Єремєєва Катерина. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України. Харків, 2018.

Монографія присвячена політичному гумору Радянської України на прикладі сатиричного журналу «Перець». Розкривається, як сприймалась мета діяльності сатиричних видань представниками влади, гумористами та читачами «Перця». Чи впливав гумористичний формат журналу на специфіку політико-ідеологічного контролю за ним з боку органів цензури? Як співвідносились візуальна та наративна інформація в «Перці»? Якими були головні персонажі видання, емоційне забарвлення гумористичних творів? Чи насправді «Перець» був популярним, та як радянські громадяни сприймали твори, вміщені в цьому журналі? Окремо розглядаються конкуренти журналу «Перець» в боротьбі за читацьку аудиторію. Крім того, в монографії здійснена спроба порівняти офіційний та неофіційний гумористичні дискурси на прикладі текстів журналу «Перець» та радянських політичних анекдотів.

Advertisements

Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків, 2018

У монографії досліджено ХІІ Археологічний з’їзд як важливу історіографічну подію початку ХХ ст., як форму наукової комунікації, що сприяла процесам дисциплінізації та інституалізації історичної науки. Проаналізовано науковий доробок харківського форуму, охарактеризовано основні напрями його роботи: археологічний, етнографічний, історичний, краєзнавчий, мистецтвознавчий, археографічний тощо. Визначено результати його роботи, наукове та суспільне значення, місце в розвитку вітчизняної науки; розглянуто різноманітні оцінки його історичної значущості, які були висловлені в науковому середовищі.

Євген Рачков. «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»

Вітаємо Євгена Рачкова з виходом монографії «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» у видавництві Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за сприяння Програми імені Ковальських.

Read More »

Наукова конференція «Мова/”мови” міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI ст.)» (Харків, 23 лютого 2018 р.)

23 лютого 2018 року в  Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулась конференція «„Мова/мови“міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ — початок XXI століть)».

Read More »

Програма наукової конференції «Мова/”мови” міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI ст.)» (23 лютого 2018 р.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Філософський факультет
Кафедра українознавства
Програма імені Ковальських КІУС

Мова/”мови” міста
та формування ідентичності населення Харкова
(кінець XVIIІ – початок XXI ст.)

23 лютого 2018 р.

Read More »

Семінар “Множинність поділів” у Харкові

28–29 вересня 2017 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся дослідницький семінар “Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ століття”.

Семінар став майданчиком для дискусії про імперське минуле Центрально-Східної Європи та Чорноморського регіону в категоріях меж та кордонів. Учасники з України, Туреччини, США, Швейцарії та Греції дискутували про лінії поділу між державами, регіонами, міським та сільським, мовами, міфами, наративами, релігіями, націями, соціальними групами. У центрі уваги учасників семінару були питання взаємовпливу меж та кордонів з спільнотами, в яких вони існували.

Організатори семінару: Центр дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі, Центр управління та культури в Європі Університету Ст. Галлен, Історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, та Програма імені Ковальських Канадського інституту українських студій

Програма семінару: https://tinyurl.com/ycsls4uk

Більше про подію: http://uamoderna.com/event/boundaries

* * * * *

The Research Workshop “Multiplicity of Divisions: Boundaries and Borders of the Habsburg, Ottoman, and Russian Empires in the 19th –early 20th Century” was held in Kharkiv on September 28-29, 2017.

The workshop was organized by the Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe and supported by the Center for Governance and Culture in Europe at the University of St. Gallen and Kowalsky Program of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta.

The workshop became a platform for discussions on the imperial past of East Central Europe and the Black Sea Region regarding boundaries and borders. The organizers invited researchers to join the discussion about the demarcation lines between the states, regions, the urban and the rural, languages, narratives, religions, nations, and social groups. The workshop focused on the issues of mutual interaction between borders and boundaries and the communities they are found in.

The workshop was attended by participants from Ukraine, Turkey, USA, Switzerland, and Greece.