Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

 

Зміст 

 Від редакторів ………………………………………………………………….. 6

Усна історія: теорія

Алістер Томсон. Чотири зміни парадигм в усній історії ………………………………………….. 7

Марієта де Мораес Феррейра. Інституціоналізація та розвиток усної історії: 10 років Міжнародній асоціації усної історії ……………………………….. 25

Габріель Розенталь. Цілюща дія розповідання історій: до питання про умови розповідання історій у контексті дослідження та терапії…………………. 42

Гелінада Грінченко. (Авто)біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до питання про теорію наративного аналізу…………………………….. 59

Людмила Малес. Образний ряд усної історії. Феномен фотографії………………… 77

Олексій Мусієздов. Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії………….. 83

Усна історія: практика

Мерседес Віланова. Четвертий світ: балтиморські оповіді, 1990 ……………………………… 91

Наталія Ханенко-Фрізен. Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики……………………………………………109

Оксана Кузьменко. Українська словесність про січове стрілецтво: деякі аспекти історичної дійсності та фольклорної естетики………………………………………………..139

Вольга Лабачевська. Ритуал уповсякденні війни (про архаїчну ритуальну практику в роки Другої світової війни за матеріалами польових досліджень у Білорусі) ………………………..150

Тетяна Пастушенко. Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців……161

Аляксандр Далговський. Примусова праця білоруських робітників у системі військового і цивільного управління на території окупованої Білорусі у 1941–1944 рр. ………………180

Тетяна Лапан. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду…………………..198

Юрій Іріоглу. Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов’я……..224

Єкатерина Ряжських. Проблема ресоціалізації репатріантів у воронезьких проектах усної історії ……236

Галина Виноградська. Депортації українців з Польщі 1944–1947 рр.: проблеми періодизації та обставини переселення (за матеріалами усних оповідей депортованих)…………….243

Тетяна Вороніна. Героїзм по-БАМівськи: конструювання біографічних наративів будівників Байкало-Амурської магістралі …………………..251

Світлана Гуркіна. Дві долі: греко-католицьке духовенство і радянська влада…………..265

Оксана Кісь. Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок Україниза матеріалами проекту «Україна ХХ століття у пам’яті жінок»)……………………………………………………283

Публікації

Оксана Товарянська. Усні історії колишніх вояків дивізії «Галичина». Інтерв’ю з Зеноном Івановичем Врублевським……………………………………………….308

Юрій Радченко. Війна та нацистська окупація очима підлітка. Інтерв’ю з Галиною Гнатівною Хоткевич …331

Проекти

Александeр фон Плато. Міжнародний проект біографічної документації рабської та примусової праці…………………………………………………………….345

Наталія Тимофєєва. Питання війни і миру у воронезьких проектах усної історії ……..350

Вікторія Календарова. Пам’ять як об’єкт дослідження(Дослідницькі та видавничі проекти з історії пам’яті про блокаду в Центрі усної історії ЄУСПб, 2001–2005 рр.) …………….356

Ірина Реброва. Проект «Імена замість номерів. Книга пам’яті в’язнів концентраційного табору Дахау» («Namen statt Nummern. Gedachtnisbuch fur die Haftlinge des Konzentrationslager Dachau»)………361

Тетяна Величко, Тетяна Пастушенко. Польові школи з усної історії«Голокост очима неєврейського населення України»……………………………………..366

Наталія Ханенко-Фрізен. Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр.: селянський досвід……..370

Повідомлення

Світлана Гуркіна. ХIV конференція Міжнародної асоціації усної історії у Сіднеї, 12–16 липня 2006 р. ….377

Гелінада Грінченко. Міжнародна робітня «Друга світова війна у пам’яті поколінь: інтернаціональна перспектива», університет штату Індіана, США, 8–10 листопада 2007 р. ……………………..381

Рецензії

Оксана Кісь. Навчаючи спогадами: жіноча історія в освітньому процесі
Рецензія на книгу [Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms / Ed. by Andrea Peto and Berteke Waaldijk.  — Galway: Women’s Studies Center, National University of Ireland, 2006. — 207 p.: ill.] ……………………………385

Володимир Склокін, Ірина Реброва. Усна історія в Україні: заповнення «білих плям» чи методологічний переворот? Рецензія на часопис [Україна модерна. — 2007. — № 11] ……….391

Гелінада Грінченко. Усна історія в практиці археографічних експедицій
Рецензія на збірник [Усна історія: теорія та практика / Упорядники А.Бойко, С.Білівненко, Ю.Головко та ін. — Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — 100 с.] ……………………………………..406

Ірина Реброва. Усна історія і дослідження «пам’яті»
Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)] ………………..414

Відомості про авторів……………………………………………………….428 

 

Відомості про авторів

Тетяна Величко — аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (Київ), vellinda{a}ukr.net

Галина Виноградська — молодший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАНУ (Львів), секретар секції етнології Наукового товариства ім. Шевченка, Голова секретаріату Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння», bvynohrad{a}ukr.net

Мерседес Віланова Рібас (Mercedes Vilanova Ribas) — PhD, професор новітньої історії університету Барселони (Іспанія), перший президент Міжнародної асоціації усної історії та засновниця і редактор журналу «Historia, Antropologia y Fuentes Orales», mercedesvilanova{a}ub.edu

Тетяна Вороніна (Татьяна Воронина) — кандидат історичних наук, асоційований науковий співробітник Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі (РФ), voronina1977{a}gmail.com

Гелінада Грінченко — кандидат історичних наук, доцент, докторантка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, gelinada.grinchenko{a}gmail.com

Світлана Гуркіна — наукова співробітниця Інституту Історії Церкви при Українському Католицькому Університеті (Львів), hurkina{a}ichistory.org

Аляксандр Далговський (Аляксандр Далгоўскі) — M.A., докторант історичного семінару «Історія Східної та Південно-Східної Європи» факультету історичних та мистецтвознавчих наук Людвіг-Максиміліанс-універитету (Historisches Seminar «Geschichte Ost- und Sudosteuropas», Fakultat fur Geschichts- und Kunstwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universitat) в м. Мюнхен, ФРН, Alex-Dolgowskij{a}web.de

Юрій Іріоглу — асистент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, irioglu-2006{a}yandex.ru

Вікторія Календарова (Виктория Календарова) — кандидат історичних наук, асоційований науковий співробітник Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі (РФ), kalendarova{a}eu.spb.ru

Оксана Кісь — кандидат історичних наук, наукова співробітниця відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів), голова Львівського науково-дослідного Центру «Жінка і суспільство», oksanakis55{a}gmail.com

Оксана Кузьменко — кандидат філологічних наук, наукова співробітниця відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (Львів), kuzmenko.oksana{a}gmail.com

Тетяна Лапан — кандидат історичних наук, асистент кафедри історії та теорії соціології, завідувач Центру моніторингу Львівського національного університету ім. І. Франка, tetianalap{a}yahoo.com

Вольга Лабачевська (Вольга Лабачэўская) — кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий співробітник Білоруського державного інституту проблем культури (Мінськ), доцент Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва), lobachevskaja{a}tut.by

Людмила Малес — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, mlv_ua{a}mail.univ.kiev.ua

Олексій Мусієздов — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, musiyezdov{a}gmail.com

Тетяна Пастушенко — кандидат історичних наук, наукова співробітниця відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ (Київ), tetiana_p{a}ukr.net

Александер фон Плато (Alexander von Plato) — DРhil, професор з 1993 р. засновник і директор Інтитуту історії та біографії при заочному Університеті м. Хаген (Institut fur Geschichte und Biographie, Fernuniversitat Hagen), співредактор журналу «Zeitschrift fur Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen BIOS», секретар Міжнародної асоціації усної історії у 1996–2000 рр., віце-президент МАУІ у 2006–2008 рр., alexander.vonplato{a}FernUni-Hagen.de

Юрій Радченко — аспірант кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, ostbat{a}yandex.ru

Ірина Реброва — аспірантка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, rebrova.iryna{a}gmail.com

Габріель Розенталь (Gabriele Rosenthal) — PhD, професор, директор Центру методів соціальних наук при Георг-Август-університеті (Methodenzentrum Sozialwis-Sozialwissenschaften, Georg-August-Universitat) (Геттінген, ФРН), G.Rosenthal{a}gmx.de

Єкатерина Ряжських (Екатерина Ряжских) — аспірантка кафедри зарубіжної історії Воронезького державного педагогічного університету (РФ), eryazhskih{a}mail.ru

Володимир Склокін — викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту кадрів управління, vsklokin{a}ukr.net

Наталія Тимофєєва (Наталья Тимофеева) — кандидат історичних наук, доцент Центрального філіалу Російської академії правосуддя і Воронезького державно­го педагогічного університету, керівник Регіонального центру усної історії в м. Воронеж (РФ), timnp{a}icmail.ru

Оксана Товарянська — аспірантка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ), orlana{a}bigmir.net

Алістер Томсон (Alistair Thomson) — DРhil, професор історії факультету історичних студій (School of Historical Studies) та директор Центру громадської історії (Institute of Public History) Університету м. Монаш (Monash University), Австралія, у 1991–2007 рр. — співредактор журналу Товариства усної історії Великої Британії «Oral History», у 2006–2008 рр. — президент Міжнародної асоціації усної історії, alistair.thomson{a}arts.monash.edu.au

Марієта де Мораес Феррейра (Marieta de Moraes Ferreira) — PhD, професор Федерального університету Ріо-де-Жанейро, директор Центру дослідження сучасної історії Бразилії (1999–2005), президент Бразильської асоціації усної історії (1994–1996) та Міжнародної асоціації усної історії (2000–2002), MARIETA{a}fgv.br

Наталія Ханенко-Фрізен (Шостак) (Natalia Khanenko-Friesen (Shostak) — PhD, професор культурної антропології Центру дослідження української спадщини при Коледжі св. Томаса Мора Саскачеванського університету (Praire Centre for the Study Ukrainian Heritage (PCUH), St. Thomas More College, University of Saskatchewan), м. Саскатун (штат Альберта, Канада), natalia.khanenkofriesen{a}gmail.com

Реклама

One thought on “Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

  1. Дякую за змістовний та цікавий збірник! Деякі статті обов’язково використаю у власній науково-педагогічній діяльності

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s