ткаченко Е. Регулирование торговли Каффы по Статуту 1449 г. ……………. 69

Коваль Ю. Україна і Кубань: історичні зв’язки і доля …………………………….. 73

Онуфрієнко О. Кам’янка – осередок декабристського руху і культурного життя……………………………………… 76

Ніколаєнко О. Польська жіноча пансіонна освіта на Правобережжі наприкінці ХІХ ст. …………………………………. 80

Івченко В., Чорна Н. Штрихи до портрету Джона Джеймса Юза ……………. 83

Нємєц В. Особливості виготовлення та номінації весільного деревця на теренах Волині і Полісся: порівняльна характеристика (друга половина ХІХ–ХХ ст.) ………………………………………………………………… 85

Олешко Н. Вплив української наддніпрянської преси початку ХХ ст. на розповсюдження української мови серед українського населення ………………………………………………………………………………………………. 88

Ковальов В. Неформальні молодіжні групи в Україні з середини 1980-х років ……………………………………….. 91

Дыбленко С. История города Краматорска …………………………………………….. 94

Радченко Е. История возникновения города Энергодар ………………………….. 97

СЕКЦІЯ ІІІ
ГАЛУЗЕВЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ТА СТИЛІСТИКА:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Нікуліна Н. Особливості етапів розвитку і функціонування української автотранспортної термінології і номенклатури …………………….. 99

Явтушенко В. Українська технічна термінологія: історія формування та сучасний стан……………………………………. 102

Книшенко Н. Лінгвістичне дослідження термінологічного корпусу дорожнього будівництва …………………………….. 105

Харченко Т. Термінологічна діяльність видатного науковця-дорожника О. К. Бірулі ………………………….. 108

Сергієва А. Становлення термінології нанонауки ……………………………………. 111

Явтушенко Н., Карафет Н. Способи творення української комп’ютерної жаргонної лексики…………………………. 114

Бугаєвська Ю. Навчальна термінологічна лексика студентів технічних спеціальностей ………………………………. 117

Міняйло Р. Культурно-національний і регіональний чинники постання українських іхтіонімів…………………………. 120

Бондаренко Г., Герасимова І. Дублетність в економічний термінології u1090 та проблеми її впорядкування ………. 123

Курушина М. Визначення понять «комерційна», «технічна» й «наукова» номенклатура у дослідженнях із термінознавства……………………………………. 126

Магрицька І. Утверджувати державну мову має держава ……………………….. 129

Шевляков С. До питання про мовну проблему України ………………………….. 132

Смульська А. Перспективи застосування Закону України «Про засади державної мовної політики» у процесі неперервної мовної освіти ………….. 135

Шевченко А. Проблема норми у сучасному мовознавстві……………………….. 137

Чаус К. Деякі особливості перемикання коду в мовленні українських політиків……………………………………….. 140

Кагановська Т. Комунікативна компетенція державного службовця як необхідна умова ефективності державного управління ……………………….. 143

Демкова Т. Суспільно-політичні терміни та фахові лексеми у «Тлумачному словнику сучасної української мови»:
регіональний аспект……………………………………………………………………………….. 145

Шерстюк А. Проблема двомовності та державотворча функція української мови на Східній Україні ………………… 150

Захарова О., Іванушко А. Вплив мовної політики на викладання у вищих навчальних інституціях……………………… 153

СЕКЦІЯ ІV
ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

Аксьонова Н. Заселення Слобожанщини: стратегії та прагнення …………….. 156

Мамонтов Є. Історія Слобідської України: від заселення до сьогодення … 159

Субботін В., Махоніна О. Історія Слобідської України: від заселення до ІІ половини XVII ст. ……………………………. 161

Максименко М. Чудодійна заступниця Слобожанщини: Охтирська Божа Матір ………………………………… 164

Стойко А. К истории трагедии императорского поезда в Борках и ее последствия………………………….. 167

Золотарёв Б. К вопросу о роли династии Романовых в Харькове……………. 170

Денисова И. Из истории становления Белгородского учительского института (Харьковский учебный округ) ……………. 173

Альков В. Харківський комерційний клуб у контексті модернізації суспільства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ………………………………… 177

Домановская М. ХІІ Археологический съезд и харьковское византиноведение ……………………………….. 180

Потоцький В. Характер релігійних самочинницьких рухів на Слобожанщині (початок ХХ ст.) …………………… 183

Янчинский В. Успенский собор города Харькова …………………………………… 186

Золотарьов В. Передумови створення харківських комітетів партії народної свободи …………………………………. 188

Малютина О. Харьковские кадетские периодические издания периода первой русской революции: становление местной оппозиционной прессы…………………………………………………………………………… 191

Бадєєва Л. Культурно-освітня діяльність Гната Хоткевича у Харкові на початку ХХ століття…………………………. 194

Назарова С. Харків у часи німецької окупації (1941–1943 рр.) ……………….. 197

Федорова Ю. Участие и роль 28-й гвардейской Харьковской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии в освобождении города Харькова…………………………………………………………………………………….. 200

Ільїн В. Радянський досвід реформування охорони здоров’я в м. Харкові у 1970-80-ті рр. ……………………………. 204

Чорна Т. Суспільно-політичне життя Харкова та Харківської області в другій половині 1991 р. ………………….. 209

Овсяннікова А. Жіноча освіта в Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст. ……………………………… 212

Бахарева Ю., Демков Д. Особливості відображення технічної термінології у словникарстві 20-30-х років ХХ століття………………………….. 214

Збірка у форматі .pdf

 

Advertisements

2 thoughts on “Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – 216 с.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s