ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ» (17–18 квітня 2015 року, Харків)

volonterstvo_programm

Міністерство освіти і науки України
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції
«ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

17–18 квітня 2015 року, Харків

Харків – 2015

ПРОГРАМА (.pdf)

Організаційний комітет

ГОЛОВУЮЧИЙ:
Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор ХНАДУ.

ЗАСТУПНИКИ:
Богомолов В. О., доктор технічних наук, професор, заступник ректора з наукової роботи ХНАДУ;
Нікуліна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ;
Тарароєв Я. В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії НТУ «ХПІ»;
Чорний Д. М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Бекетов Ю. О. – професор ХНАДУ, декан факультету транспорт­них систем ХНАДУ, кандидат економічних наук;
Танцюра В. І. – професор ХНУ імені В. Н. Каразіна, доктор історичних наук;
Прилуцька Л. А. – доцент ХНАДУ, кандидат історичних наук, учений секретар ХНАДУ;
Домановський А. М. – доцент ХНУ імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук (відповідальний секретар конференції);
Булавіна В. В. – старший викладач НТУ «ХПІ»;
Городиська О. М. – доцент НТУ «ХПІ», кандидат філософських наук;
Ковальов В. І. – доцент ХНАДУ, кандидат історичних наук;
Олешко Н. П. – доцент ХНАДУ, кандидат історичних наук;
Ніколаєнко О. О. – доцент ХНАДУ, кандидат історичних наук;
Золотарьов В. С. – доцент ХНАДУ, кандидат історичних наук;
Книшенко Н. П. – доцент ХНАДУ, кандидат філологічних наук;
Бугаєвська Ю. В. – доцент ХНАДУ, кандидат педагогічних наук.

Регламент роботи конференції

17 квітня

9.00 – 10.00 Реєстрація (фойє університету)
10.00 – 11.30 Перше пленарне засідання (конференц-зала)
11.30 – 12.30 Екскурсія університетом (ЛША, виставковий комплекс, кімната історії університету)
12.30 – 14.30 Робота секцій
14.30 – 15.00 Перерва на каву-брейк
15.00 – 17.00 Робота секцій

18 квітня

12.00 – 12.30 Друге пленарне засідання, підсумки роботи конференції (аудиторія 508).

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин;
Доповідь на секціях – до 15 хвилин;
Повідомлення на секціях – до 10 хвилин;
Виступ – до 5 хвилин.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Перше пленарне засідання 10.00 – 11.30
(конференц-зала ХНАДУ)

ГОЛОВУЮТЬ:
Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор ХНАДУ;
Богомолов В. О., доктор технічних наук, професор, заступник ректора з наукової роботи ХНАДУ;
Бекетов Ю. О., кандидат економічних наук, професор, декан факультету транспортних систем ХНАДУ;
Нікуліна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ;
Чорний Д. М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

СЕКРЕТАР:
Прилуцька Л. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, вчений секретар ХНАДУ.

Вступне слово ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолія Миколайовича Туренка.

Вітальне слово заступника ректора з наукової роботи ХНАДУ Віктора Олександровича Богомолова.

Вітальне слово декана факультету транспортних систем ХНАДУ Юрія Опанасовича Бекетова.

Вітальне слово завідувача кафедри українознавства ХНАДУ Нелі Василівни Нікуліної.

Доповіді

Мариняк Р. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Організації «третього сектору» (некомерційні, неприбуткові, добровольчі): ціннісні орієнтація та мотивація волонтерів.

Голуб В. Л.
Національна академія державного управління при Президентові України
Про небезпеку спотворення суспільного сприйняття волонтерства.

Середкіна О. В.
Координатор проекту «Вільний університет Майдан Моніторинг»
Громадське суспільство та його роль у формуванні експерт­ного середовища (на прикладі проекту «Вільний університет Майдан Моніторинг»).

Анищенко А. П.
Харьковская государственная академия культуры, глава прав­ле­ния Харьковской областной общественной организации «Социальный всесвит»
«Эра милосердия» в волонтерском движении харьковской территориальной громады

Полівенок І. В.,
Інститут загальної і невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України;
Фалько О. С.,
Національна спілка журналістів України;
Нікуліна Н. В.,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Інтернаціональна медична волонтерська діяльність: досвід кардіохірургів Харкова

Секція І
Історія волонтерського і добровольчого руху в Україні й світі
12.30 – 14.30, 15.00 – 16.30
(Аудиторія 508)

Головує: Чорний  Д. М., професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Секретар: Золотарьов В. С., кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства ХНАДУ.

Кожухаренко Л. В.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Волонтерський рух у світі й Україні: історія і сьогодення.

Тимченко С. С., Шмаріна А. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Історія волонтерської діяльності у світі та в Україні.

Лощенко І. О., Водяницький С. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Історія виникнення волонтерського і добровольчого руху.

Апухтін В. Г., Богомолов О. Є.
Харківський національний університет радіоелектроніки
До питання розвитку волонтерського руху в Україні та Європі.

Мокроменко О. В.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Волонтерство як національна традиція.

Трофімов В. Д.
Харківська правозахисна група
Добровольча діяльність у домодерних суспільствах Європи.

Пархоменко М. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Доброчинна діяльність у візантійському суспільстві (на прикладі ранньосередньовічного Херсонеса–Херсона).

Геращенко О. И.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
К вопросу о развитии отечественного волонтерского движения.

Максимович М. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Православні міські братства кінця XVІ – першої половини XVII ст. крізь парадигму волонтерського руху (з історії станов­лення громадянського суспільства в Україні).

Костишак М. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Доброчинно-меценатська діяльність в Україні доби Гетьман­щини.

Волинський В. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Волонтерський рух у період Кримської війни (1853–1856 рр.).

Луговий О. М.
Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова
Допомога діючій армії у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр.: досвід волонтерства у дореволюційній Одесі.

Миколенко Д. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Роль громадської організації «Болгарія сама за себе» у становленні режиму особистої влади Стефана Стамболова (1886–1890 рр.).

Филянина Н. Н.
Национальный фармацевтический университет
Волонтерское движение как возрождение духовных тра­диций меценатства. Меценаты в литературе  конца XIX – начала ХХ века.

Чернова Л. Ф.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Висвітлення тематики меценатства в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ  століття.

Ніколаєнко О. О.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Діяльність польських жінок Наддніпрянщини у галузі просвіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Бражник А. О.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Освітня діяльність жіноцтва на Харківщині в другій поло­вині ХІХ – на початку ХХ ст.

Звєрєва С. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Організації жіночої взаємодопомоги наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Домановська М. Є.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Німецькі благодійницькі товариства в Харкові (ХІХ – початок ХХ ст.).

Потоцький В. П.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Добровільна участь православних парафіян у внутрішній місії РПЦ (на прикладі українських губерній Російської імперії).

Чорний Д. М.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Виникнення волонтерського руху в Харкові на початку ХХ ст.

Чорна Т. В.
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
«День білої ромашки» як прояв волонтерства в українських землях Російської імперії на початку ХХ ст.

Штан Г. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Польська благочинність у харківській пресі в роки Першої світової війни.

Золотарьов В. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
До питання про політичне волонтерство під час Першої світової війни (на прикладі КДП Росії).

Демкова Т. М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерство у середовищі української еміграції 60–70-их рр. ХХ століття.

Сяоцюнь Ян (Китай), Чмыхало Е. П.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
История развития Красного Креста в Китае.

Яковлева Н.М.
ОО «Хелп Армии»
Почему Харьков не ХНР (по итогам Второго бизнес-форума).

Секція ІІ.
Теоретичні аспекти волонтерського і добровольчого руху в Україні й світі
12.30–14.30, 15.00–16.30
(Аудиторія 501)

Головує: Булавіна В. В., старший викладач НТУ «ХПІ», керівник проектів ВО «Українські рубежі», м. Харків.
Секретар: Книшенко Н. П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства ХНАДУ.

Ostapenko Y. M.
Monash University, Faculty of Art
Volunteering: introduction to some theory.

Ковальов В. І.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
Kovaliov D.
Startford University, Falls Church
Волонтерство: погляд на проблему.

Городыская О. Н.
Национальный технический университет «Харьковский поли­технический институт»
Проблема индивидуальности и солидарности в современном обществе.

Булавина В. В.
Национальный техничный университет «Харьковский поли­технический институт», руководитель проектов ВО «Украинские рубежи», г. Харьков
Волонтерские организации: партнеры, противники и строители государства?

Анастасьєва О. А.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Приватна ініціатива як основний фактор волонтерської діяльності.

Холєва Є. С., Трубіцина І. А.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерство як прояв громадської діяльності.

Курушина М. А.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Cемантико-стилістичні особливості лексем «волонтер» і «доброволець» у сучасній українській публіцистиці.

Кримець О. М.
Національний технічний університет «Харківський полiтех­нiчний інститут»
Волонтерська діяльність у термінах і визначеннях.

Кулик М. М., Дуров Б. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерство та добровольчий рух як соціокультурні явища.

Гордієнко Д. С.
Відділ зарубіжних джерел з історії України Інституту укра­їнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Волонтерський рух як елемент формування громадянського суспільства.

Проценко О. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Волонтерство як соціокультурний феномен.

Кабачок О. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Первинні форми самоорганізації та доброчинності в сучасному суспільстві.

Кравченко С. А.
Волонтерський рух «Бахмут український»
Питання етичної сторони волонтерського руху.

Суханова Т. Е.
Национальный фармацевтический университет
Феномен меценатства: раскрытие этической философии меценатства.

Мусієнко В. С., Іванов А. Ю.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Унікальність волонтерського руху в Україні.

Іванова Є. В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Волонтерство як історико-культурне явище в сучасній Україні.

Бабай Л. В.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Сутність поняття «волонтерський рух» і його виховні можливості в розвитку студентської молоді.

Моргунова Н. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерська діяльність як результат творчого само­роз­витку особистості.

Книшенко Н. П.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Статус сучасного українського волонтерського руху.

Авраменко Є. Г., Васильєв М. К.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерський рух в Україні: засади і принципи діяльності.

Ємельянова Є. С.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Особливості статусу волонтерського руху у країнах Західної Європи.

Ісаєва М. А., Бандуровська М. А.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерська діяльність в Україні: законодавчі й правові аспекти.

Кадигроб Ю. Ю., Бондаренко Ю. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Особливості та принципи діяльності волонтерів.

Бугаєвська Ю. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Соціально-педагогічні інновації у волонтерстві.

Климовська О.
ЮНІСЕФ, представництво в Україні, м. Харків
Психологічні небезпеки волонтерської роботи та запобігання «вигорянню» волонтерів.

Петренко Н. В.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Соціально-психологічні чинники волонтерського руху в Україні.

Руднєв Е. С., Приходько А. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерська праця: психологічний аспект.

Колбая В. З., Юсифов Р. Г.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники Проблемы волонтерского движения в Украине (опираясь на опыт волонтерства в США).

Секція ІІІ.
Практичний досвід волонтерського і добровольчого руху в Україні й світі
12.30–14.30, 15.00–16.30
(Аудиторія 501)

Головує: Нікуліна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ.
Секретар: Домановський А. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства ХНАДУ і доцент кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Туренко А. М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Особливості доброчинної діяльності в ХНАДУ.

Фунікова Т. В.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Образ волонтера в українських засобах масової інформації.

Олешко Н. П.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Висвітлення харківського волонтерського руху у засобах масової інформації.

Приходько К. Д., Руденко Д. Б.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Роль соціальних мереж у поширенні волонтерського руху.

Nikulina H.
Netherlands. MobileBridge
Charity Financial Support for Kharkiv Center of Cardiac Surgery.

Клімова А. І.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Життя крізь призму співчуття, або чужої біди не буває.

Haroldas D.
Соучредитель организации «За демократию в Украине» («Uz demokratija: Ukraina»), г. Вильнюс
Лжеволонтеры и сбор средств за рубежом: случай псевдоблаготворительной организации «Їжаки».

Каплун А. Г., Татарська А. С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Допомога українським військовим (2014–2015 рр.).

Яковлева Н.
ОО «Хелп Армии»
«Хелп Армии» и БФ «Харьков с тобой!».

Рофе-Бекетова О. Ф.
ГО «Хелп Армії»
Харків волонтерський. На прикладі історії розвитку групи волонтерів «Хелп Армі».

Лунін С. І.
Перекладач, незалежний дослідник, м. Харків
Письмовий переклад як складова волонтерського руху в Україні 2013–2015 рр.

Сухобокова О. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Волонтерська допомога Україні від української діаспори США і Канади під час проведення АТО.

Левинштейн Е. В.
Писатель, волонтер «Станция Харьков», активист «Зеленого фронта», г. Харьков
«Зеленый фронт» как прообраз волонтерской инициативы.

Корнацький І. А.
Артемівський краєзнавчий музей, старший науковий співробітник
Спільні культурні ініціативи Артемівського краєзнавчого музею і волонтерського руху «Бахмут український».

Руденко С. М.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Волонтерська діяльність благодійного фонду «Їжа життя».

Солодкіна В. О.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Втілення програми наставництва в дитячих будинках силами студентів – крок до формування активної позиції серед молоді.

Кохановская М. И.
Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Молодые волонтёры в интернатных учреждениях: организационно-методические условия эффективной деятельности.

Алимпиева А. В., Моисеева Н.
Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Проблемы развития волонтерской деятельности среди российской молодежи.

Прилуцька Л. А.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Волонтерство в неурядовій організації «Телефон довіри».

Клочко И. А.
Центр розвитку особистості «Лідер»
Особливості надання волонтерської допомоги особам з ПТСР.

Домановський А. М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Волонтерство в археологічних експедиціях (з досвіду Херсонеської археологічної експедиції «Цитадель» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).

Батбаяр Долгормаа, Отгонбаяр Отгонэрдене (Монголия)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Сотрудничество Монголии с ЮНИСЕФ.

Андриенко Б. А.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный університет
Золотарёв Б. В.
Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Роль волонтерства в организации международного олимпийского движения.

Nikulin O.
Netherlands. MobileBridge
Worldwide flash mob «Ice Bucket Challenge» to help children with cancer in Ukraine.

Друге пленарне засідання
17.00 – 17.30
(Аудиторія 508)

Підбиття підсумків роботи конференції

Головує: Нікуліна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ.
Секретар: Домановський А. М., кандидат історичних наук,
доцент кафедри українознавства ХНАДУ, доцент кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Виступи голів і секретарів секцій (регламент – до 5 хв від секції).

Обговорення і ухвала колективного рішення учасників конференції.

ПРОГРАМА (.pdf)

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s