Видання

«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

Єремєєва Катерина. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України. Харків, 2018.

Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків, 2018.

Рачков Є. С. Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Харків, 2018.

Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХІ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. – Харків: Майдан, 2017. – 158 с.

Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 15. – 340 с.

Історія Слобідської України: хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. ― Харків : Видавець Олександр Савчук, 2016. ― 244 с.

Томаш Стриєк. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі і Росії / Пер. з польської С. Сєряков, В. Склокін, І. Склокіна, А. Павлишин, ред. В. Склокін. Київ: Ніка-Центр, 2015.

Бізнес-історія. Спецвипуск Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. – 2014.– № 1134: Серія «Історія». – Вип. 49. – 252 с.

Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Східний ін-т українознавства ім. Ковальських, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. [Заг. ред., вступ. ст. В. В. Кравченка; упоряд. Т. О. Чугуя]. – Харків: Факт, 2014. – 640 с.

Джон Коннеллі. Поневолений університет. Совєтизація вищої освіти у Східній Німеччині, Чехії та Польщі, 1945–1956 / Ред. В. В. Кравченко, Л. О. Радченко; пер. Я. В. Кравченко, Я. В. Одинець, І. Є. Склокіна. – Харків: ФО-П Рибалка Д.Л., 2011. – 542 с.

Кравченко Володимир. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – К.: Критика, 2011.

Грінченко Г. Г. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів «холодної війни»: монографія / Г. Г. Грінченко.  — Харків: НТМТ, 2010. — 336 с.

Кравченко В.В. Харьков/Харкiв: столица Пограничья. – Вильнюс : ЕГУ, 2010. – 358 с.