Нова книжка про заводські й шахтарські поселення Донбасу та Придніпровʼя

Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр. Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с. ISBN 978-966-285-573-9

Книга на сайті Google Books

Kulikov-Pidpryjemstva_J_Suspilstvo-2019_frontcover

АНОТАЦІЯ

На основі архівних та опублікованих джерел монографія пояснює складний характер відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень Донбасу та Придніпровʼя. У ній висвітлено передумови виникнення заводських і шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій книжці також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини.

Відносини між підприємствами й суспільством розглянуті в контексті взаємин зацікавлених сторін, як-от власників підприємств, найманих управителів, робітників, державної влади, місцевої аграрної еліти, дрібних підприємців. Монографія показує заводські й шахтарські поселення як простори різноманітних, часто суперечливих інтересів, зосереджуючи увагу на нерівних владних відносинах між основними а́кторами. Загальним макроісторичним тлом історії промислових поселень регіону в ній є процеси індустріалізації та соціальної й економічної модернізації.

ЗМІСТ

Вступ

Список скорочень

Розділ 1. Історіографія, джерела та методологія дослідження

1.1. Заводські та шахтарські поселення як концептуальна рамка дослідження

1.2. Історіографія

1.3. Джерельна база

1.4. Методологія та методи дослідження

Розділ 2. Підприємства та їхні робітничі поселення

2.1. Передумови виникнення заводських і шахтарських поселень

2.2. Новоросійське товариство і Юзівка

2.3. Південноросійське кам’яновугільне товариство й Горлівка

2.4. Дніпровське товариство й поселення при Дніпровському заводі

Розділ 3. Зацікавлені сторони та професійні спільноти

3.1. Власники бізнесу

3.2. Управителі

3.3. Робітники

3.4. Державна влада, земства, поміщики, селяни

3.5. Представницькі та професійні організації

3.6. Неформальні трудові відносини

Розділ 4. Мешканці робітничих поселень

4.1. Чисельність населення

4.2. Статево-віковий та шлюбний склад, професійна структура

4.3. Етнічний і мовний склад населення

4.4. Парадокси соціальної конвергенції та фрагментації

4.5. Поселенські спільноти

Розділ 5. Завоювання лояльності працівників

5.1. Зарплата та штрафи

5.2. Соціальне страхування робітників

5.3. Житло

5.4. Медична допомога

5.5. Культурно-освітня й рекреаційна інфраструктура

5.6. Соціальна нерівність

Розділ 6. Вияви нелояльності

6.1. Форми протесту

6.2. Страйковий рух

6.3. Насильство

6.4. Політизація робітничого руху

Розділ 7. Праця й дозвілля жителів робітничих поселень

7.1. Бюджет часу робітника

7.2. Умови праці

7.3. Виробничий травматизм та професійні захворювання

7.4. Сімейний бюджет робітника

7.5. Житлово-побутові умови

7.6. Харчування та алкоголь

7.7. Розваги

Висновки

Список використаних літератури і джерел

Додатки

«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

Збірка містить статті з історії трансляції, рецепції та осмислення візантійського культурно-цивілізаційного спадку на теренах Центрально-Східної Європи від часу загибелі Візантійської імперії до сьогодення.

Read More »

Презентація книжок 14/11/2018 р.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, ауд. 5-58, 14 листопада 2018 р. о 15:00.

Тетяна Водотика, історикиня, наукова співробітниця Інституту Історії НАН України, шеф-редакторка журналу Місто: історія, культура, суспільство презентує книгу Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари. Київ, 2018. 

водотика

Друга половина XIX ст. стала часом колосальних економічних і соціальних зрушень у Російській імперії та на українських землях, які були її частиною. Природні ресурси, доступна робоча сила та інфраструктура, що стрімко розвивалась, перетворили ці території на простір можливостей для перспективних інвестицій. Авторка стверджує, що українські землі в другій половині ХІХ ст. виявились привабливим регіоном для інвестування як російських, так і іноземних фінансово-промислових груп. Це був простір можливостей, в якому себе реалізовували іноземні та місцеві підприємці. Що зумовило бізнесовий успіх таких підприємців, як Микола Фон Дітмар, Хаїм Каган, брати Томас та Роберт Ельворті? В чому проявлялась інвестиційна привабливість українських земель вже в ХІХ ст.?

Авторка веде читача від загальних тенденцій розвитку економіки в другій половині XIX ‒ на початку XX ст. до особистих історій підприємців, від зародження ідеї створення того чи іншого підприємства до спадку, що лишився від епохи заліза та пари. Видання книги стало можливим завдяки Міністерству інформаційної політики України.

Володимир Куліков, історик, докторант Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна презентує книгу Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко, К. Кузіна, В. Куліков та ін. Львів, 2018. 

Donbas

Книга у популярній формі розповідає про те, як індустріалізація Донбасу з ХІХ століття і до сьогодні змінила образ регіону, перетворивши його на найбільш урбанізований край України. Поселення навколо заводів і шахт стали привабливим місцем самореалізації та нових можливостей, як для робітників, так і управлінців та бізнесменів. Як і в усіх промислових регіонах світу, ці поселення являли собою своєрідний організм, де все життя – робота, відпочинок, відносини між людьми, планування і міські громадські простори – була тісно пов’язана із підприємством. Така своєрідність породила свої міфи і стереотипи про мономіста – деякі з яких живуть і сьогодні, навіть якщо місто давно виросло і стало багатофункційним. Автори книги спробували критично подивитися на ці стереотипи, привернути увагу до індустріальної спадщини як позитивного ресурсу, але також показати ціну – екологічну та соціальну – яка стоїть за досягненнями промислової епохи.

Більше 100 унікальних фотографій з Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного в Києві та з музейних зібрань становлять важливу частину цього дослідження.

Це видання стало результатом співпраці кількох авторів, що їх об’єднала ініціатива Центру міської історії (Львів) і Програма Ковальських Канадського інституту українських студій (Едмонтон).

* * *

Вхід вільний. Під час презентації буде можливість отримати книжки.

The Economic Elites of Ukraine and Central-Eastern Europe: a Comparative Historical Perspective

Clip

The Economic Elites of Ukraine and Central-Eastern Europe:
a Comparative Historical Perspective

March 28-29, 2019 Lviv, Ukraine

The history of political and economic elite is a frequently studied topic in social sciences, with scholars traditionally focusing on leaders’ success stories as well as on their influence on politics, economy, and culture. Recently, however, a number of new topics began to attract scholarly attention, such as the role of economic elite in wealth and income inequality and the relationship between money, politics, and inequality.

The concept “economic elite” in a modern Eastern European context is primarily associated either with the “robber barons” at the turn of the nineteenth century—railroad kings, textile and sugar tycoons—or with modern oligarchs. But elites can exist in any number of economic contexts, including rural ones. There were elites among the peasantry, as there were in trade and industry. Essentially, the question is about the real relationship between wealth and power.

The workshop aimed to initiate interdisciplinary exchange on the economic elite of Central-Eastern Europe and the Eastern European region from a comparative historical perspective. The influence of economic elite on politics, economy, social structures, and culture was central to the workshop. The public perception of wealth and the power of the wealthy was also discussed.

March 28

18:30–20:00

Venue: Center for Urban History of East Central Europe, Akademika Bohomol’tsya St, 6, L’viv.

Roundtable discussion The Little Divergence” within Imperial Eastern Europe: Institutions, Economic Development, and Peripherality with participance: Tracy Dennison (California Institute of Technology), Max Schulze (London School of Economics and Political Science), Jacob Weisdorf (University of Southern Denmark), Tymofii Brik (Kyiv School of Economics), and Olena Petrenko (Ruhr-University Bochum). URL: https://bit.ly/2NKOh73

The new issue of Ukraina Modetna on Economic elites of Ukraine was presented. See the content.

See video recording:
ENG https://youtu.be/Ro6sMOYICrU 
UKR https://youtu.be/GOK_QBucDLo

Photos: https://1drv.ms/f/s!AjCD2XS92pbKitJIoF8Mh7FpLkGS0g
Photo credit: Vitaliy Solopchuk

March 29

Venue: Auditorium 424, Academic Building of the Ukrainian Catholic University, Kozelnytska Str., 2A, Lviv

9:00 – 9:10 Opening remarks

Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University)

9:10 – 10:40 – First panel

Panel Chair: Natalia Kovalchuk (Ukrainian Catholic University)

Jacob Weisdorf (University of Southern Denmark)
Top Down or Bottom Up: Understanding Long-Run Economic Differences between West and Eastern Europe

Tracy Dennison (California Institute of Technology)
Elites as Obstacles to Economic Reform in Pre-Modern Eastern Europe

Max Schulze (London School of Economics and Political Science)
Growth and Development Compared: Austria-Hungary and Russia in the Late 19th Century

10:40 – 11:00 – Coffee

11:00 – 12:30 – Second panel

Panel Chair: Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University)

Anna Soulsby (Nottingham University Business School)
The Survival of Economic Elites since 1989 and the Managers of Former Czech State-Owned Enterprises

Tetiana Kostuchenko (National University of Kyiv-Mohyla Academy, NaUKMA) and Inna Melnykovska (CEU, Budapest)
Sustaining Business-State Symbiosis in the Time of Political Turmoil: the Case of Ukraine in 2008–2018

Elise Brezis (Azrieli Center for Economic Policy)
Recruitment of Elites, Social mobility and Elitism: are There Differences Between Eastern and Western Europe?

13:30 – 15:00 – Third panel

Panel Chair: Yuriy Zazuliak (Ukrainian Catholic University)

Piotr Łozowski (University of Białystok)
Competition, Indifference or Cooperation? Economic Activities of the Elites within the Double City in Late Medieval Poland

Elena Korchmina (New York University Abu Dhabi)
Peer Pressure: The Puzzle of Tax Compliance in the Early Nineteenth-Century Russia

Olga Pavlenko (European University Institute)
The Dynamics of Stability: Income, Wealth and Social Reproduction of Moscow Merchants between 1861 and 1917

15:30 17:30 – Fourth panel

Panel Chair: Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University)

Tymofii Brik (Kyiv School of Economics)
Historical International Occupational Classification in Eastern Europe: New Data from Odessa, 1897

Iryna Skubii (Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture)
“To Each According to His Work?” or “Red Directors” as Economic Elite of the Socialist Society

Alona Liasheva (Ukrainian Catholic University)
Domestic and International Capital: Competition and Cooperation. A case of Housing in Kyiv, Ukraine

Olena Gulenok (Ukrainian Catholic University)
Practices of Consumption and Spatial Justice. A case of LOKAL Chain in Lviv

17:30 – 18:00 – Concluding remarks

Volodymyr Kulikov (CEU, Budapest/Ukrainian Catholic University) and
Olena Petrenko (Ruhr University Bochum)

*On March 28, 2019, at 15:00 the Department of Modern Ukrainian History at Ukrainian Catholic University organized a public lecture by Professor Jacob Weisdorf (SDU and CEPR) on How to Prepare Research Articles for Publication in Peer-Reviewed Journals. See more: Weisdorf-How to prepare a research article
Venue: Auditorium 424, Academic Building of the Ukrainian Catholic University, Kozelnytska Str., 2A, Lviv

Єремєєва Катерина. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України. Харків, 2018.

Монографія присвячена політичному гумору Радянської України на прикладі сатиричного журналу «Перець». Розкривається, як сприймалась мета діяльності сатиричних видань представниками влади, гумористами та читачами «Перця». Чи впливав гумористичний формат журналу на специфіку політико-ідеологічного контролю за ним з боку органів цензури? Як співвідносились візуальна та наративна інформація в «Перці»? Якими були головні персонажі видання, емоційне забарвлення гумористичних творів? Чи насправді «Перець» був популярним, та як радянські громадяни сприймали твори, вміщені в цьому журналі? Окремо розглядаються конкуренти журналу «Перець» в боротьбі за читацьку аудиторію. Крім того, в монографії здійснена спроба порівняти офіційний та неофіційний гумористичні дискурси на прикладі текстів журналу «Перець» та радянських політичних анекдотів.

Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків, 2018

У монографії досліджено ХІІ Археологічний з’їзд як важливу історіографічну подію початку ХХ ст., як форму наукової комунікації, що сприяла процесам дисциплінізації та інституалізації історичної науки. Проаналізовано науковий доробок харківського форуму, охарактеризовано основні напрями його роботи: археологічний, етнографічний, історичний, краєзнавчий, мистецтвознавчий, археографічний тощо. Визначено результати його роботи, наукове та суспільне значення, місце в розвитку вітчизняної науки; розглянуто різноманітні оцінки його історичної значущості, які були висловлені в науковому середовищі.

Євген Рачков. «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»

Вітаємо Євгена Рачкова з виходом монографії «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» у видавництві Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за сприяння Програми імені Ковальських.

Read More »

Наукова конференція «Мова/”мови” міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI ст.)» (Харків, 23 лютого 2018 р.)

23 лютого 2018 року в  Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулась конференція «„Мова/мови“міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ — початок XXI століть)».

Read More »

Програма наукової конференції «Мова/”мови” міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI ст.)» (23 лютого 2018 р.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Філософський факультет
Кафедра українознавства
Програма імені Ковальських КІУС

Мова/”мови” міста
та формування ідентичності населення Харкова
(кінець XVIIІ – початок XXI ст.)

23 лютого 2018 р.

Read More »