Семінар “Множинність поділів” у Харкові

28–29 вересня 2017 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся дослідницький семінар “Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ століття”.

Семінар став майданчиком для дискусії про імперське минуле Центрально-Східної Європи та Чорноморського регіону в категоріях меж та кордонів. Учасники з України, Туреччини, США, Швейцарії та Греції дискутували про лінії поділу між державами, регіонами, міським та сільським, мовами, міфами, наративами, релігіями, націями, соціальними групами. У центрі уваги учасників семінару були питання взаємовпливу меж та кордонів з спільнотами, в яких вони існували.

Організатори семінару: Центр дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі, Центр управління та культури в Європі Університету Ст. Галлен, Історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, та Програма імені Ковальських Канадського інституту українських студій

Програма семінару: https://tinyurl.com/ycsls4uk

Більше про подію: http://uamoderna.com/event/boundaries

* * * * *

The Research Workshop “Multiplicity of Divisions: Boundaries and Borders of the Habsburg, Ottoman, and Russian Empires in the 19th –early 20th Century” was held in Kharkiv on September 28-29, 2017.

The workshop was organized by the Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe and supported by the Center for Governance and Culture in Europe at the University of St. Gallen and Kowalsky Program of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta.

The workshop became a platform for discussions on the imperial past of East Central Europe and the Black Sea Region regarding boundaries and borders. The organizers invited researchers to join the discussion about the demarcation lines between the states, regions, the urban and the rural, languages, narratives, religions, nations, and social groups. The workshop focused on the issues of mutual interaction between borders and boundaries and the communities they are found in.

The workshop was attended by participants from Ukraine, Turkey, USA, Switzerland, and Greece.

Лекція Катерини Бусол “Міжнародно-правовий захист культурних цінностей під час збройного конфлікту у ХХІ ст.: виклики для України та світу” (Харків, 18 вересня 2017 р.)

Програма імені Ковальських, історичний та юридичний факультети Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна запрошують на публічну лецію-дискусію

Катерини Бусол

“Міжнародно-правовий захист культурних цінностей під час збройного конфлікту у ХХІ ст.: виклики для України та світу”

Що відбудеться

18 вересня 2017 р. о 14:00 в ауд. 5-58 (майд. Свободи, 4)

Read More »

Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 15. – 340 с.

У випуску наукового збірника зібрано статті з широкого кола проблем теорії та історії історичної науки та освіти*.

Read More »

Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХІ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. – Харків: Майдан, 2017. – 158 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів, співробітників і випускників Харківського університету в галузі візантиністики від середини ХІХ до початку ХХІ ст.

Read More »