«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

Збірка містить статті з історії трансляції, рецепції та осмислення візантійського культурно-цивілізаційного спадку на теренах Центрально-Східної Європи від часу загибелі Візантійської імперії до сьогодення.

Read More »

Advertisements

Презентація книжок 14/11/2018 р.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, ауд. 5-58, 14 листопада 2018 р. о 15:00.

Тетяна Водотика, історикиня, наукова співробітниця Інституту Історії НАН України, шеф-редакторка журналу Місто: історія, культура, суспільство презентує книгу Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари. Київ, 2018. 

водотика

Друга половина XIX ст. стала часом колосальних економічних і соціальних зрушень у Російській імперії та на українських землях, які були її частиною. Природні ресурси, доступна робоча сила та інфраструктура, що стрімко розвивалась, перетворили ці території на простір можливостей для перспективних інвестицій. Авторка стверджує, що українські землі в другій половині ХІХ ст. виявились привабливим регіоном для інвестування як російських, так і іноземних фінансово-промислових груп. Це був простір можливостей, в якому себе реалізовували іноземні та місцеві підприємці. Що зумовило бізнесовий успіх таких підприємців, як Микола Фон Дітмар, Хаїм Каган, брати Томас та Роберт Ельворті? В чому проявлялась інвестиційна привабливість українських земель вже в ХІХ ст.?

Авторка веде читача від загальних тенденцій розвитку економіки в другій половині XIX ‒ на початку XX ст. до особистих історій підприємців, від зародження ідеї створення того чи іншого підприємства до спадку, що лишився від епохи заліза та пари. Видання книги стало можливим завдяки Міністерству інформаційної політики України.

Володимир Куліков, історик, докторант Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна презентує книгу Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко, К. Кузіна, В. Куліков та ін. Львів, 2018. 

Donbas

Книга у популярній формі розповідає про те, як індустріалізація Донбасу з ХІХ століття і до сьогодні змінила образ регіону, перетворивши його на найбільш урбанізований край України. Поселення навколо заводів і шахт стали привабливим місцем самореалізації та нових можливостей, як для робітників, так і управлінців та бізнесменів. Як і в усіх промислових регіонах світу, ці поселення являли собою своєрідний організм, де все життя – робота, відпочинок, відносини між людьми, планування і міські громадські простори – була тісно пов’язана із підприємством. Така своєрідність породила свої міфи і стереотипи про мономіста – деякі з яких живуть і сьогодні, навіть якщо місто давно виросло і стало багатофункційним. Автори книги спробували критично подивитися на ці стереотипи, привернути увагу до індустріальної спадщини як позитивного ресурсу, але також показати ціну – екологічну та соціальну – яка стоїть за досягненнями промислової епохи.

Більше 100 унікальних фотографій з Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного в Києві та з музейних зібрань становлять важливу частину цього дослідження.

Це видання стало результатом співпраці кількох авторів, що їх об’єднала ініціатива Центру міської історії (Львів) і Програма Ковальських Канадського інституту українських студій (Едмонтон).

* * *

Вхід вільний. Під час презентації буде можливість отримати книжки.

CFP: The Economic Elites of Ukraine and Central-Eastern Europe: a Comparative Historical Perspective

The workshop aims to initiate interdisciplinary exchange on the economic elite of CEE and the Eastern European region from a comparative historical perspective. The influence of economic elite on politics, economy, social structures, and culture will be central to the workshop. The public perception of wealth and the power of the wealthy will also be discussed.

Venue: Ukrainian Catholic University, Department of Modern Ukrainian History, March 29, 2019

Submission: Abstracts of 500 words presenting the subject, the conceptual framework and the analytical approach along with a one-page CV should be sent to kowalskyprogram@gmail.com by November 20, 2018.

Organizers: Ukrainian Catholic University in Lviv, the Eastern European Economic History Initiative, and the Contemporary Ukraine Studies Program, University of Alberta

More information: CFP-Economic-Elites-2019

Єремєєва Катерина. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України. Харків, 2018.

Монографія присвячена політичному гумору Радянської України на прикладі сатиричного журналу «Перець». Розкривається, як сприймалась мета діяльності сатиричних видань представниками влади, гумористами та читачами «Перця». Чи впливав гумористичний формат журналу на специфіку політико-ідеологічного контролю за ним з боку органів цензури? Як співвідносились візуальна та наративна інформація в «Перці»? Якими були головні персонажі видання, емоційне забарвлення гумористичних творів? Чи насправді «Перець» був популярним, та як радянські громадяни сприймали твори, вміщені в цьому журналі? Окремо розглядаються конкуренти журналу «Перець» в боротьбі за читацьку аудиторію. Крім того, в монографії здійснена спроба порівняти офіційний та неофіційний гумористичні дискурси на прикладі текстів журналу «Перець» та радянських політичних анекдотів.

Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків, 2018

У монографії досліджено ХІІ Археологічний з’їзд як важливу історіографічну подію початку ХХ ст., як форму наукової комунікації, що сприяла процесам дисциплінізації та інституалізації історичної науки. Проаналізовано науковий доробок харківського форуму, охарактеризовано основні напрями його роботи: археологічний, етнографічний, історичний, краєзнавчий, мистецтвознавчий, археографічний тощо. Визначено результати його роботи, наукове та суспільне значення, місце в розвитку вітчизняної науки; розглянуто різноманітні оцінки його історичної значущості, які були висловлені в науковому середовищі.

Євген Рачков. «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»

Вітаємо Євгена Рачкова з виходом монографії «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» у видавництві Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за сприяння Програми імені Ковальських.

Read More »